La ciutadania de Caldes de Montbui presenta 621 sol·licituds de bonificació a la taxa de deixalles

Font: Ajuntament de Caldes de Montbui
20/07/2010

621 habitatges calderins han sol·licitat la bonificació a la taxa de deixalles que ofereix l'Ajuntament si es demostra una correcta gestió domèstica dels residus. Aquestes bonificacions al rebut de les deixalles poden arribar fins a un 20% de descompte, fet que genera estalvis de fins a 30€. L'objectiu és posar en valor una bona gestió de les deixalles.

Per concedir i calcular la bonificació s'han fet 428 inspeccions -  les 193 sol·licituds restants corresponen a part dels veïns que ja van ser inspeccionats l'any passat- amb l'objectiu de comprovar si es gestionen correctament els residus que són motiu de bonificació, informar i assessorar sobre el model de recollida de residus municipal i educar sobre la problemàtica ambiental i la necessitat de reduir el volum de deixalles que genera la vila.

Les sol·licituds de bonificacions augmenten cada any
Amb 621 peticions, l'Ajuntament ha recollit enguany 47 sol·licituds més que l'any 2009 i 337 més que l'any 2008. Per tant, tot i ha que amb un creixement molt més baix aquest any, la campanya de bonificacions a canvi d'una millor gestió de residus es consolida a la població a mesura que la ciutadania coneix aquest opció i pren consciència de la necessitat de reciclar i de disminuir el volum de deixalles.

L'objectiu de la bonificació és compensar a la gent que fa correctament la recollida selectiva i donar més motius als indecisos a col·laborar-hi. D'aquesta manera, les persones que vulguin acollir-se a aquesta bonificació han de presentar una instància a l'Ajuntament abans del dia 31 de març de l'any en curs i sotmetre's a una inspecció posterior.

Els paràmetres per a calcular la bonificació ofereixen fins a 19 punts, sent la recollida selectiva de fracció orgànica la més valorada, amb 8 punts. D'aquesta manera es potencia l'esforç per reciclar els residus sobre els quals encara no existeix prou hàbit entre la població. Altres aspectes que sumen punts per a la bonificació són la recollida selectiva d'envasos lleugers (2 punts), d'oli vegetal (3 punts), de paper i cartró (2 punts), de vidre (1 punt), de piles (2 punts) i de residus que cal portar a la deixalleria, com les pintures, fluorescents, medicaments, etc. (1 punt). El paràmetres també tenen en compte les quantitats desades. El punt restant es concedeix al presentar un val d'aportació de residus a la deixalleria.

Implicar la ciutadania en la gestió dels residus
Però, aquestes inspeccions serveixen també perquè les persones enquestades puguin opinar i aportar propostes de millora del model de recollida. Gràcies a aquestes entrevistes els veïns han ajudat a detectar punts de recollida utilitzats per algun industrial, han fet una bona valoració de la Deixalleria Mòbil que s'instal·la a Caldes un dimarts al mes i han aportat opinions sobre mesures que l'Ajuntament podria prendre per la millora de la gestió domèstica de residus.

Durant les inspeccions, el consistori ha aprofitat per recollir opinions sobre el funcionament i la necessitat de la recollida porta per porta, que ja funciona als Saulons i que s'està estudiant ampliar a altres punts de Caldes. El 58,9% s'ha posicionat a favor de la recollida porta per porta i el 82% ha valorat positivament el servei les freqüències que ja estan funcionant als Saulons.

 

 

Relacionats

Notícia

Aquesta  tardor han començat els treballs de substitució de les lluminàries actuals de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) per unes de noves del tipus LED. Els treballs es portaran a terme en una cinquantena de vies de Caldes. L’actuació, que es fa a 20 quadres d’enllumenat, suposa un estalvi de potència del 47%. 

Article
S’ha reduït la potència a equipaments tancats per la COVID-19

Setze ajuntaments es van interessar per la proposta del Servei Comarcal de Gestió Energètica i Aigua (SCGEA) del Consell Comarcal del Vallès Oriental d’ajustar la potència contractada en aquells equipaments que estaven tancats per la COVID-19.

Butlletí