L'Ajuntament de Badia del Vallès implanta un nou servei de consultes ambientals

Font: Ajuntament de Badia del Vallès
27/03/2014

Badia del Vallès ha posat en funcionament la Línia Verda, un servei que posa a disposició de la ciutadania un canal de comunicació directe en temes ambientals amb els ciutadans i empreses del municipi. Gràcies a aquesta iniciativa, la ciutadania i les empreses podran beneficiar-se dels avantatges que ofereix Línia Verda. Aquest servei permet donar resposta a qualsevol consulta ambiental plantejada, a més de servir com a canal directe de comunicació de les incidències que es detectin en l´equipament urbà del municipi.

Per accedir al servei Línia Verda n'hi ha prou amb connectar-se al web liniaverdabadiadelvalles.cat, a través d'un baner que s'ha implantat al web municipal.  Un cop registrat, l'usuari pot plantejar qualsevol consulta a nivell ambiental. Un equip d'experts en la matèria, hi donarà resposta en un termini màxim de 24 hores. A més, també pot posar en coneixement de l'Ajuntament qualsevol incidència que es detecti en l'equipament urbà del municipi.

Per facilitar encara més aquest nou canal de comunicació, l'Ajuntament de Badia del Vallès ha implantat el servei Línia Verda també, a través dels dispositius mòbils. L'usuari es pot connectar al web de Play Store o APP Store en funció de la tecnologia emprada en el seu dispositiu mòbil (Android / iOS). Només cal seleccionar l'aplicació Línia Verda i descarregar-la de forma gratuïta. Un cop oberta l'aplicació al telèfon, l'usuari pot decidir si planteja una consulta o comunica una incidència. El procediment és molt ràpid i senzill.

Per comunicar una incidència, només cal seleccionar la categoria. A través de geolocalització, l'aplicació s'encarregarà de detectar de forma automàtica les coordenades exactes d'ubicació. Tot i així, l'usuari també ho pot fer manualment, si decideix enviar l'avís en un altre moment des d'un altre indret. Posteriorment, es pot adjuntar una foto de la incidència amb una breu descripció. Un cop enviada, el responsable nomenat per l'Ajuntament en rebrà una notificació. A partir d'aquell moment, s'iniciaran els tràmits per poder donar la solució adient a la incidència detectada. Un cop resolta, el ciutadà rebrà una notificació al seu mòbil.

El servei Línia Verda, a més de ser un canal de comunicació directe de consultes i incidències, ofereix àmplia informació sobre legislació ambiental, sistemes de gestió, residus, reciclatge, contaminació acústica etc. També serveix com a base de consulta sobre tràmits administratius, ajuts i subvencions.

Línia Verda és un servei completament gratuït. El ciutadà i empresa del municipi podrà beneficiar-se dels avantatges que ofereix sense necessitat de dur a terme cap contraprestació econòmica.

Relacionats

Article

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, acaba de publicar el llibre Les solucions basades en la natura en l’àmbit municipal, en el qual s'analitza el concepte i una vintena d’intervencions en el territori, amb l’objectiu d’incentivar la seva implantació en el món local.

Notícia

La sessió “Construir Ciutats Circulars per afrontar reptes de futur i de la Covid-19" té l'objectiu d'estimular el paper que han de jugar les ciutats en la transició ecològica i el seguiment de les directrius del Pacte Verd Europeu, integrant la sostenibilitat en l’acció local de forma transversal i utilitzant l’Economia Circular i la idea de construir Ciutats Circulars com eines de transformació sistèmica.

Butlletí