Lloret obre el termini del procés licitador per adjudicar els horts urbans

Concretament són 57 horts ubicats a Can Ribalaigua
07/09/2016 - 08:05

Cadascun dels horts −on s'hi planta verdura de temporada− té cinquanta metres quadrats. Tota la collita que en surt, es destina a consum propi. Aquest és un dels requeriments de la iniciativa, així com practicar el cultiu ecològic.

L’Ajuntament de Lloret de Mar torna a obrir el procés licitador amb un nou plec de clàusules econòmiques i administratives per l’adjudicació de la concessió de 57 horts municipals ubicat al veïnat de Can Ribalaigua i la creació de la llista d’espera.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Orobitg explica que “Apostem pel conreu agrícola de tipus ecològic i això vol dir que es prescindeixi de l’ús d’adobs i plaguicides químics de síntesi en tot el creixement de la planta”.Respecte al termini de presentació de la documentació per participar en la licitació, el regidor explica que va “De l’1 al 26 de setembre”.

Tant els usuaris actuals com els nous sol·licitants tenen igualtat de condicions a l'hora d'optar a la gestió d'un dels horts urbans. En relació a les clàusules del concurs el cànon és de 10 euros mensuals a abonar en dues pagues semestrals de 60€ i la concessió serà directament per a quatre anys. Per poder participar es necessari estar empadronat al municipi de Lloret de Mar, figurant al padró; no disposar a títol de propietari, ni d’arrendatari o similar de cap altre hort o terreny de conreu; no haver estat privat d’un hort anteriorment, previ expedient de revocació d’autorització; no tenir deutes amb la hisenda local i no estar capacitat físicament per fer el treball agrícola.

Un grup o col·lectiu local també podrà optar a un hort urbà sempre i quan els seus membres compleixin les condicions anteriors com a requisits inexcusables i s’hi afegeix l’acreditació de finalitats de caire pedagògic, terapèutic, social o científico-tècnic. En tot cas caldrà la designació d’una persona responsable del grup, amb qui es mantindran totes les relacions derivades de l’adjudicació. El grup podrà ser integrat com a màxim per un nombre de 10 persones.

La previsió és fer el canvi d'usuaris a mitjans d’octubre, de manera que els nous hortolans puguin començar a treballar els horts a primers de novembre. En cas que algun dels actuals hortolans resultés novament adjudicatari, se li permetria de mantenir l’hort i traster associat, sense haver de fer  canvi  de parcel·la.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Es farà una distribució del terreny en 13 parcel·les individuals i 5 de cultiu comunitari distribuïdes a La Cisa i al barri Santa Anna-Tió.

Article

El projecte “Horts al terrat”, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha rebut el premi Nova Bauhaus de la Unió Europea en una cerimònia que s’ha celebrat a la ciutat de Brussel·les el divendres 12 d’abril.

Article

El reconeixement destaca la sostenibilitat i la inclusió del projecte d’horticultura de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i la votació és oberta a tota la ciutadania.

Butlletí