L’AMB té previst construir 146 noves instal·lacions fotovoltaiques

Font: AMB

 

19/02/2024 - 19:00

L’energia fotovoltaica en equipaments i espais públics de la metròpolis es multiplicarà per sis en els propers 18 mesos.

Es posaran en funcionament 146 noves instal·lacions amb inversió pública de l’AMB, que sumen 10,5 MWp repartits entre centres educatius, esportius i culturals, principalment.

La gran novetat en el finançament és la modalitat ESCO: contractes públics amb empreses de serveis energètics interessades a construir instal·lacions fotovoltaiques, que recuperen la inversió a través de l’estalvi econòmic generat per l’energia renovable autoconsumida.


 

Durant l’any 2024 i el primer semestre de l’any 2025, l’AMB té previst construir 146 noves instal·lacions fotovoltaiques. Sumades a les que ja estan en funcionament, el 100 % dels municipis metropolitans (Barcelona compta amb inversió pròpia de l’Ajuntament) tindran alguna d’aquestes instal·lacions. Les noves instal·lacions produiran una quantitat d’energia equivalent al consum de més de 4.200 llars (10,5 MWp potència en total) i representarà el 4,1 % del consum energètic de tots els subministraments municipals.

Janet Sanz, vicepresidenta d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l’AMB, ha manifestat que “Des de l’ AMB fem aquest esforç per tirar endavant projectes d’energia verda amb l’objectiu de ser responsables amb el present i el futur del nostre territori. Volem assegurar que sobrevisqui, i que sigui un espai on poder-hi viure amb dignitat. Davant de missatges catastrofistes, estem demostrant que hi ha esperança. En aquest sentit, aquests projectes estan en plena sintonia amb les fites marcades per la Unió Europea. Una d’elles, la de reduir en un 25% les emissions de carboni derivades de la producció elèctrica”.

Per la seva banda, Guille López, conseller delegat d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l’AMB, ha afegit que “hem buscat fórmules innovadores que gràcies a col·laboracions amb el sector privat suposen una acceleració de la transició energètica amb un cost zero per als municipis. Això ens permet, en un context d’augment dels costos de l’energia, generar un estalvi energètic i econòmic important pels municipis.”

Els dos tipus d’instal·lacions que es construiran ja estan en funcionament en diversos municipis metropolitans: cobertes fotovoltaiques (instal·lacions de plaques solars a les cobertes d’equipaments públics, per abastir part del consum de l’edifici) i fotolineres (punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que generen l’energia mitjançant plaques solars).

Aquesta nova onada d’instal·lacions sense precedents suposarà multiplicar per sis l’energia fotovoltaica generada en aquest tipus d’instal·lacions respecte al 2023.

 

Diverses fonts de finançament

Les 146 noves instal·lacions es desplegaran mitjançant el Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) de l’AMB, fons europeus i la fórmula de col·laboració publicoprivada ESCO.

El PSA és un pla d'inversions de 110 milions d'euros que busca impulsar projectes de desenvolupament compartit entre els ajuntaments i l'AMB, per reforçar les polítiques metropolitanes i adaptar-les als requeriments sorgits arran de la covid-19. Del PSA, els municipis han seleccionat els projectes a partir d’un catàleg d’actuacions ambientals amb criteris que contribueixen a assolir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, i tenint en compte la situació d’emergència climàtica actual. Les instal·lacions finançades amb fons del PSA representen una potència de 5,7 MWp en 18 municipis metropolitans amb una inversió total de 8,34 M€.

En segon lloc, l’AMB rebut recursos provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), desplegat en diferents fases, i els ha distribuït entre els municipis metropolitans. Aquests recursos permetran que a mitjans del 2025 hi hagi una potència de 4,4 MWp amb una inversió executada de 6 M€.

Tanmateix, per fer un salt en la generació renovable, cal comptar amb fórmules de caràcter innovador. Per això, el 2023 es va començar a impulsar un tipus de contracte públic dirigit a empreses de serveis energètics interessades a invertir en instal·lacions fotovoltaiques. Aquestes empreses recuperen la inversió a través de l’estalvi que generen amb l’autoconsum als subministraments municipals. Dins d’aquesta modalitat, anomenada ESCO, una vegada ha transcorregut el període d’amortització de la inversió (uns 15 anys), aquestes instal·lacions retornen a l’Ajuntament, que a partir de llavors gaudirà de la totalitat de l’estalvi generat i de la propietat de la instal·lació. 

