Barcelona sensibilitza la ciutadania perquè hi hagi menys soroll a la ciutat

01/06/2018 - 08:12

L’Ajuntament de Barcelona va programar tot un seguit d’activitats durant la Setmana Sense Soroll del coincidint amb el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll.

Darrerament, ha crescut la consideració del soroll com a factor que incideix de manera negativa en la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. A la vegada però, també ha sorgit la necessitat de reivindicar els sons com a patrimoni ambiental que aporta riquesa i sovint descriu el caràcter i tarannà dels entorns on habitem. Amb aquests dos objectius ¬–alertar sobre l’increment del soroll i revaloritzar els sons com a patrimoni ambiental¬–, cada any se celebra l’últim dimecres d’abril el Dia Mundial de Conscienciació envers el Soroll.

L’Ajuntament de Barcelona va crear l’any passat el grup de treball “Soroll i Salut de Barcelona” amb l’objectiu de debatre la situació del soroll a la ciutat i el seu impacte directe en la salut de la ciutadania, així com contribuir a la solució dels problemes detectats. En el marc d’aquest grup s’exposa la situació, es comparteix el què s’està fent, i es defineix què més es pot fer de manera global i transversal entre tots els agents implicats per tal d’emprendre mesures i desenvolupar accions específiques per cada sector d’activitat que aconsegueixin reduir els nivells acústics de la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona compta amb un Pla de Reducció de la Contaminació Acústica, i un Mapa de Soroll, que segueix la directiva de la Unió Europea sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental, amb l’objectiu de concretar una política comuna en la lluita contra el soroll. Aquest any s’actualitza el Mapa de Soroll, que s’actualitza cada cinc anys, tal i com estableix la normativa vigent, així com el nou pla d’accions per la reducció de la contaminació acústica. El darrer es va fer l’any 2012 i d’entre les dades que s’obtenen hi ha els nivells sonors en diferents franges horàries i per fonts sonores (trànsit i oci), la població exposada als diferents nivells sonors, comparatives amb mapes anteriors…A partir del nou Mapa i les conclusions del grup de treball, s’actualitzarà el Pla de Mesures.

El trànsit i l’oci nocturn són dos dels factors que generen alts nivells de contaminació acústica a la ciutat. A part de les actuacions per reduir el transit que s’emmarquen en la nova definició urbana de la ciutat, es realitzen un seguit d’accions:

Xarxa de vigilància i control de la contaminació acústica: 92 equips de mesura col·locats en diferents llocs de l’espai públic i que mesuren en continu els nivells sonors. Aquests equips ens permeten: fer un seguiment dels nivells sonors en diferents zones d’oci de la ciutat, realitzar estudis de mobilitat (trànsit, autobusos, trens…), actualitzar el mapa de soroll, seguir la implantació de les superilles, avaluació d’activitats conflictives…

Instal·lació de limitadors en concerts a les festes organitzades per l’Ajuntament: durant el període 2015-2017 s’han limitat 2.166 concerts.

Realització d’estudis de caracterització acústica de diferents espais per conèixer la millor ubicació i distribució d’escenaris de concerts, de terrasses i/o la viabilitat acústica de poder dur a terme aquests tipus d’activitat en aquests espais.

– Realització de mesures sonomètriques d’inspecció de locals: 350 mesures anuals.

Gestió telemàtica dels limitadors instal·lats a diferents establiments de pública concurrència de la ciutat ……així com precinte de les televisions i minicades. Es fa el seguiment de 577 activitats, i cada any s’incorporen entre 150 – 200 noves.

Informar de projectes de condicionament acústiques, mesures de comprovació dels nivells sonors d’activitats, precintes de limitadors….:2.407 informes en el període 2015-2017.

A través dels districtes de la ciutat es dóna resposta a les queixes de la ciutadania i es fan a l’entorn de 1.500 inspeccions anuals, així com els projectes d’activitats que es volen celebrar a l’espai públic i que han d’anar acompanyats dels informes acústics corresponents.

A part de la pròpia acció municipal, l’Ajuntament realitza campanyes de sensibilització envers la ciutadania. S’impulsa la campanya “Sssplau” que s’adreça a la ciutadania i alhora a les escoles. Com a programa educatiu promou que l’alumnat de Barcelona sigui conscient i participi en la millora de la gestió sostenible del seu entorn identificant, en aquest cas a l’escola, espais problemàtics amb alts índexs de soroll dins del centre: menjadors, patis, sales polivalents, gimnàs… on cal prendre mesures i actuar.

Activitats per afavorir la conscienciació de la ciutadania

L’Ajuntament ha organitzat un seguit d’activitats en el marc de la Setmana Sense Soroll per afavorir la conscienciació ciutadana envers el soroll.

En els tallers “Quin soroll fem?”, que s’ubiquen en diferents punts de Barcelona, les persones que s’hi apuntin podran fer mesuraments ambientals amb un sonòmetre. Faran mesures en dos ambients acústics: una en una zona amb gran concentració de vehicles i una altre en una zona més tranquil·la. Fent la comparativa entre els dos mesuraments, es podrà prendre consciència del soroll ambiental de la ciutat.

“‘Barcelona Sona” és un programa que inclou rutes i activitats i convida la ciutadania a descobrir el so de la bellesa oculta –per exemple, el brollar d’una font o una campanada que sovint queden amagades sota el soroll del trànsit– del patrimoni sonor del nostre entorn.

També s’ha organitzat una campanya de sensibilització del soroll dels vehicles en diferents punts de la ciutat que pretén que els propietaris de motocicletes i ciclomotors prenguin consciència de la problemàtica i adoptin les mesures corresponents.

Finalment, l’equipament municipal d’educació ambiental La Fàbrica del Sol convida la ciutadania a participar en les activitats que es realitzaran al llarg de la Setmana sense Soroll.Per a més informació:

 


Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

Una enquesta de la Comissió Europea realitzada a més de 80 centres urbans també assenyala que només un 20 % dels barcelonins creu que la qualitat de vida ha augmentat

Notícia
Jordi Garcia @LocalPres

Jordi Garcia @LocalPres

Una edició per streaming amb fira virtual, activitats i networking. Encara us hi podeu inscriure i podreu seguir l'emissió en directe des de la mateixa pàgina web congresacusti.cat el dies 14 i 15 d'octubre.

Notícia

Els dies 14 i 15 d'octubre del 2020 s'emetrà en streaming i des de Sant Cugat del Vallès la 3a edició d’acusti.cat, el Congrés d’Acústica de Catalunya. L'esdeveniment comptarà amb diverses activitats de debat i reflexió paral·leles entorn els reptes i dilemes al voltant de la problemàtica del soroll. 

Butlletí