Barcelona acollirà la Segona Conferència Internacional sobre Decreixement

L'objectiu de la trobada, del 26 a 29 de març, serà generar propostes concretes de política i acció
Redacció
03/03/2010 - 00:00

Amb el propòsit de connectar perspectives econòmiques, ambientals i socials en la recerca de polítiques pràctiques i propostes concretes de decreixement, Barcelona acollirà els propers dies 26 a 29 de març la Segona Conferència Internacional sobre Decreixement Econòmic per a la Sostenibilitat Ecològica i l'Equitat Social, on es reprendran els arguments de la primera conferència, celebrada a París l'any 2008.

La segona conferència internacional sobre decreixement s'orientarà al desenvolupament de propostes polítiques i estratègies d'acció, i definirà qüestions clau i els temes de l'agenda de recerca. En aquest sentit, la conferència promourà la interacció entre els participants i posarà èmfasi en el desenvolupament de la recerca cooperativa. Amb aquest propòsit, la conferència seguirà un format innovador: si bé inclourà una selecció de presentacions plenàries per part d'acadèmics destacats i la difusió d'articles tant en modalitat de presentació orals com en cartell, una part important de la conferència es basarà en dinàmiques de grups de treball.

(P)

En aquestes sessions de treball, i en reunions plenàries, es discutiran articles de posicionament encarregats per l'ocasió a experts de cada temàtica. L'objectiu és generar propostes concretes de política i acció, així com una agenda de recerca pel decreixement.

Els objectius de la conferencia pel decreixement són:

  • Generar investigació cooperativa entorn al tema del decreixement, reunint a científics de diferents disciplines i a la societat civil;
  • Elaborar, discutir i desenvolupar propostes concretes de política i prioritats de recerca en l'àrea monetària, laboral, d'infraestructures, publicitat, recursos naturals, vivenda, renda bàsica i sostre d'ingressos...
  • Experimentar un model innovador d'organització de conferències, basat en mètodes participatius pel desenvolupament de polítiques i prioritats de recerca entorn del tema del decreixement.

Al terme de la conferència s'elaborarà una declaració basada en els resultats dels grups de treball, que inclourà propostes concretes d'acció política i el disseny d'una agenda de recerca pel decreixement econòmic socialment sostenible. També es publicaran tots els treballs presentats durant la conferència, incloent articles científics, articles de posicionament, i els resultats i declaracions dels grups de treball.

Enllaç: Segona Conferència Internacional sobre Decreixement Econòmic per a la Sostenibilitat Ecològica i l'Equitat Social

Què és el decreixement?

El decreixement porta a la idea d'una reducció voluntària de les dimensions del sistema econòmic, el què implica una reducció del PIB. Tanmateix el decreixement no té només a veure amb el desafiament a la centralitat de PIB com l'objectiu principal de política, sinó que proposa un marc per a la transició a uns models de producció i consum més reduïts i més sostenibles.

El decreixement té a veure amb trobar un camí, una transició, a la justícia social, benestar i sostenibilitat ecològica. Implica una gamma d'accions a nivell individual i col·lectiu, basades en un canvi de valors i en la democratització de les societats.

El decreixement té a veure amb que sigui la gent, més que la tecnologia, qui decideixi la direcció de l'evolució de la societat. Té a veure també amb aportar sentit a la vida humana, què no està associada per se amb el consum ostentós i amb el materialisme.

Relacionats

Opinió

Decréixer també porta associat uns quants ‘més’ com viure més lent, amb més temps lliure, de manera més conscient, més aprop de les persones que t’envolten... No es tracta, doncs, obsessionar-se amb la paraula: créixer o decréixer. Es tracta de qüestionar el model actual basat en un creixement il·limitat que resulta inviable i que ens ha portat a un possible col·lapse que condiciona de manera irreversible el nostre futur i present.

Butlletí