Els grans avantatges de la modalitat ESCO són:

  • L’assoliment dels objectius climàtics de cada ajuntament des de l’inici, sense inversió ni licitacions.
  • Disponibilitat de capital per a inversió en el municipi en casos que no tenen un retorn econòmic directe, com serveis socials, promoció cultural, espai públic, etc.
  • Economies d’escala i simplificació de la gestió administrativa i tècnica.
  • Únic model que permet invertir en instal·lacions fotovoltaiques en el 100 % de cobertes municipals d’edificis amb molt autoconsum i rendibilitat, com els poliesportius, i reservar els fons propis de l’AMB i dels ajuntaments per a edificis amb poc autoconsum, com les escoles.

Un total d’11 ajuntaments metropolitans, que sumen un total de 328.398 habitants, han apostat per aquesta opció per finançar instal·lacions fotovoltaiques als seus equipaments. El contracte de serveis energètics presenta l’avantatge que els ajuntaments no han de fer cap inversió inicial i que les empreses adjudicatàries es responsabilitzen del bon funcionament de les instal·lacions durant la totalitat del contracte. 

Aquests 11 ajuntaments han aportat 27 equipaments públics al projecte, en què es construiran 27 instal·lacions solars fotovoltaiques amb una potència total instal·lada de 2,3 MWp. El concurs impulsat per l’AMB va generar un gran interès, amb la participació de set licitadors. Finalment, dues empreses han estat adjudicatàries i inicien la construcció de les instal·lacions durant l’any 2024.

Els 10,5 MWp de les noves inversions s’afegeixen als 1,9 MWp d’instal·lacions finançades amb FEDER ja existents, i sumen un total de 12,4 MWp.

 

L’energia fotovoltaica pública a l’àrea metropolitana

A més d’aquestes 146 noves instal·lacions, tenint en compte totes les intervencions per augmentar la producció d’energia fotovoltaica que l’AMB ha promogut i promou des de l’any 2019, a mitjans del 2025 hi haurà en funcionament 196 instal·lacions solars fotovoltaiques posades en marxa per l’Administració metropolitana, amb una potència de pic instal·lada de 12,4 MWp.

 

Distribució de les 146 noves instal·lacions (excloent-ne 20 fotolineres):

A continuació es mostra la distribució de les 196 instal·lacions i de la potència per municipis:

A data d’avui, en tot el territori metropolità hi ha un total de 13.841 instal·lacions fotovoltaiques, entre públiques i privades, amb 132,90 MWp de potència.

Les 146 instal·lacions promogudes per l’AMB en el període 2024-2025 suposaran un increment de quasi el 8 % de la potència instal·lada actualment. La potència mitjana de les instal·lacions metropolitanes serà d’aproximadament 70 kWp, molt per sobre de la potència mitjana actual, en què només el 5,2 % de les instal·lacions tenen potències superiors a 25 kWp.  

 

El proper pas, l’eficiència energètica

Donant continuïtat al model ESCO, l’AMB està preparant la seva replicació per incrementar l’eficiència energètica en equipaments municipals de gran consum. Així, amb finançament del European Energy Efficiency Fund (EEEF) ha iniciat la realització de 77 auditories energètiques en 15 ajuntaments (l’equivalent a 29 GWh), que han de permetre preparar una licitació ESCO d’eficiència per fer les inversions necessàries.

El potencial d’estalvi estimat, que caldrà verificar amb les auditories, és del 20 % als subministraments dels equipaments auditats.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

Finalitzada l’última actuació en tres túnels de la ronda de Dalt, amb la substitució de 1.370 punts de llum
La renovació d’aquest enllumenat suposa un estalvi d’1.589.915 kWh/any, que equival al consum anual de 220 habitatges


 

Article

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha fet un pas important cap a la sostenibilitat amb la instal·lació de 137 panells fotovoltaics, 72 a l’edifici Mirador i 65 a l’antiga Casa de la Caritat. Aquesta mesura s’emmarca dins del suport de la Diputació de Barcelona en la descarbonització del CCCB, en línia amb el Pla Clima.

Notícia

S'ampliarà la xarxa metropolitana pública actual de 10 a 102 a finals del 2024

Butlletí