Mataró redueix en un 9% les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle respecte al 2005

Un 71% dels indicadors de sostenibilitat de la ciutat evolucionen favorablement
Font: Ajuntament de Mataró
31/08/2010

Mataró està més a prop d'acomplir els objectius que fixa el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) pel que fa a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Així ho indica la darrera actualització dels indicadors de sostenibilitat que s'ha fet a la ciutat. L'informe indica que al 2008 la ciutat va emetre 415.045,52 tones de diòxid de carboni equivalent (CO2·eq) -excloent el sector primari i industrial, tal com preveu el PAES- que representen 3,5 tones per habitant. Aquesta xifra suposa una reducció del 9,1% de les emissions totals del 2005, i un 11,3% menys per habitant.

Els objectius europeus per al 2020, recollits pel Pacte d'alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local, del qual Mataró en forma part, contemplen reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle en relació al 2005. En el cas de Mataró, aquest compromís implica que les emissions de CO2 no podran superar les 365.211 tones al 2020.

Indicadors de sostenibilitat 2009
Les emissions de gasos d'efecte hivernacle dins el compromís del PAES és un dels indicadors que avaluen el desenvolupament sostenible de la ciutat. L'Ajuntament de Mataró va revisar l'any passat l'Agenda 21 per tal d'adaptar-la a les iniciatives de lluita contra el canvi climàtic. D'aquesta revisió va sorgir una nova eina, el Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 Mataró.

El procés va incloure la reformulació dels indicadors i controls de sostenibilitat. Actualment hi ha 38 indicadors i 10 subindicadors calculats a partir de 138 paràmetres d'informació facilitada per més de 20 entitats públiques i privades. Aquest 24 d'agost, es va donar compte dels indicadors del 2009 a la Comissió Informativa de Serveis Territorials. Cal subratllar, no obstant, que en bona part dels indicadors energètics que depenen de fonts externes no es disposa encara de les dades del 2009 i per aquest motiu fan referència a les xifres del 2008.

Un 71% dels indicadors presenten una evolució concordant a la tendència desitjable en termes de sostenibilitat. Un 7,9% dels indicadors es mantenen i per tant no experimenten retrocés i un 21,1% dels indicadors no responen a les tendències desitjades.

Teniu més informació per vectors aquí

Municipis: 

Relacionats

Acte
07/03/2020 - 10:00
Parc Central, Mataró
Notícia

 

La mostra s'ha instal·lat a la plaça de Santa Anna i ha constat de tres activitats: un iglú transparent on s'ha pogut fer un escape room fins diumenge 1 de març, un joc de cubs amb informació sobre el canvi climàtic que es podrà visitar a la Biblioteca Pompeu Fabra fins el 14 de març, i una visita guiada el dissabte 29 per diferents llocs de Mataró on l’Ajuntament fa actuacions de mitigació/adaptació a la nova realitat climàtica.

Acte
28/02/2020
Plaça Santa Anna, Mataró

Butlletí