Flix inicia el procés cap al nou sistema de recollida selectiva porta a porta

02/12/2021 - 10:26
Jordi Baucells, consultor mediambiental del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals, durant la xerrada informativa

Jordi Baucells, consultor mediambiental del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals, durant la xerrada informativa

Aquest 30 de novembre ha tingut lloc la primera reunió informativa de les múltiples que es faran per la implementació del sistema del Porta a Porta a Flix. La xerrada tenia com objectiu fer un primer apropament als veïns i veïnes de la població sobre aquest sistema ja utilitzat en molts altres municipis. De fet, actualment, són molt pocs els municipis de les tres comarques del consorci que no estan realitzant el “porta a porta”, entre ells Flix i  comença a ser una gran necessitat per reduir i contenir els costos de recollida de la brossa.

El primer en intervenir ha estat el batlle, Francesc Barbero, que ha explicat l’augment dels cànons de l’Agència Catalana de Residus, els quals s’han triplicat en els últims anys i la seua previsió és que continuïn augmentant exponencialment fins al 2024. Concretament, s’ha passat d’un cànon de 12 a 47 euros de tot allò que es porta a l’abocador i la previsió és que aquest cànon al 2024 estigui en 71 euros. Per tant, si no es fa una actuació al respecte, el rebut de la brossa es veurà incrementat d’una forma notable per aquests impostos que precisament el que busquen és que augmenti la taxa de reciclatge, cosa que amb el sistema de contenidors te un límit. Per altra banda, el batlle ha remarcat que no es tracta sol d’un tema econòmic, sinó que social i mediambientalment tampoc ens podem permetre generar tants residus. Així doncs, ha assegurat que “tot plegat ens porta a plantejar un sistema, que representa un canvi radical, però que és l’únic sistema que dona resultat òptims com s’ha pogut provar a molts llocs”.

El consultor mediambiental del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals, Jordi Balsells, ha estat el segon ponent de la xerrada i qui ha aportat tota l’explicació més tècnica del funcionament del nou sistema. En primer lloc ha volgut remarcar que la prioritat des dels consorci és acompanyar al municipi al llarg d’aquest procés d’adaptació i d’implementació del nou sistema, que es molt engrescador perquè dona molts bons resultats però que a la vegada suposa un gran esforç per tothom.

Després ha fet repàs de les dades de residus acumulats durant anys com a conseqüència de la mala gestió individual i col·lectiva duta a terme. Catalunya genera quatre milions de tones de residus anuals. Actualment, Flix està reciclant el 55% de la brossa que genera, però dins aquesta xifra es comptabilitzen les dades de tot el que s’avoca a la deixalleria, inclosos els voluminosos. La xifra real de reciclatge en les fraccions més habituals – orgànica, paper i cartró, envasos, vidre –  és del 35%. També ha assegurat que del contingut total d’una bossa de brossa generada a un domicili, un 84% és aprofitable repartit entre un 44% de matèria orgànica que es pot reutilitzar com a compost per a l’agricultura, un 14% de d’envasos lleugers que es poden reciclar i tornar a utilitzar per fer mobiliari i més de 10.000 productes diferents, un 13% de vidre útil per a crear nous envasos i un 13% de paper i cartró utilitzat per elaborar nous productes de paper i de cel·lulosa.

A continuació, Balsells ha explicat el funcionament del sistema com a tal, insistint en tot moment que s’estudiarien tots els casos particulars i concrets necessaris amb l’objectiu i la voluntat de poder solucionar tots i cada un dels problemes individuals i col·lectius que puguin anar sorgint durant la implementació del sistema.

Finalment Vera Llombart, la regidora de Reciclatge i Reutilització, ha exposat la planificació d’implementació del sistema, el qual es preveu iniciar el 31 de gener de 2022. No obstant això, abans es faran més xerrades informatives sectorials destinades a establiments, comerços, supermercats, restaurants i bars, així com per a la Residència d’avis, el Mercat Municipal, l’Escola i l’Institut i per a les persones que viuen dissipades pel terme de Flix. A més, a meitats de gener es començaran a repartir els cubells per als domicilis, un total de tres, i els cubells especials per a grans productors, com poden ser els restaurants, comerços i supermercats. També ha explicat que per dur a terme l’adquisició dels equips, s’habilitaran tres punts d’informació al municipi – Mercat Municipal, Ajuntament vell i Centre Cívic ubicat a l’antiga Caserna – per tal que els veïns i les veïnes puguin recollir els cubells. Així mateix, es proporcionarà un telèfon de contacte i una adreça electrònica per tal que tothom que necessiti informació o tingui qualsevol problemàtica relacionada amb el sistema s’hi pugui adreçar.

Per acabar la primera sessió informativa, s’ha fet un torn de preguntes on totes les persones assistents que han volgut, ja han pogut plantejar els primers dubtes que els han sorgit.

Aquesta sessió ha estat gravada i en els propers dies es procedirà a pujar-la al canal de Youtube de l’Ajuntament de Flix.


 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Aquest nou sistema ha permès reduir dràsticament els residus de la fracció resta.

Notícia

Santa Coloma de Cervelló ha posat en marxa el sistema de recollida d’escombraries porta a porta, amb l’objectiu d’incrementar de manera considerable el percentatge de residus que es recuperen al nostre municipi.

Notícia

Des del moment que comenci a funcionar aquest sistema a cadascun dels barris, s'eliminaran els contenidors dels carrers i camins, contribuint així a la netedat i la imatge del barri.​

Butlletí