Acord de Govern per a l'impuls del Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible

Font: Generalitat de Catalunya 

25/07/2019 - 12:00

El Govern ha acordat impulsar un pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per tal de fer front als reptes presents i de futur de la mobilitat, així com promoure la millora de la seguretat viària, amb l’objectiu de la Visió Zero.

Des de l’any 2010, el nombre de persones mortes a Catalunya en accidents de trànsit s’ha reduït, tot i que encara hi ha molt camí a recórrer per tal d’assolir els objectius marcats per la Unió Europea i alineats amb la Visió Zero per arribar a l’horitzó de l’any 2050 sense víctimes mortals ni ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

L’objectiu d’aquest Pacte nacional, en què participen tots els agents implicats directament o indirectament en l’àmbit de la seguretat viària, és implantar una mobilitat més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.
 
Així, aquest Pacte ha de permetre donar resposta als nous reptes que s’estan produint en la mobilitat, facilitant la convivència i la seguretat entre els usuaris dels diferents models de transport; potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i la salut; i impulsant els modes de transport no motoritzats, la mobilitat activa i la promoció del transport públic. Així mateix, s’ha de tenir en compte el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la indústria de l’automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes d’informació i gestió del trànsit i liderar la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i autònoma.
 
Els departaments d’Interior i de Territori i Sostenibilitat seran els encarregats d’impulsar l’elaboració del Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible. En concret, el director del Servei Català de Trànsit i el director general de Transports i Mobilitat lideraran la coordinació i l’impuls del Pacte en el marc de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària (CIMSV). També hauran de coordinar els contactes amb els agents econòmics i socials, entitats i organitzacions de la societat civil i grups polítics. Aquests departaments hauran de presentar al Govern la proposta del Pacte nacional en el període màxim dels nou mesos següents a l’adopció d’aquest Acord.

 

Categories: 

Relacionats

Reportatge

L'objectiu europeu és que el balanç d'emissions de CO2 l'any 2050 sigui zero. Es pot aconseguir? Un dels elements clau per aconseguir aquest objectiu seran les fotolineres, els llocs on els cotxes elèctrics es recarregaran gràcies a l'energia solar.

Notícia
Font: Ecologistes en Acció

Font: Ecologistes en Acció

Les administracions de l’Àmbit-40 es comprometen a  accelerar les mesures per complir amb els paràmetres de qualitat de l’aire exigits per la Comissió Europea en 18 mesos.

Notícia
L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat s'hauran de posar d'acord sobre com finançar l'obra

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat s'hauran de posar d'acord sobre com finançar l'obra

Anar de Glòries a Verdaguer en tramvia està més a prop de ser una realitat. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (ATM) ha aprovat el projecte per construir la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona. Han tirat endavant els tràmits tècnics i els ambientals, amb el vistiplau de l'Ajuntament i la Generalitat.

Butlletí