La Diputació de Barcelona impulsa la reducció del soroll a les ciutats i pobles

Font: Diputació de Barcelona

28/04/2017 - 08:01

La Diputació ha presentat una mostra de les accions que porta a terme per donar suport al món local en la lluita contra la contaminació acústica en el marc de la Setmana Sense Soroll. Del 24 al 30 d'abril diverses administracions i entitats, entre les quals la pròpia Diputació, impulsen la primera Setmana sense soroll a Catalunya, que amb el lema 'Silenci si us plau' té com a objectiu conscienciar sobre el soroll i els seus efectes.

Una trentena d’associacions, escoles, ajuntaments i entitats s’implicaran en l’organització d’actes més enllà del 26 d’abril, Dia Internacional  de Conscienciació Envers el Soroll. Amb aquest motiu, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha coorganitzat diverses activitats al territori i el 27 d’abril ha fet una acció de demostració a la seva seu.

Catalunya celebra per primer cop la Setmana Sense Soroll, per sensibilitzar la ciutadania dels efectes de la contaminació acústica i promoure’n solucions. Del 24 al 30 d’abril, se celebraran més de seixanta activitats arreu del territori, per conscienciar la societat de la necessitat d’abordar aquest tema. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,  l'Associació Catalana de Consultors Acústics, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Politècnica de Catalunya – Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica -, i la Diputació de Barcelona impulsen aquesta Setmana sense soroll i que compta amb el suport de prop d’una trentena d’entitats, associacions i ajuntaments, que s’implicaran en l’organització dels diversos actes i esdeveniments al llarg de la setmana. Per tant, els actes enguany aniran més enllà del 26 d’abril, que se celebra el Dia Internacional  de Conscienciació Envers el Soroll.

El 27 d’abril la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha organitzat una acció demostrativa amb la celebració del taller Quin soroll fem?, una exhibició de la Unitat mòbil de mesura de la contaminació acústica i una mostra de vehicles no sorollosos: bicicletes i bicicletes elèctriques,  motocicletes i turismes elèctrics.

Foto: Mostra de vehicles no sorollos, unitats mòbils de mesura de la contaminació acústica i taller Quin soroll fem ? a l'Escola Industrial de Barcelona. Fotos: Gonçal Luna

El suport de la Diputació de Barcelona

En aquest sentit, Valentí Junyent, Diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, ha fet un repàs al paper de suport que es realitza cap als ens locals de la demarcació. Tal com explicava Junyentcal recordar que el soroll del trànsit i de les activitats és un dels problemes ambientals més freqüents i els problemes de soroll poden afectar significativament la qualitat de vida de les persones”, per aquest motiu la Diputació de Barcelona de Barcelona ofereix un “suport integral als ens locals” i dóna exemple amb l’ús i promoció de vehicles no sorollosos.

Junyent ha destacat el suport que l’Oficina tècnica d’avaluació i gestió ambiental (OTAGA) de la Diputació de Barcelona ofereix des d’un punt de vista tècnic i material, i també des de les altres oficines: l’Oficina tècnica d’educació i promoció ambiental (OTEPA) dóna suport en la promoció de recursos i accions de formació i sensibilització, i l’Oficina tècnica de canvi climàtic i sostenibilitat (OTCCIS) cedeix bicicletes i motocicletes elèctriques als ens locals així com promociona l’electrificació de les flotes municipals

L'OTAGA elabora mapes de soroll ambiental i propostes de mapes de capacitat acústica per als municipis i plans d'acció per a la millora de la qualitat acústica ambiental, verifica el compliment de la normativa de soroll per part de les activitats i el veïnatge, fa estudis del grau d'aïllament acústic dels locals, i mesures de vibracions, i avalua el soroll provocat per les infraestructures. També posa a disposició dels ajuntaments materials i equips diversos per tal que els mateixos ajuntaments puguin dur a terme alguns d'aquests controls.

Per tal de donar suport als ajuntaments, disposa d'un equip de professionals, unitats mòbils i aparells de mesura a la seva disposició.

Tot aquest material, homologat i verificat anualment, es pot cedir temporalment als ajuntaments que el sol·liciten. Una altra opció és que els tècnics de la Diputació facin els mesuraments i lliurin un informe tècnic a l'ajuntament. Es posa a disposició dels ajuntaments dues unitats mòbils de mesura, anàlisi i enregistrament del soroll ambiental. Es tracta de dos vehicles adaptats i equipats amb analitzadors de soroll. Per les seves reduïdes dimensions, permeten realitzar mesures de llarga durada en qualsevol punt del municipi.

En resum, la importància d’aquest suport es concreta, per exemple, en l’exercici anterior en el lliurament de mapes de soroll i les propostes de mapes de capacitat acústica a 5 municipis i l’entrega de 69 informes tècnics de soroll referents, principalment, a l’avaluació del soroll produït per activitats, instal·lacions i veïnatge

Quins són els principals sorolls que s'avaluen ?

La Diputació de Barcelona realitza multitud d'avaluacions de soroll durant l'any. Aquesta és una mostra dels principals sorolls que generen molèsties i peticions d'avaluació per part dels municipis a la Diputació. 

 

  • Campanes: 
  • Concerts
  • Extractor
  • Lladrucs
  • Generador
  • Trens

Tots sis talls de so corresponen a enregistraments reals de fonts de soroll per queixes o denúncies de soroll avaluades per la Diputació de Barcelona a petició d'un ajuntament.

Complementàriament, l’OTEPA ofereix cursos especialitzats per a tècnics municipals i policia local a través del Pla de formació, i disposa de recursos de sensibilització com l’exposició Adéu Soroll o tallers per a escoles com l’activitat Sent la ciutat.

Finalment, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, dels Grups de treball +Aire –Soroll i Educació per la Sostenibilitat, recull els interessos i necessitats comunes i, ha promogut el suport als ens locals amb els recursos conjunts de diverses administracions en el catàleg “La Xarxa sona bé 2017” que tenen com a objectiu donar suport als ens locals per tal que impulsin i desenvolupin alguna actuació de sensibilització en l’àmbit de la prevenció del soroll. 

Acció de sensibilització

Quin soroll fem: l’activitat consisteix en el mesurament amb un sonòmetre en diferents punts del municipi, incloent zones amb trànsit elevat de vehicles, i zones tranquil·les, per prendre consciència del soroll vinculat a l’activitat humana. L'activitat es realitzarà a Barcelona, Sabadell i a Mataró,Terrassa, Cornellà, Pallejà amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i també a la pròpia seu de la Diputació.


Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Acusticat és un punt de trobada de referència a Catalunya, multitemàtic i multisectorial, que convida a la reflexió i a l’oferta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental. Durant la cloenda de l’edició d’enguany, que ha tingut lloc a Manresa, s’ha anunciat que Barcelona serà la seu de la sisena edició de l’esdeveniment, el 2026.

Notícia

Com a mesura prèvia per recollir dades actualitzades, s’instal·laran 8 nous sonòmetres que se sumen als 30 actius i es convocarà la Taula de Soroll del districte

Article

Butlletí