La falta de plans de qualitat de l’aire sobre ozó arriba al Parlament Europeu

Font: Ecologistes en Acció

11/10/2018 - 11:53
Contaminació a la ciutat de Madrid. Font: Ecologistes en Acció

Contaminació a la ciutat de Madrid. Font: Ecologistes en Acció

Ecologistes en Acció ha intervingut aquest 9 d’octubre davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per intentar que les institucions comunitàries instin a l’Estat espanyol a que adopti de manera urgent els Plans de millora de la qualitat de l’aire previstos en la normativa per a les zones afectades d’Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Regió de Múrcia, Comunitat de Madrid, Comunitat Foral de Navarra i País Basc. Aquesta petició davant el Parlament Europeu respon a l’arxiu l’any passat de la denúncia presentada per l’incompliment sistemàtic a l’Estat espanyol de la Directiva comunitària de qualitat de l’aire, denuncia que la Comissió Europea va rebutjar al·legant que “el compliment dels valors objectiu per a l’ozó resulta complex” pel seu caràcter de contaminant secundari format per reaccions químiques d’altres contaminants.

Davant el desistiment de funcions de la Comissió, l’organització ambiental es va dirigir al Parlament Europeu, que el passat 17 de novembre va admetre a tràmit la petició d’elaboració dels plans de contaminació per ozó a Espanya i va requerir informació a la Comissió Europea.

En la seva resposta d’abril d’aquest any, el Comissari de Medi ambient  Ion Codescu assenyala que “la Comissió ha decidit centrar els seus esforços en matèria del compliment de les normes de qualitat de l’aire, ara com ara i de forma prioritària, en la superació actual i persistent dels valoris límit de partícules en suspensió (PM10) i diòxid de nitrogen (NO2)”, esforços que espera “tinguin un impacte significatiu a llarg termini en les concentracions d’ozó també”.

Finalment, la Comissió eludeix la seva responsabilitat indicant “que els tribunals nacionals són els principals responsables d’aplicar el Dret de la Unió. Per tant, es convida als peticionaris a emprar els mecanismes de recurs dels quals disposen a nivell nacional per obtenir una solució més immediata a la qüestió sobre la qual versa la petició”.

Ecologistes en Acció considera impresentable aquest desistiment de funcions de la Comissió Europea en el control del compliment de les obligacions establertes en la normativa europea de qualitat de l’aire, que està perjudicant la salut de desenes de milions d’europeus del sud, entre ells els vint milions d’espanyols que habiten en el mig centenar de zones que en els últims anys han superat els objectius legals per a la protecció de la salut i de la vegetació.

Per això espera que, per la gravetat de la situació en bona part d’Espanya, el Parlament Europeu insti a la Comissió al que compleixi amb la seva obligació de controlar el compliment de la normativa comunitària de qualitat de l’aire, adoptant les mesures coercitives previstes en el Tractat de la Unió per aconseguir una reducció de la contaminació per ozó en el termini més breu possible, seguint així la recent recomanació referent al Tribunal de Comptes Europeu.

No obstant això, acceptant el consell del Comissari de Medi ambient, Ecologistes en Acció va a presentar aquesta setmana una demanda en l’Audiència Nacional perquè aquest Tribunal obligui al Govern central al que compleixi amb la seva obligació legal d’elaborar un pla nacional de millora de la qualitat de l’aire que proposi mesures concretes i pressupostades per fer front al problema d’elevada contaminació per ozó troposfèric que sofreix la meitat del territori espanyol, i que serveixi de marc per a la redacció dels plans autonòmics de qualitat de l’aire.

Aquesta demanda, concretant el recurs contenciós-administratiu admès a tràmit per l’Audiència Nacional el passat mes de març, recordarà que la Llei espanyola de qualitat de l’aire obliga a que les comunitats autònomes elaborin aquests plans de millora de la qualitat de l’aire quan s’incompleixin al seu territori els valoris límit o objectiu establerts per a qualsevol contaminant regulat, sense perjudici de l’adopció concertada amb el Govern central d’un pla nacional quan l’incompliment afecti a diverses comunitats, com és el cas de l’ozó.

Ecologistes en Acció aportarà les respostes rebudes dels Governs autonòmics a les peticions de compliment d’aquesta obligació legal, excusant la seva inactivitat pel caràcter transfronterer de la contaminació atmosfèrica per ozó i traslladant la responsabilitat al Govern central a través d’un pla nacional d’ozó que mai ha arribat a elaborar-se. En opinió d’Ecologistes en Acció, es tracta d’una greu negligència administrativa que està perjudicant la salut de milions de persones, i també la de nombrosos cultius, boscos i espais naturals protegits en centenars de milers d’hectàrees afectades.

El motiu de fons que explica aquesta desídia de les autoritats estatals i autonòmiques no és un altre que la resistència a modificar les polítiques energètica i de transport responsables dels elevats nivells d’ozó, i també d’altres contaminants com el diòxid de nitrogen o les partícules pels quals la Comissió Europea instrueix des de fa anys sengles expedients d’infracció contra l’Estat espanyol. Sense mesures dràstiques sobre el trànsit urbà i interurbà i sobre les centrals tèrmiques, especialment les de carbó, no és possible millorar la qualitat de l’aire.

Per això, i seguint la senda de recents pronunciaments dels tribunals de justícia de països europeus com Alemanya, Bèlgica, Holanda, Polònia, Regne Unit o República Txeca, l’organització ecologista trasllada la inactivitat del Govern espanyol a l’Audiència Nacional. Al mateix temps que està a l’espera de sentència en el primer tribunal autonòmic de justícia on ha denunciat la passivitat d’un Govern regional, en aquest cas la Junta de Castella i Lleó.

Cal destacar que la contaminació per ozó troposfèric o “ozó dolent” va causar l’any 2014 més de 14.000 morts prematures a Europa, 1.600 d’elles a Espanya, les mateixes que els accidents de trànsit. Dues terceres parts dels cultius i bona part dels nostres boscos i espais naturals suporten nivells d’ozó que danyen la vegetació. Espanya és un dels països europeus més afectats per aquest contaminant, especialment al centre i sud i en el litoral mediterrani.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de la capa d’ozó de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries, en presència de radiació solar. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars. A més de per a les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat dels cultius.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament adequarà, com a prova pilot, nous espais per a vianants i bicicletes per garantir les distàncies de seguretat arran de la COVID-19. S’avança així, amb la posada en marxa de l‘Anella de Mobilitat Verda. Un pla d’acció de mesures que dona prioritat als desplaçaments a peu i als mitjans de transport sostenible. En aquest sentit, cal recordar que ja hi ha estudis que afirmen que la contaminació atmosfèrica agreuja la gravetat de la malaltia.

Article

Confinem els cotxes, recuperem la ciutat! és una campanya de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. En aquesta acció es demana un pla de desconfinament en què es prioritzin les persones i la mobilitat justa i sostenible envers l'ús del vehicle privat. "La contaminació atmosfèrica ens afecta greument la salut i agreuja els efectes de la Covid-19. Volem recuperar les nostres ciutats. Unes ciutats saludables i que cuidin del nostre clima. Confinem els cotxes, recuperem la ciutat!"

Notícia

La vicepresidenta ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) un seguit de propostes per fomentar l'ús de la bicicleta a les ciutats. La bici és una alternativa de mobilitat neta que pot ajudar a descongestionar el transport públic i facilitar el distanciament interpersonal

Butlletí