Castellar del Vallès contactarà amb els grans consumidors d’aigua perquè en redueixin el consum

26/01/2024 - 13:00

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va reunir ahir dimecres el Comitè municipal d’actuació davant la sequera per impulsar noves mesures davant l’anunci del Govern de la Generalitat d’aplicar restriccions quan l’àrea de Barcelona entri en situació d’emergència, previsiblement a partir de l’1 de febrer.

El comitè municipal de sequera de l'Ajuntament de Castellar del Vallès va acordar entre d’altres mesures l’enviament d’una carta als 858 titulars de comptes domèstics de subministrament d’aigua (un 8% del total que hi ha la vial) que superen el consum de 500 litres diaris. L’Ajuntament demanarà a aquests grans consumidors que contactin amb l’administració per tal d’estudiar quines mesures d’estalvi poden implementar a les seves llars, tenint en compte que gasten una cinquena part del total del consum domèstic.

Cal destacar que el consum domèstic representa aproximadament la meitat del total d’aigua que es gasta a Castellar. És per aquest motiu que l’ajuntament impulsarà en les properes setmanes una campanya de conscienciació ciutadana que posarà èmfasi en les llars, amb la distribució d’un kit d’estalvi d’aigua; també s’incidirà en l’estalvi a les instal·lacions municipals, especialment les esportives, i més tenint en compte que si s’entra en fase III d’emergència s’hauran de tancar les dutxes de tots els equipaments del país.

Altres fronts d’actuació acordats ahir pel comitè són la intenció de fer una radiografia completa de les fuites que hi pugui haver a la xarxa i la persecució del frau. Així mateix, l’ajuntament continuarà apostant per la reducció dels consums municipals, que tot i que quantitativament són poc importants, s’han reduït en més d’un 40% en el darrer any gràcies al tancament de regs i a la utilització d’aigua freàtica no potable.

El regidor de Gestió del Cicle de l’Aigua, Pepe Leiva, ha destacat que “Castellar es troba en l’actualitat en un consum mitjà de 187 litres d’aigua per habitant al dia, segons l’últim registre del mes de desembre”. Aquesta xifra es troba per sota de la limitació fixada per la Generalitat de 200 litres per habitant i dia quan s’entri en la fase d’emergència. “Hem fet els deures però hem de seguir treballant per reduir el consum, ja que si entrem en fase II o III d’emergència es reduirà el màxim de consum permès”, afegeix. “Per això ens hem proposat tres eixos d’actuació: la sensibilització a la ciutadania, especialment als que es passen dels límits establerts, l’escaneig de fuites, tot i que la situació a Castellar es troba molt per sota de la mitjana catalana, i la inversió en la millora de la xarxa i l’estalvi en els usos municipals i de serveis”, afirma Leiva.

El Comitè municipal d’actuació davant la sequera és presidit per l’alcalde, Ignasi Giménez, i en formen part el regidor de Gestió del Cicle de l’Aigua, Pepe Leiva, així com diferents tècnics de Via Pública, Protecció Civil, Transició Ecològica, Salut i Comunicació, el cap de la Policia Local, a més del secretari municipal i una representant de l’empresa concessionària del subministrament d’aigua potable. També hi podran participar puntualment altres regidors i tècnics.

Castellar s’abasteix de captacions pròpies i per aigua subministrada per Aigües Ter-Llobregat. Només en el cas de Can Font i Ca n’Avellaneda el subministrament procedeix d’una altra via, com és la compra en alta de la xarxa d’Aigües de Terrassa. En l’actualitat el municipi es troba, com la majoria de municipis de la regió metropolitana, en situació de preemergència per sequera, d’acord amb els diferents escenaris establerts per la Generalitat.

Cal destacar que l’Agència Catalana de l’Aigua ha donat llum verda aquest mes de gener al Pla d’emergència municipal en situacions de sequera presentat per l’ajuntament.

 

L’Ajuntament utilitzarà aigua regenerada procedent de la depuradora per a usos municipals

La Regidoria d’Espai Públic i Verd Urbà va fer ahir la primera extracció d’aigua regenerada procedent de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) que es farà servir per a reg de plantació i arbrat i també per a la neteja viària i del clavegueram.

La de Castellar del Vallès és una de les dotze estacions depuradores d’aigües residuals dotades de servei de subministrament d’aigua regenerada i on el Consorci Besòs-Tordera va instal·lar hidrants l’any passat per fer possible aquest ús municipal de l’aigua. A la instal·lació de Castellar del Vallès, es podran arribar a extreure fins a 35 metres cúbics diaris d’aigua.

Val a dir que l’aigua regenerada és un recurs autoritzat per l’Agència Catalana de l’Aigua que s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament addicional a l’aigua ja depurada.

Aquest nou recurs s’emmarca dins l’estratègia de la Regidoria d’utilitzar aigua no potable per a usos municipals, com ja s’està fent amb l’ús de diversos pous que permeten extreure aigua freàtica a la zona de la Dona Acollidora i a la plaça dels Horts. En els propers dies està previst posar en marxa un hidrant a prop de l’Espai Tolrà que permetrà extreure aigua no potable del pou de Can Turuguet. Amb totes aquestes disposicions, l’ajuntament tindrà la possibilitat d’utilitzar fins a un màxim de  70 metres cúbics aigua d’origen freàtic  o regenerada per a reg i neteja viària.

 


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va constituir el passat mes d'abril el Comitè municipal d’actuació davant la sequera, un òrgan que coordinarà els serveis municipals per aplicar les mesures d’estalvi d’aigua fixades en els plans d’actuació de sequera aprovats per les diferents administracions.

Notícia

Un cop la Generalitat de Catalunya ha aprovat i publicat el nou Decret per flexibilitzar les mesures a adoptar per la situació de sequera, les diverses associacions municipalistes han valorat les mesures adoptades. En alguns casos es consideren insuficients o impossibles de gestionar per part dels ajuntaments.

Article

L’aigua prové de la depuradora de Sabadell i arriba al municipi en camions cisterna. Properament s’espera poder fer ús també de l’aigua de la depuradora del Prat de Llobregat

Butlletí