L’Hospitalet reforça la seva lluita per fer front al canvi climàtic

11/11/2021 - 10:51

Aprovat el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic 2019-2030 que defineix les actuacions municipals per adaptar la ciutat a l’emergència climàtica i fer front als riscos identificats L’Ajuntament s’adhereix al Pacte de les Alcaldies-Europa per reforçar l’acció per a una Europa més justa i climàticament neutra L’Hospitalet se suma també a la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Poblats cap a la Sostenibilitat per a una recuperació verda i socialment justa.

La Junta de Govern Local ha aprovat el Pla local d’adaptació al canvi climàtic (PLACC) de L’Hospitalet 2019-2030. El document, elaborat amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, defineix les actuacions municipals que s’han de desenvolupar per adaptar la ciutat a l’emergència climàtica i fer front als riscos identificats.

El pla sorgeix de la participació de L’Hospitalet en el Pacte d’Alcaldes-Alcaldesses per l’energia sostenible local, promogut per la Unió Europea per canalitzar i reconèixer la contribució del món local en la lluita contra el canvi climàtic i com a mecanisme de col·laboració per frenar l’escalfament del planeta.

El PLACC fixa un seguit d’actuacions a realitzar durant els propers anys —bona part de les quals ja s’han posat en marxa— en àmbits com l’educació, l’energia, les infraestructures, el medi hídric, el medi natural i la biodiversitat, la mobilitat i la salut.

Entre altres accions, hi ha la continuació de la implementació de zones urbanes d’atmosfera protegida, l’elaboració d’un estudi de cobertes verdes, el seguiment del Pla director de l’arbrat amb la priorització d’espècies autòctones i de baixes demandes hídriques, un pla d’ombres per als centres educatius, les zones d’esbarjo i esportives, l’adaptació dels plans de control de plagues urbanes i l’aplicació de mesures per mitigar els efectes al·lergògens.

El pla també recull el reforç de la neteja dels contenidors i de les àrees de gossos, l’ampliació de la xarxa d’aigües freàtiques, la millora en l’eficiència del reg urbà, un estudi del comportament hidràulic de la xarxa de clavegueram i la detecció de punts d’inundabilitat en habitatges per implantar-ne mesures de prevenció.

Altres actuacions són l’aplicació d’un protocol d’episodi de contaminació atmosfèrica, la promoció de l’educació ciutadana i escolar respecte al canvi climàtic, el disseny de camins per a tothom en zones fresques, un estudi sobre l’efecte d’illa de calor, la millora dels aïllaments tèrmics dels edificis de l’Ajuntament i la formació en matèria de sostenibilitat del personal que presta serveis municipals.
El PLACC preveu la creació d’una comissió de seguiment formada per un representant tècnic de cada àrea municipal, que es reunirà ordinàriament per revisar el grau d’execució del pla i la planificació de les actuacions que s’han de realitzar; i la posada en marxa d’un pla de comunicació per implicar i informar la ciutadania sobre els riscos del canvi climàtic i les mesures que s’han de prendre per a l’adaptació i mitigació necessàries per afrontar-lo.

 

Polítiques ambientals

Amb l’aprovació del PLACC, l’Ajuntament de L’Hospitalet continua reforçant les seves polítiques mediambientals reflectides en iniciatives com la Taula d’Emergència Climàtica, el Pla de millora de la qualitat de l’aire, el Pla director del verd urbà, el Pla director de l’arbrat, el Pla director d’educació ambiental, el Pla de mobilitat urbana sostenible, la implantació de la zona de baixes emissions i de la xarxa pedalable, l’aprofitament de l’energia solar i de les aigües freàtiques o el projecte LH Escoles Sostenibles.

El foment de les polítiques mediambientals està recollit en el Pacte de ciutat i en el Pla d’actuació municipal 2020-2023.

En aquesta línia, la Junta de Govern Local ha aprovat també en la seva reunió d’avui l’adhesió de L’Hospitalet al Pacte de les Alcaldies-Europa per reforçar l’acció per a una Europa més justa i climàticament neutra, que fixa com a objectiu la neutralitat climàtica al 2050.

A més, s’hi ha sumat a la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per a una recuperació verda i socialment justa, basada en l’Agenda 2030 i en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Arran dels compromisos assumits per l’Ajuntament en l’anterior Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia sostenible local, les mesures adoptades van permetre reduir d’un 14% les emissions de CO2 a la ciutat entre 2005 i 2017 i, a manca de recollir les darreres dades, la previsió és que s’hi hagin assolit ja els objectius d’un estalvi d’emissions de CO2 del 20%, un increment del 20% en eficiència energètica i un augment del 20% en energies renovable.


 

Relacionats

Notícia

Són dades de l’estudi "La calor en un futur: índex de vulnerabilitat al canvi climàtic (IVAC)”, elaborat per l’Institut Metròpoli i finançat per l’AMB.

Notícia

Dotze parcs i equipaments de L’Hospitalet formen part aquest estiu de la xarxa metropolitana de refugis climàtics.

Notícia

74 espais habilitats per refugiar-se de la calor a diversos municipis metropolitans.

Butlletí