Els horts urbans, un projecte de futur que ja és realitat

Font: Ajuntament de Canet de Mar
05/02/2016 - 12:44

La iniciativa dels horts urbans que han dut a terme l’Ajuntament de Canet de Mar conjuntament amb GEA XXI i Fot-li Castanya de l’Associació Cultural Plataforma Odeon (ACPO) és ja tota una realitat. 

La iniciativa dels horts urbans que han dut a terme l’Ajuntament de Canet de Mar conjuntament amb GEA XXI i Fot-li Castanya de l’Associació Cultural Plataforma Odeon (ACPO) és ja tota una realitat. Es tracta de 15 horts d’aproximadament 50 m2 cadascun que s’han cedit a ciutadans de Canet en el marc d’unes bases públiques que han regit la selecció dels candidats tot prioritzant aquelles persones amb majors necessitats socials. En el Conveni signat entre l’Ajuntament i ambdues entitats es considera l’esmentat projecte d’un alt valor social i ambiental. Ambiental, ja que pot ser demostratiu de la viabilitat de desenvolupar activitats agrícoles de qualitat a Canet de Mar, activitats que, hores d’ara, estan patint una forta regressió que suposa l’abandonament progressiu de les finques agrícoles. Social, perquè pot servir a famílies o persones per conèixer l’ofici de pagès i obrir la possibilitat de desenvolupar la pràctica agrícola en un futur en altres terrenys.

Fruit d’aquesta col·laboració s’ha creat una comissió de gestió formada per representants de l’Ajuntament i de les entitats per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquests horts i del projecte en general. Per tal de fer efectiva aquesta coordinació, s’ha demanat la participació activa dels propis hortalans en la construcció d’aquest projecte, sigui a través de representants o del conjunt dels hortalans. L’objectiu és que els propis hortalans participin activament i de forma col•laborativa entre ells per tal d’ajudar-se mútuament i generar sinèrgies que beneficien a tothom.

Durant la última visita que s’ha fet als horts, aquest dimarts 26 de gener, per part del tècnic municipal de medi ambient, un membre de Fot-li Castanya i un dels hortalans més actius, ha permès constatar l’evolució dels mateixos i planificar les futures actuacions. S’ha pogut constatar per una banda que hi ha alguns horts que estan plenament actius i altres que, pel fet de tractar-se de l’època hivernal amb menys producció agrícola s’han deixat de treballar. Des de l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb els hortalans que tenen els seus horts per constatar aquesta situació, garantir la continuïtat i demanar que es treballin també a l’hivern. Per una altra banda hi ha 2 hortalans que renuncien per motius personals a continuar treballant aquests horts. Per cedir-los s’escollirà la persona de la llista d’espera. El segon hort que es deixa, no se cedirà i permetrà millorar la separació entre aquests terrenys públics i la bassa privada del sector nord.

Per una altra banda, es preveuen dur a terme noves actuacions per millorar el funcionament dels horts. A la part superior de la feixa, on hi trobem una franja de canyes, es netejarà per permetre situar-hi un espai dedicat a viver comú i un espai per compostar restes vegetals, tant útils per la feina del camp. A part seguiran plenament actius els espais amb els fems i amb el triturat provinent dels treballs de manteniment dels jardins públics de Canet.

Un dels objectius, com es deia, als horts, és crear sinèrgies, espais col·laboratius que permetin als que més saben a ajudar els més novells. D’aquesta manera aquest projecte creixerà fort i s’estabilitzarà amb el temps.

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

A través de l'ajuntament, Consell Comarcal i la Cooperativa Agroecològica l'Aresta cerquen propietaris de terrenys que els tinguin en desús per fer-hi horts i recuprar la terra per al sembrat.

Article

El diumenge 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, l'associació canetenca Thalassa, en col·laboració amb l'Ajuntament de Canet de Mar, ha organitzat amb èxit una neteja submarina a la platja de Canet. D'entre totes les deixalles s'ha tret 25kg de plom, 60kg de ferro i 300kg de rebuig.  

Notícia

 L'objectiu és aconseguir reduir la quantitat de rebuig generada, reforçar el recordatori de la separació de residus i millorar la visibilitat de la recollida selectiva de cara a la ciutadania.

Butlletí