L'Ajuntament de Montcada i Reixac aprova l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Font: Ajuntament de Montcada i Reixac
16/11/2011 - 00:00

L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat de forma inicial l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions, que concreta els instruments jurídics i tècnics necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania respecte a la contaminació acústica.

El text es basa en l'ordenança tipus que van elaborar conjuntament la Diputació de Barcelona i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya després de l'aprovació, el novembre de 2009, d'un decret que adapta la normativa catalana a l'estatal, i en el qual s'estableix que els ajuntaments havien d'adaptar, en el termini de dos anys, les seves ordenances a les normes contra la contaminació acústica.

La nova ordenança pren com a referència el mapa de capacitat acústica, que indica el nivell de soroll que hauria d'admetre cada carrer en funció de la zona de sensibilitat acústica a què pertanyi. Incorpora els preceptes de l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública perquè el soroll quedi regulat en una única ordenança, i precisa aspectes jurídics i tècnics, com la classificació de les activitats, la justificació dels aïllaments en les construccions, o els valors mínims d'aïllament al soroll aeri per a les baixes freqüències emès per activitats recreatives.

Els valors límits d'immissió establerts en aquesta ordenança són el mateixos que els que fixa la normativa autonòmica i no només seran aplicables a les noves activitats, sinó també a les ja existents.

Relacionats

Notícia

L’actualització del sis plafons que fan una proposta de recorregut circular l’ha fet el Consorci del Besòs a petició de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i també s’ha adaptat per a les persones amb discapacitat visual.

Article

Un interactiu per la Setmana Sense Soroll 2021.

Acte
02/02/2021 - 00:00
Ajuntament de Montcada i Reixac

Butlletí