Santa Margarida i els Monjos regula la futura ubicació d’instal·lacions fotovoltaiques

29/01/2024 - 12:00

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha acordat l’aprovació provisional d’un pla especial urbanístic per a la regulació de les condicions que hauran de regir les possibles futures instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en cas que es vulguin posar al terme municipal

El planejament pretén protegir el territori i oferir eines que permetin decidir tècnicament on poden anar aquest tipus d’instal·lacions en sol no urbanitzable.

El pla ha estat aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte els de Plataforma per Santa Margarida i els Monjos.

El plenari, celebrat el passat 27 de desembre també va aprovar d’estimar  de forma parcial una reclamació contra l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles i l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals de 2024, amb els vots a favor del PSC i els vots contraris d’ERC, Plataforma,  JUNTS i Poble Actiu.

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La coberta fotovoltaica de l'Ateneu ja cobreix en els primers mesos de funcionament el 25% de la demanda d'energia. L'estalvi estimat d'octubre a gener ha estat d'uns 3.000 euros com a resultat de l'autoconsum

Notícia

El Molí del Foix, el centre d'interpretació històrica i natural de Santa Margarida i els Monjos, ha realitzat una sèrie d'activitats durant el mes d'octubre per parlar sobre l'aigua.

Butlletí