El Consorci del Parc del Foix convoca les subvencions del 2011

Sostenible.cat

14/01/2011
El Consorci del Parc del Foix ha obert la convocatòria de subvencions per al 2011 destinada a entitats culturals, associacions i agrupacions, i a empreses forestals, agrícoles i ramaderes, dins l'àmbit territorial del nou límit del Pla Especial del parc del Foix, aprovat inicialment pels ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal.

La data límit de presentació d'instàncies és el 28 de febrer. En total, es destinen 19.000 euros a empreses i 1.800 per entitats culturals.

Les associacions, agrupacions i empreses forestals, agrícoles i ramaderes ubicades en l'àmbit del Pla Especial del Foix i també entitats culturals de l'àmbit o que hi treballen poden sol·licitar subvencions al Consorci del Parc del Foix per un import màxim del 50% i 3.000 euros en el primer cas i de 600 euros en el de les entitats culturals.

Les activitats empresarials subvencionables són:
-Actuacions de rehabilitació o millora d'instal·lacions o edificis directament vinculats i destinats a l'activitat agrícola - ramadera;
-Arranjament o construcció d'estructures exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars;
-Instal·lació de serveis bàsics per a l'explotació;
-Inversions que tinguin com a finalitat la realització de pràctiques culturals o maneig ramader respectuoses amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural (producció ecològica, ramaderia extensiva...)
- Actuacions encaminades a la recuperació d'antics camps de conreu i que es trobin en zona de protecció agrícola definida al pla especial vigent
-Inversions destinades a la incorporació d'un valor afegit a les produccions agrícoles i ramaderes (primera transformació);
-Adquisició de maquinaria o altres útils per a l'explotació;
-Obres estructurals de rehabilitació o millora d'habitatges de primera residència.

També es poden demanar subvencions per a la reparació d'edificis o millora de les condicions bàsiques d'habitabilitat; les obres d'electrificació, portada de telèfon o altres serveis i infrastructures i subministraments bàsics als habitatges; arranjaments exteriors; la realització de treballs silvícoles de millora; la realització de treballs de restauració i correcció encaminats a minimitzar impactes que comprometin la conservació de masses forestals; treballs de reforestació amb finalitat protectora; i la realització de treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d'incendis forestals.

Les entitats culturals han de fer activitats culturals amb una vinculació territorial directa amb l'àmbit físic del Parc del Foix o activitats que, sense tenir aquesta vinculació directa, es considerin desitjables i convenients per l'assoliment dels objectius generals del Pla Especial vigent.

Relacionats

Article

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, acaba de publicar el llibre Les solucions basades en la natura en l’àmbit municipal, en el qual s'analitza el concepte i una vintena d’intervencions en el territori, amb l’objectiu d’incentivar la seva implantació en el món local.

Article

Entre els objectius del nou servei, destaquen la voluntat de liderar, des d’un model mancomunat i compartit, les polítiques en matèria de prevenció d’incendis i una gestió forestal sostenible, posant en valor el patrimoni natural i desenvolupar nous models energètics renovables i menys depenents dels combustibles fòssils. 

Article

La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès sumen forces per desenvolupar un nou model energètic al territori

Butlletí