Barcelona crea un consell consultiu de l'hàbitat urbà

Font: Ajuntament de Barcelona
03/10/2011

Barcelona crearà un consell consultiu de l'hàbitat urbà per assessorar en les línies estratègiques del model urbà que el Govern municipal vol impulsar. La creació d'aquest òrgan ha estat una de les mesures de govern presentades al ple el passat divendres.

L'Ajuntament vol dialogar amb els col·legis professionals i experts implicats en la transformació de la ciutat per integrar els diversos àmbits en el desenvolupament d'un nou model urbà.

Per aquest motiu, tal com s'ha presentat a la mesura de govern d'aquest plenari de setembre, el Govern municipal crearà un consell consultiu de l'hàbitat urbà, presidit per l'arquitecte Oriol Bohigas i integrat per fins a 35 notables.

Visió integrada del model urbà
Aquest òrgan s'encarregarà d'assessorar l'Administració municipal sobre les polítiques en els àmbits d'arquitectura, disseny, sostenibilitat, medi ambient, infraestructures, urbanisme, paisatge, i tecnologies de la informació i la comunicació, que configuren la intervenció sobre l'hàbitat urbà.

Amb aquesta visió integrada del projecte urbà, el Govern vol desenvolupar un nou model més transdisciplinari.

L'òrgan, que dependrà de la Tercera Tinència d'Alcaldia d'Hàbitat Urbà, també podrà proposar mesures d'actuació per fomentar la recerca en hàbitat urbà, elaborar estudis i dur a terme un informe anual sobre la situació d'aquesta disciplina a la ciutat. Tal i com ha explicat el tercer tinent d'alcalde d'aquesta àrea, Antoni Vives, "volem recuperar el sentit crític amb la visió dels professionals i els experts de la ciutat".

Relacionats

Butlletí