El trinxat d'arbres de Nadal permet obtenir a Barcelona 120 metres cúbics de cobertura vegetal

Font: Ajuntament de Barcelona

21/01/2011 - 00:00

La campanya de recollida d'arbres i plantes de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona ha permès transformar aquestes restes en 120 metres cúbics de cobertura vegetal que es repartirà pels parcs i jardins de la ciutat. A més, la recollida de residus ha arribat a les prop de 10.000 tones de paper, cartró i vidre.

Un cop acabada la campanya de recollida d'arbres i plantes de Nadal als 220 punts habilitats a la ciutat de Barcelona, ha arribat el torn de recuperar aquestes restes vegetals i utilitzar-les als parcs i jardins urbans sobre la terra.

Els exemplars que han dipositat els barcelonins han permès obtenir fins a 120 metres cúbics de cobertura vegetal resultant de triturar les plantes i els avets recollits. Aquestes serviran per evitar que el terreny es compacti excessivament i retingui millor la humitat del rec i la pluja.

Les restes vegetals, recollides en un volum similar en la campanya del 2010, han passat pel Viver dels Tres Pins de Montjuïc on han estat netejades dels elements decoratius per poder ser triturades.

Prop de 10.000 tones de paper i vidre recollits en la campanya nadalenca
El reforç del servei de recollida i neteja de residus que s'ha dut a terme al llarg dels 39 dies de campanya de Nadal també ha permès recuperar més de 5.000 tones de paper i cartró i 4.000 de vidre, quantitats lleugerament inferiors que l'any passat.

Aquestes xifres signifiquen un volum diari de recollida de paper i vidre de 137 tones de paper i cartró i 104 tones de vidre, mentre que el 2010 la recollida va arribar a les 158 i les 103 tones, respectivament.

Pel que fa als eixos comercials, on la recollida ha estat més intensa, s'han recollit 830 tones de paper i cartró, 318 tones de vidre i més de 2.600 tones de brossa orgànica.

Relacionats

Notícia

El sistema Reciclos, mitjançant el mòbil, permetrà destinar els punts obtinguts per la devolució d'envasos de plàstic a plantar arbres

Butlletí