Centelles disposarà d'un parc i quatre instal·lacions fotovoltaiques

Font: Ajuntament de Centelles i Diputació de Barcelona

29/11/2022 - 21:24

S'ha presentat el projecte per instal·lar un parc fotovoltaic i quatre instal·lacions fotovoltaiques en equipaments i aparcaments municipals a Centelles. Compta amb el suport del programa Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona.

El diputat i president de l‘Àrea d’Acció Climàtica, Xesco Gomar Martin, i l’alcalde de Centelles, Josep Paré Aregall, han presentat al Casal F. Macià el projecte per instal·lar quatre fotovoltaiques en equipaments i aparcaments municipals a Centelles, on també s’hi instal·larà un parc fotovoltaic. En conjunt generaran 81 MWh per a l’autoconsum compartit entre edificis municipals i comportaran un estalvi d’emissions de CO2 estimat de 40 tones l’any. El cost del conjunt de les actuacions s’eleva a 2,2 milions d’euros, dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona 1,5 milions a través del programa sectorial Renovables 2030.

Part de la producció d'aquestes instal·lacions es destinarà a la comunitat energètica pública i a edificis municipals. 

Les fotovoltaiques s’instal·laran a les cobertes del Casal Francesc Macià i de la pista poliesportiva de l’Escola Ildefons Cerdà, així com als aparcaments de la zona esportiva i de l’Institut Pere Barnils. El parc fotovoltaic s’ubicarà al polígon de la Gavarra. 

L’alcalde va destacar que “tenim projectes molt significatius per generar i estalviar energia buscant l’autoconsum als edificis públics i poder revertir els beneficis a la ciutadania”. Gomar, per la seva banda, va dir que “la Diputació treballa per reduir el CO2 a l’atmosfera, tenim 120 milions d’euros per posar plaques fotovoltaiques, enllumenat públic i calderes de biomassa”. “Centelles ha estat sempre un exemple de bona feina per la sostenibilitat”.

Segons Paré “Es preveu que a finals de gener o principis de febrer de l’any vinent comencin a veure’s obres d’aquestes que parlem en marxa i que el primer semestre de l’any estigui tot en funcionament”.

Per al diputat Gomar, "l’Àrea d’Acció Climàtica passa a ser una àrea inversora, amb polítiques actives per transformar, canviar i millorar el nostre món". També en aquest sentit s’ha expressat l’alcalde, que ha subratllat la importància del finançament de la Diputació de Barcelona per tirar endavant els projectes.    

 

El parc solar de la Gavarra

El projecte més destacat, pel que fa a producció d’energia verda al municipi, serà el del Polígon industrial de la Gavarra, una superfície de 10.200 m2 on s’ubicarà un camp solar fotovoltaic de 1002,8 kW pic (potència màxima), amb 2.180 panells que generaran 1.454 MWh anuals que es destinaran a la xarxa de la distribuïdora municipal. Amb aquesta actuació, es preveu un estalvi d’emissions de CO2 anual de 700 tones.

D’altra banda, l’Ajuntament de Centelles planeja dues instal·lacions fotovoltaiques sobre pèrgola en dos aparcaments municipals per a l’autoconsum de la comunitat energètica: un a la zona esportiva i l’altre a l’Institut Pere Barnils. Les dues actuacions suposaran una producció energètica anual de 330 MWh i un estalvi d’emissions de 160 tones de CO2 l’any.

El municipi, a més, projecta una instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de la pista poliesportiva de l’escola Ildefons Cerdà, amb una producció energètica de 115 MWh l’any. L’energia produïda es destinarà a equipaments municipals i ciutadania. Es preveu un estalvi d’emissions de CO2 de prop de 56 tones.

 

Renovables 2030 a Osona

Els ajuntaments de la comarca d’Osona ja compten amb una subvenció aprovada de prop de 19 milions d'euros del Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona per a projectes climàtics de gran impacte a 32 municipis. L’execució d’aquestes actuacions comportarà un estalvi d’emissions de CO2 d’11.500 tones i una producció energètica renovable de més de 30.000 MWh l’any.  

El Programa sectorial Renovables 2030 té per objectiu impulsar actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels costos energètics locals. Les inversions són relatives a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.

El programa, que es desplegarà fins al 2024, contempla finançar inversions per realitzar obres d’alt impacte contra el canvi climàtic: projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques de més de 80kWp, instal·lació de calderes de biomassa de més de 80kW i totes aquelles actuacions de millora de l’eficiència d’enllumenat públic que contemplin canvis d’un mínim de 300 punts de llum.

El Programa sectorial Renovables 2030 va dirigit als ajuntaments de la província i, també, als ens supramunicipals en cas que tinguin competències en la gestió dels residus o en el cicle de l’aigua, com a gestors d’instal·lacions on es puguin dur a terme aquestes actuacions d’alt impacte. Fins al moment, aquest programa ha atès prop de 230 peticions de més de 120 ajuntaments. El seu impacte es tradueix en una rebaixa anual de com a mínim 30 M€ en la factura energètica dels ajuntaments, una producció estimada de 104.000 MWh l’any i un estalvi de 43.800 tones de gasos amb efecte d’hivernacle. El projecte transformador suposa, per al conjunt dels ajuntaments de la província, augmentar en un 11% la seva autosuficiència energètica.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia
Amb l'objectiu de generar el 100% de l'energia que consumeixen

Per començar a fer-ho possible, aquest any i el vinent s’invertiran 58,9 milions per cobrir un terç de les 1.452 cobertes pròpies de la Generalitat.

Notícia

L'Ajuntament de Vilanova del Vallès ha acabat la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a subministrament a equipaments municipals.

Notícia

L'Ajuntament de Malgrat de Mar tindrà plaques solars per produir energia per a l'autoconsum de les oficines de la casa consistorial. Aquests dies es porten a terme els treballs d'instal·lació dels panells fotovoltaics que permetran obtenir un 37% d'autoconsum i reduir sis tones d'emissions de CO₂. 

Butlletí