Barcelona sensibilitza la ciutadania perquè hi hagi menys soroll a la ciutat

05/05/2017 - 14:25

L’Ajuntament de Barcelona ha organitzat tot un seguit d’activitats programades al voltant del Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll (26 d’abril) que tenen per objectiu conscienciar la ciutadania sobre la contaminació acústica a la ciutat.

Darrerament, ha crescut la consideració del soroll com a factor que incideix de manera negativa en la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. A la vegada però, també ha sorgit la necessitat de reivindicar els sons com a patrimoni ambiental que aporta riquesa i sovint descriu el caràcter i tarannà dels entorns on habitem. Amb aquests dos objectius ­–alertar sobre l’increment del soroll i revaloritzar els sons com a patrimoni ambiental­–, cada any se celebra l’últim dimecres d’abril el Dia Mundial de Conscienciació envers el Soroll.

L’Ajuntament de Barcelona compta amb un Pla de Reducció de la Contaminació Acústica, i un Mapa de Soroll, que segueix la directiva de la Unió Europea sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental, amb l’objectiu de concretar una política comunitària comuna en la lluita contra el soroll. El Pla de Reducció de la Contaminació Acústica recull tot un seguit d’actuacions que fa l’Ajuntament per lluitar contra la contaminació acústica. És un pla a llarg termini, deu anys, que s’actualitza cada cinc anys segons el resultat del Mapa de Soroll. Aquest any s’actualitza el Mapa de Soroll, que s’actualitza cada cinc anys, tal i com estableix la normativa vigent, així com el nou pla d’accions per la reducció de la contaminació acústica. El darrer es va fer l’any 2012 i d’entre les dades que s’obtenen hi ha els nivells sonors en diferents franges horàries i per fonts sonores (trànsit i oci), la població exposada als diferents nivells sonors, comparatives amb mapes anteriors…

El trànsit i l’oci nocturn són dos dels factors que generen més queixes de contaminació acústica a la ciutat. A part de les actuacions per reduir el transit que s’emmarquen en la nova definició urbana de la ciutat, es realitzen un seguit d’accions: des de la xarxa de vigilància i control de la contaminació acústica amb 92 equips de mesura col·locats en diferents llocs de l’espai públic i que mesuren en continu els nivells sonors. Aquests equips ens permeten: fer un seguiment dels nivells sonors en diferents zones d’oci de la ciutat, realitzar estudis de mobilitat (trànsit, autobusos, trens…), actualitzar el mapa de soroll, seguir la implantació de les superilles, avaluació d’activitats conflictives… Fins a la instal·lació de limitadors en concerts a les festes organitzades per l’Ajuntament: durant el període 2015-2016 s’han limitat 1.020 concerts.

També es realitzen estudis de caracterització acústica de diferents espais per conèixer la millor ubicació i distribució d’escenaris de concerts, de terrasses i/o la viabilitat acústica de poder dur a terme aquests tipus d’activitat en aquests espais; es fan mesures sonomètriques d’inspecció de locals: 350 mesures anuals; i es disposa d'una gestió telemàtica dels limitadors instal·lats a diferents establiments de pública concurrència de la ciutat ……així com precinte de les televisions i minicades. Es fa el seguiment de 411 activitats, i cada any s’incorporen entre 75 – 100 noves.

A través dels districtes de la ciutat es dóna resposta a les queixes de la ciutadania i es fan a l’entorn de 1.500 inspeccions anuals, així com els projectes d’activitats que es volen celebrar a l’espai públic i que han d’anar acompanyats dels informes acústics corresponents.

A part de la pròpia acció municipal, l’Ajuntament realitza campanyes de sensibilització envers la ciutadania. S’impulsa la campanya “Sssplau” que s’adreça a la ciutadania i alhora a les escoles. Com a programa educatiu promou que l’alumnat de Barcelona sigui conscient i participi en la millora de la gestió sostenible del seu entorn identificant, en aquest cas a l’escola, espais problemàtics amb alts índexs de soroll dins del centre: menjadors, patis, sales polivalents, gimnàs… on cal prendre mesures i actuar.

Activitats per afavorir la conscienciació de la ciutadania

L’Ajuntament fa enguany un seguit d’activitats, entre les quals destaca el ‘Barcelona Sona’, que tindrà lloc el dimecres 26 d’abril simultàniament als 10 districtes de Barcelona i convida la ciutadania a descobrir el so de la bellesa oculta –per exemple, el brollar d’una font o una campanada que sovint queden amagades sota el soroll del trànsit– del patrimoni sonor del nostre entorn.

Dimecres 26 d’abril, a les 17.45 hores, l’equipament municipal d’educació ambiental La Fàbrica del Sol convidava la ciutadania a trobar-se a la seu de cada districte de Barcelona per fer enregistraments sonors sincronitzats. Els sons captats a cada punt de la ciutat s’incorporaran després al Mapa Barcelona + Sostenible, una plataforma virtual que recull iniciatives socials i ambientals de la ciutat. Amb aquesta iniciativa es podrà esbrinar com sona realment Barcelona.

A banda d’aquesta activitat central, el consistori també participa en els tallers “Quin soroll fem?”, que s'han celebrat del 25 al 28 d’abril en diferents punts de Barcelona. Els ciutadans que s’hi apuntin podran mesurar amb un sonòmetre el soroll en dos espais de la ciutat: un, amb trànsit elevat de vehicles; un altre en un espai tranquil, sense cotxes. L’objectiu de la iniciativa és conscienciar sobre l’existència del soroll ambiental a la ciutat i sobre com el grau de contaminació acústica pot afectar-nos, però també com podem contribuir a disminuir-lo, a través de l’experimentació i manipulació de diferents recursos.

Finalment, l’Ajuntament, a través de Guàrdia Urbana, ha tornat a activar aquests dies (del 24 al 30 d’abril) la “Campanya de control de fums i soroll”, que s’articula a través de controls voluntaris en diferents punts de la ciutat per mesurar les emissions dels fums i del soroll dels vehicles i que pretén que els propietaris de cotxes, motocicletes i ciclomotors prenguin consciència de la problemàtica i adoptin les mesures corresponents.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Acusticat és un punt de trobada de referència a Catalunya, multitemàtic i multisectorial, que convida a la reflexió i a l’oferta de solucions per millorar la qualitat acústica i ambiental. Durant la cloenda de l’edició d’enguany, que ha tingut lloc a Manresa, s’ha anunciat que Barcelona serà la seu de la sisena edició de l’esdeveniment, el 2026.

Notícia

Com a mesura prèvia per recollir dades actualitzades, s’instal·laran 8 nous sonòmetres que se sumen als 30 actius i es convocarà la Taula de Soroll del districte

Article

Butlletí