Alliberats 18 exemplars de tritó verd al Parc de la Serralada Litoral

29/06/2016 - 12:44

Un total de 18 exemplars de tritó verd (Triturus marmoratus) han estat alliberats en una bassa del Parc de la Serralada Litoral situada al Vallès Oriental, a càrrec de tècnics dels parcs i de la Societat Catalana d'Herpetologia. Des del 2010 s'han alliberat un total de 1.560 exemplars en aquest mateix àmbit criats ex situ.

Actualment, la situació del tritó verd en l'àmbit d'aquestes serralades és precària, el que ha comportat la realització d'aquest projecte de recuperació de forma ininterrompuda des de l'any 2010 i que s'ha pogut desenvolupar gràcies a l'existència de punts d'aigua en condicions d'idoneïtat per a la cria d'amfibis.

Aquesta experiència va donar un gran resultat i el 2013 es van poder alliberar un total de 658 individus (496 larves i 162 juvenils) a una bassa de Santa Maria de Martorelles i a una altra de Vilassar de Dalt. L'any 2014 es van alliberar 567 individus (375 larves i 192 juvenils) en dues tongades en una bassa de Vallromanes.

L'any 2015 els adults capturats com a reproductors van donar positiu d'un fong específic dels amfibis (Batrachochytridium dendrobatidis) que ha esdevingut una greu amenaça per a aquest grup faunístic. Es van tractar i guarir els animals, però el tractament al qual van ser sotmesos va influir en la posta, que va ser més reduïda. Tot i que els individus nascuts en captivitat van donar negatiu en totes les proves, per raons de seguretat es va optar per no alliberar-los al medi natural.

La situació actual del tritó verd en l'àmbit de la Serralada de Marina , que està desaparegut, i la Serralada Litoral, en perill d'extinció i molt localitzat, va comportar aquest projecte de recuperació en el que hi participa l'Ajuntament de Badalona, que va cedir l'ús d'unes instal·lacions de l'Escola de Natura Angeleta Ferrer, situada a Can Miravitges, fet que va facilitar la cria de larves de tritó verd a partir de les postes d'exemplars reproductors adults capturats al medi natural i alliberats de nou després de la posta.

Des de l'any 2010 i fins ara s'han alliberat un total de 1.560 exemplars de tritó verd, bàsicament larves metamòrfiques i, en menor quantitat, juvenils i adults. Tots els exemplars han estat alliberats en basses situades en finques privades i cal subratllar la voluntat de col·laboració dels seus propietaris els quals n'han facilitat l'ús i s'han interessat pel projecte.

Imatges:

Alliberament: Diputació de Barcelona

Tritó verd: By Eduard Solà - Treball propi CC BY-SA 3.0.


Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Els estudis i accions realitzades en el marc del projecte Life Tritó Montseny han posat de manifest que la situació d’aquest amfibi ses manté en perill crític d’extinció, malgrat la seva població es mantingui estable, especialment per efectes de la hidrologia de la zona i el canvi climàtic.

Notícia

París, Berlín o Nova York aposten per l'apicultura urbana, però a Catalunya només ho fa una ciutat, Viladecans

Reportatge

La nova plaça de les Glòries ja té habitants, a més de veïns. Animalons poc freqüents a l'antic nus viari freqüenten ara la petita zona verda estrenada a l'abril –en vigília electoral– com a primera fase del futur parc. Els passejants es fan creus de sentir grills cada nit entre el trànsit que encara envolta la plaça i de dia poder albirar estornells, garses, becs de corall, merles o tallarols capnegres, a més de les abelles, marietes, libèl·lules i papallones que s'alimenten constantment als arbustos florits. Fins i tot surten bolets a la gespa, una dotzena als punts on els aspersors reguen més del compte.

Butlletí