Tritó verd

Notícia

Els estudis i accions realitzades en el marc del projecte Life Tritó Montseny han posat de manifest que la situació d’aquest amfibi ses manté en perill crític d’extinció, malgrat la seva població es mantingui estable, especialment per efectes de la hidrologia de la zona i el canvi climàtic.

Notícia

Un total de 18 exemplars de tritó verd (Triturus marmoratus) han estat alliberats en una bassa del Parc de la Serralada Litoral situada al Vallès Oriental, a càrrec de tècnics dels parcs i de la Societat Catalana d'Herpetologia. Des del 2010 s'han alliberat un total de 1.560 exemplars en aquest mateix àmbit criats ex situ.