L’AMB restringirà el trànsit de vehicles en episodis de pol·lució

17/11/2016 - 20:09

Els cotxes que més contaminen no podran circular a l'àrea metropolitana de Barcelona els dies amb més pol·lució. Aquesta és una de les mesures del protocol metropolità d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, que l'Àrea Metropolitana (AMB) ha presentat aquest 17 de novembre als 36 municipis que la formen.

 

Aquest protocol, que haurà de ser aprovat en el Consell Metropolità, pren com a referència i se centra en els casos puntuals de màxima concentració de diòxid de nitrogen (NO2) o de partícules PM10, els contaminants més nocius per a la salut de les persones i dels quals se superen en algunes ocasions els límits establerts per la Unió Europea i l’OMS.

Per tant serà quan aquests dos contaminants es disparen que el protocol s’activarà. En el cas del NO2, es defineixen quatre fases, i és en les dues més fortes –la fase episodi, amb una probabilitat d'entre 0 i 3 dies l'any, i la d'alerta, que és poc probable- quan es restringirà la circulació de vehicles privats sense etiqueta de la Direcció General de Trànsit (DGT), és a dir, els més contaminants, i es limitarà la circulació de taxis. En la fase d'alerta es restringirà encara més la circulació de vehicles i s'establirà la circulació alterna de matrícules senars o parells.

La restricció de la circulació als cotxes sense etiqueta i la limitació de la dels taxis també es preveuen quan hi hagi més pol·lució de PM10. D'aquest contaminant s'han definit dues fases, i la d'episodi, que s'estima que pot produir-se com a molt un dia a l'any, inclou aquests vetos. A més d'aquestes iniciatives, també se'n contemplen d'altres en fases més lleus de contaminació, com la d'ampliar la xarxa ciclable, reconvertint carrils de circulació o regular els semàfors per donar prioritat al transport públic, pel que fa al NO2. Per als dos contaminants també es preveuen actuacions com incrementar el transport públic.

Accions i mesures acumulatives
La restricció s’anirà intensificant i endurint a mesura que augmenti el risc per la salut. L’aplicació d’una fase o altra dependrà del nivell de contaminació provocat per cada contaminant. En tots dos casos, les accions i mesures plantejades es duran a terme de forma acumulativa; així, a mesura que van augmentant les fases d’activació, es van incorporant noves mesures sense desactivar les mesures de les fases precedents.

 

Coordinació entre els 36 ajuntaments: la figura del gestor municipal del protocol
Aquest pla d’acció es coordinarà amb els 36 ajuntaments metropolitans i es vehicularà a través de la creació de la figura d’un gestor municipal dels episodis de contaminació a cadascun dels 36 ajuntaments metropolitans, una figura local sobre la que recaurà el pes de coordinar a escala municipal les accions i mesures determinades en cada cas. També es coordinarà amb la Generalitat de Catalunya.

Una altra part important del protocol és la campanya de comunicació i sensibilització ciutadana sobre els episodis concrets de contaminació atmosfèrica. Aquesta campanya, que es posarà en marxa immediatament després de l’avís d’activació del protocol, s’intensificarà en funció de la fase activada. Bàsicament, se centrarà en les ràdios, amb falques publicitàries; en els webs municipals i webs dels mitjans generalistes i locals, a través de banners; i via xarxes socials, amb els diferents perfils de l’AMB i dels ajuntaments metropolitans. En aquest sentit, l’AMB notificarà la situació i el nivell d’avís i oferirà consells i recomanacions a la ciutadania.

El protocol metropolità d’actuació per als episodis ambientals d’elevada contaminació atmosfèrica s’aprovarà al Consell Metropolità i es presentarà també al Consell de Mobilitat de l’AMB, un òrgan format per més de 200 experts que persegueix el consens entre els diferents agents de la mobilitat del territori (tècnics, administracions, empreses privades, teixit associatiu, professionals, entre d’altres) i que es reunirà de nou, previsiblement, el gener del 2017. 

 Reclamació al Govern de l’Estat i a la Generalitat
“L’elevada contaminació ambiental esdevé una problemàtica estructural a l’àrea metropolitana de Barcelona i posa de manifest la necessitat d’abordar els reptes llargament reivindicats pel conjunt d’administracions locals. En aquest sentit, reclamem a l’administració de l’Estat i a la Generalitat que abordin urgentment actuacions pendents”, ha assenyalat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB. Poveda ha destacat, en aquesta línia, el desenvolupament del Reglament de la llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, la construcció dels carrils Bus-VAO i plataformes reservades que incrementin la velocitat comercial dels autobusos, l'execució immediata del Pla de millora de rodalies ferroviàries i la construcció d’aparcaments vinculats al transport públic (park and ride).


Relacionats

Notícia

S'aprova el projecte executiu per construir el tram entre la plaça de les Glòries i Verdaguer, amb unes obres que començaran previsiblement durant el primer semestre del 2021 i duraran 21,5 mesos.

Article

Així ho recull el Baròmetre semestral corresponent al mes de juliol de 2020, que s’ha elaborat a partir de 805 entrevistes telefòniques fetes entre el 3 i el 13 de juliol. El 94,7% dels enquestats veu positiu fomentar el transport públic, el 77,9% -vuit de cada deu- està d’acord amb l’ampliació de l’espai per vianants, i un 57,9% es mostra també partidari de construir més carrils bici.

Entrevista

La Cambra de Comerç de Barcelona lidera una iniciativa per crear un hub industrial de mobilitat sostenible aglutinant 28 grans institucions i empreses, per trobar, impulsar i acompanyar projectes industrials innovadors orientats a la mobilitat sostenible. Hem volgut conèixer aquesta iniciativa de ma de Joan Canadell, president de la Cambra de Barcelona. Joan Canadell és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en màrqueting i distribució comercial. Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat directiu de multinacionals i gerent d’una empresa del sector de l’embalatge. És fundador i soci de Petrolis Independents i cofundador del Cercle Català de Negocis. El juny del 2019 va ser elegit president la Cambra de Barcelona.

Butlletí