L’Ajuntament de Sabadell es bolca en l’estalvi d’aigua

Ajuntament de Sabadell
16/02/2016 - 10:29

L’augment de les temperatures i els llargs mesos de sequera han fet reaccionar l’Ajuntament de Sabadell. Des del govern municipal s’estan impulsant diverses mesures per promoure i impulsar l’estalvi d’aigua i aconseguir reduir-ne el consum.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l’any 2015 ha estat un dels quatre anys més càlids des del 1950. La preocupació no radica en aquesta pujada de les temperatures, sinó en lafalta de pluja.

Un dels principals objectius és assolir una gestió eficient de l’aigua tant en l’ús domèstic com en el públic i industrial. Per poder disminuir el consum d’aigua en l’àmbit domèstic, una de les principals preocupacions, l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans una sèrie de dispositius d’estalvi d’aigua com són uns airejadors reductors per a les aixetes de la llar. Gràcies a aquestes accions, s’ha aconseguit reduir un 17,5% el consum d’aigua per habitant ens els últims 15 anys.

L’ús de l’aigua en l’espai públic també està present en aquestes mesures d’estalvi. Des de l’any 2002, s’utilitza aigua no potable per regar els espais verds de la ciutat i per netejar els carrers. En aquests moments, s’ha ampliat el sistema de telegestió de les programacions de reg i s’han remodelat les parterres per poder reduir els consum d’aigua destinada a l’àmbit públic. Els resultats d’aquestes mesures situen l’estalvi en el consum d’aigua d’un56%. En l’entorn industrial, s’està intentant que les diverses empreses cooperin entre elles per reaprofitar l’aigua i d’aquesta manera donar-li diferents usos.

L’Ajuntament també col·labora en jornades organitzades pel Servei d’Aigües CASSA per poder conscienciar i sensibilitzar als joves en l’estalvi i l’ús de l’aigua. L’any passat van participar en aquestes activitats gairebé 4000 alumnes de diverses escoles de la ciutat.

L’Ajuntament de Sabadell ofereix als ciutadans una sèrie d’eines per estalviar aigua

En els pròxims dies, es posaran a disposició dels ciutadans una sèrie de dispositius d’estalvi d’aigua com sónuns airejadors reductors per a les aixetes de la llar i uns reductors volumètrics per a les cisternes dels vàters.

Els airejadors reductors permeten aconseguir un consum més baix degut a l’augment de pressió per barrejar-se l’aigua amb aire. Aquests es poden fer servir amb totes les aixetes que tinguin un filtre. D’aquesta manera s’arriba a disminuir gairebé un 50% del consum en l’àmbit domèstic. Per altra banda, els reductors volumètrics són una bossa on es posa una litre d’aigua i tenen com objectiu reduir el volum d’aigua inclòs en aquesta cada cop que es descarrega la cisterna del vàter.

Està previst que l’Ajuntament col·loqui gairebé 1300 reductors volumètrics d’aigua a tots els edificis municipals. A més, la gent que vulgui podrà sol·licitar a la Regidoria de Sostenibilitat o d’Espai Públic un kit d’airejadors reductors per a les aixetes dels rentamans i de les dutxes, i de reductors volumètrics per les cisternes dels vàters. Amb aquestes eines, es pretén sensibilitzar a la població en l’estalvi d’aigua i en la reducció del seu consum en aquesta època d’augment de les temperatures i de períodes de sequera.

Categories: 

Relacionats

Notícia

Els representants sud-coreans han preguntat per la posada en servei de les instal·lacions amb tecnologia amb reactor biològic de membrana (en anglès, Membrane BioReactor, MBR) a l’EDAR de Riu-sec, que ha estat molt significativa per a Sabadell, ja que és de les primeres depuradores municipals de Catalunya que la fa servir.

Notícia

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sabadell conformen el comitè impulsor del Primer Congrés de Qualitat de l'Aire - els dies 24 i 25 d'octubre -, que planteja les eines de gestió i normatives d’implantació per a una millora de la qualitat de l’aire de la societat. El 1er Congrés de l’Aire a nivell català que aplegarà uns 400 assistents amb 22 sessions i 95 ponents, i la presència solucions tecnològiques i expositors.

Notícia

Els nous vehicles són una de les mesures impulsades amb la voluntat de fomentar una mobilitat més sostenible a la ciutat. També s'ha aprovat adquirir diversos vehicles elèctrics o de baixes emissions i arribar a tenir completament renovades dues terceres parts de la flota municipal destinada a serveis tècnics i manteniment. També, properament es podrà ampliar la flota de busos híbrids.

Butlletí