Espanya superarà el 2020 l'objectiu del 20% de renovables fixat per la UE

Indústria preveu una participació del 22,7% sobre l'energia final i un 42,3% de la generació elèctrica
Font: idae.es
13/01/2010

L'aportació de les energies renovables al consum final brut d'energia a Espanya s'estima per a l'any 2020 a un 22,7%, gairebé tres punts superior a l'objectiu obligatori fixat per la Unió Europea per als seus estats membres, mentre que l'aportació de les renovables a la producció d'energia elèctrica arribarà el 42,3%, de manera que Espanya també superarà l'objectiu fixat per la UE en aquest àmbit (40%).

Les dades provenen de l'avançament del Pla de Renovables 2011-2020, enviat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a la Comissió Europea en compliment de la pròpia directiva comunitària sobre la matèria (2009/28/CE), que contempla objectius obligatoris d'energies renovables per a la UE i per a cada un dels Estats membres l'any 2020, i l'elaboració per part d'aquests de plans d'acció nacionals per assolir aquests objectius (consultar informe, PDF).
Cada país membre de la UE ha notificat a la Comissió, abans de l'1 de gener de 2010, una previsió en la qual s'indica la seva estimació de l'excés de producció d'energia procedent de fonts renovables que podria transferir a altres Estats membres, així com el seu potencial estimat per a projectes conjunts fins el 2020, i la seva estimació de la demanda d'energia procedent de fonts renovables que haurà de satisfer per mitjans diferents de la producció nacional fins el 2020.

El Pla espanyol d'Energies Renovables 2011-2020
El Pla d'Acció Nacional d'Energies Renovables 2011-2020 es troba actualment en procés d'elaboració, de manera que tant l'escenari com els objectius per a cada una de les tecnologies renovables durant aquest període poden ser objecte de revisió.

Per a la formació de l'escenari del mapa energètic el 2020, s'ha tingut en compte l'evolució del consum d'energia a Espanya, l'alça dels preus del petroli en relació als mateixos en la dècada dels noranta i la intensificació substancial dels plans d'estalvi i eficiència energètica.

Les conclusions principals de l'informe notificat a la Comissió Europea són les següents:

- En una primera estimació, l'aportació de les energies renovables al consum final brut d'energia seria del 22,7% el 2020 -davant d'un objectiu per a Espanya del 20% el 2020 -, equivalent a uns excedents d'energia renovable d'aproximadament de 2,7 milions de tones equivalents de petroli (tep).

- Com estimació intermèdia, es preveu que l'any 2012 la participació de les energies renovables sigui del 15,5% (enfront del valor orientatiu previst en la trajectòria indicativa del 11,0%) i el 2016 del 18,8% (enfront a al 13,8% previst en la trajectòria).

- El major desenvolupament de les fonts renovables a Espanya correspon a les àrees de generació elèctrica, amb una previsió de la contribució de les energies renovables a la generació bruta d'electricitat del 42,3% el 2020.

Més informació: idae.es

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia
L'Ajuntament de Lleida demana subvencions a dos fons europeus per promoure l'eficiència energètica i les energies renovables

La Fundació Lleida 21 s'encarregarà de gestionar-la i d'impulsar projectes com la licitació d'espais a teulades d'equipaments públics per a energia solar, l'assessorament en eficiència energètica i per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
 

Notícia

Un centenar de persones provinents de diferents punts de Catalunya han participat al Fòrum Energia d’Ecoviure, la trobada sobre energies renovables que cada any reuneix professionals, experts i responsables de l’administració per posar en comú coneixements al voltant d’aquesta matèria.

Article

L'aprofitament tèrmic de l'energia solar consisteix en captar la radiació solar per augmentar la temperatura d'un fluid, generalment aigua, que s'acumula a aquesta temperatura fins que es necessita. 

Butlletí