Acord de Govern per a l'impuls del Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible

Font: Generalitat de Catalunya 

25/07/2019 - 12:00

El Govern ha acordat impulsar un pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per tal de fer front als reptes presents i de futur de la mobilitat, així com promoure la millora de la seguretat viària, amb l’objectiu de la Visió Zero.

Des de l’any 2010, el nombre de persones mortes a Catalunya en accidents de trànsit s’ha reduït, tot i que encara hi ha molt camí a recórrer per tal d’assolir els objectius marcats per la Unió Europea i alineats amb la Visió Zero per arribar a l’horitzó de l’any 2050 sense víctimes mortals ni ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

L’objectiu d’aquest Pacte nacional, en què participen tots els agents implicats directament o indirectament en l’àmbit de la seguretat viària, és implantar una mobilitat més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.
 
Així, aquest Pacte ha de permetre donar resposta als nous reptes que s’estan produint en la mobilitat, facilitant la convivència i la seguretat entre els usuaris dels diferents models de transport; potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i la salut; i impulsant els modes de transport no motoritzats, la mobilitat activa i la promoció del transport públic. Així mateix, s’ha de tenir en compte el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la indústria de l’automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes d’informació i gestió del trànsit i liderar la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i autònoma.
 
Els departaments d’Interior i de Territori i Sostenibilitat seran els encarregats d’impulsar l’elaboració del Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible. En concret, el director del Servei Català de Trànsit i el director general de Transports i Mobilitat lideraran la coordinació i l’impuls del Pacte en el marc de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària (CIMSV). També hauran de coordinar els contactes amb els agents econòmics i socials, entitats i organitzacions de la societat civil i grups polítics. Aquests departaments hauran de presentar al Govern la proposta del Pacte nacional en el període màxim dels nou mesos següents a l’adopció d’aquest Acord.

 

Categories: 

Relacionats

Article

Es busquen iniciatives realitzades per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de persones que actuen en l’àmbit metropolità de Barcelona que apostin pel canvi d’hàbits cap la mobilitat sostenible en bicicleta, i que tinguin en compte l’impacte social i ambiental del seu projecte.

Notícia

Desenes d'alumnes, famílies i mestres de tres escoles de Manresa participen als "Camins escolars" per fomentar millors hàbits d'accés als centres. En l’edició d’enguany s’ha celebrat a les escoles Serra i Hunter, Ítaca i l’Espill. Com a estratègia educativa que fomenta l’educació en valors des del respecte, la responsabilitat i la solidaritat, aquesta activitat s’emmarca dins els objectius i les línies d’educació del Pla Educatiu d’Entorn i el programa Educació 360. 

Article

Per salut, perquè el planeta ho necessita i perquè cal actuar davant l’emergència climàtica, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) permanent. Aquesta mesura limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, reduirà un 15% les emissions de NO2 i millorarà la qualitat de l’aire. L’any 2018 la contaminació va provocar la mort de 351 persones a la ciutat.

Butlletí