L’Ajuntament potencia la conservació i renovació del verd urbà i la biodiversitat de L’Hospitalet

23/02/2022 - 15:18

La nova contracta del servei garanteix el manteniment i millora dels espais verds i els arbres de la ciutat, així com la seva adequació a un model més ecològic i sostenible d’acord amb el Pla director del verd urbà. El contracte, adjudicat a l’empresa FCC Medio Ambiente, ha entrat en vigor al febrer, amb una durada de tres anys prorrogables a dos més i un cost anual d’11,1 milions d’euros. Les actuacions previstes donen resposta als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) dins les accions locals d’adaptació i resiliència al canvi climàtic.

Una nova contracta de conservació i renovació garantirà durant els propers tres anys, prorrogables a dos més, el manteniment i millora de l’espai verd urbà i l’arbrat de L’Hospitalet, així com la seva adequació a un model més ecològic i sostenible, d’acord amb el Pla director del verd urbà i el Pla estratègic de gestió ecològica de L’Hospitalet. El nou contracte ha entrat en vigor aquest mes de febrer.

El servei, adjudicat a l’empresa FCC Medio Ambiente, té un cost anual d’11,1 milions d’euros i inclou treballs d’assessoria tècnica en matèria de sostenibilitat ambiental, biodiversitat i evolució del verd urbà. Les actuacions previstes donen resposta als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) dins les accions locals d’adaptació i resiliència al canvi climàtic.

L’àmbit d’actuació dels treballs de manteniment i conservació comprèn tot l’espai verd urbà públic de la ciutat i els arbres d’aquests espais, a més de l’arbrat viari i l’ubicat als centres educatius i als equipaments municipals.

Entre d’altres, els treballs de manteniment abasten els més de 650.000 m2 de zones verdes de la ciutat i les prop de 35.000 unitats d’arbrat: més de 18.000 arbres ubicats en espais verds, 15.400 a carrers i places, i prop de 900 a centres educatius i equipaments. També s’hi inclouen els espais d’esbarjo per a gossos, els sorrals de les àrees de jocs infantils i les fonts d’aigua potable de la ciutat.

Les tasques de manteniment i conservació del verd urbà i l’arbrat comporten, entre d’altres, treballs de reg —que serà més eficient per controlar l’ús de l’aigua—, neteja, eliminació de males herbes, poda, control de plagues, tractaments fitosanitaris, revisió d’escocells i funcionament del viver municipal, on es crearà un hort o planter i s’obrirà a les visites ciutadanes. Totes aquestes tasques seran sotmeses a un control de nivells de qualitat i manteniment del verd urbà, índexs que s’establiran per avaluar l’estat i millora de les actuacions.

En els treballs de poda se seguiran les directrius i criteris establerts al Pla de gestió de l’arbrat viari i al Pla director del verd urbà, que tenen com a objectiu aconseguir un desenvolupament adequat de l’arbre, mantenir la seva bona salut i una estructura correcta, evitar-ne caigudes de branques i les que ocasionen problemes a l’espai públic.

El control de plagues es continuarà fent per mitjà d’una gestió integrada d’aquestes actuacions, que prioritza l’ús de mètodes no agressius davant de sistemes fitosanitaris, i se’n farà partícip a la ciutadania perquè conegui les accions que es duen a terme i la seva motivació. Algunes de les tècniques utilitzades són la conservació de la fauna auxiliar, la introducció de depredadors naturals i la instauració de refugis per a insectes beneficiosos, solucions respectuoses amb el medi ambient i segures per a la ciutadania que permeten mantenir un nivell baix de plagues.


Plantilla i vehicles

Per a la prestació del servei de manteniment del verd urbà s’hi compta amb una plantilla de 155 treballadors i una flota de 71 vehicles, de gas natural comprimit i etiqueta ambiental Eco els de més de 3.500 kg d’MMA. Els vehicles de nova adquisició seran de 0 emissions o Eco. A més, s’hi incorporen 186 màquines noves, amb una gran proporció d’unitats elèctriques, i es reutilitzarà el 100% dels residus provinents de la poda.

El personal s’organitzarà per equips territorials i zones de conservació, es mantindrà un sistema d’emergència d’incidències permanent a la xarxa de reg i s’incorporarà l’assessorament de personal tècnic especialitzat en temes d’arboricultura, plagues i tractaments biològics. En matèria social, se subcontractarà un centre de treball especial per a tasques de reg, neteja d’àrees de gossos i manteniment del viver; es milloraran les condicions actuals dels treballadors amb discapacitat adscrits al servei, i es contractaran alumnes en pràctiques de les escoles de grau superior de jardineria.

A més, durant aquest contracte l’Ajuntament treballarà conjuntament amb l’empresa prestadora del servei perquè L’Hospitalet s’adhereixi al projecte Viles Florides, un moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya que és un distintiu de qualitat a la tasca dels municipis per la millora de l’espai verd urbà.

Amb la nova contracta s’actualitzarà també la imatge que utilitzarà el servei i els seus equips de treball, que es continuarà prestant sota el lema L’H, Ben Verd. Entre les millores introduïdes, s’utilitzarà una plataforma informàtica de gestió de les tasques a realitzar, s’incrementarà el nivell de formació de la plantilla, s’aplicaran sistemes d’autocontrol de qualitat, es potenciarà la biodiversitat i es faran cada any enquestes per avaluar el grau de satisfacció de la ciutadania.

Els espais verds —parcs, jardins, places...— configuren una part important de l’espai públic de L’Hospitalet, són espais per a la convivència i la trobada i, per tant, resulta imprescindible el seu manteniment adequat; contribueixen en gran mesura al caràcter de la ciutat i en són part integral de la seva vida social i cultural.

A més, les diferents espècies d’arbres i plantes que hi ha a la ciutat contribueixen a absorbir el CO2 de l’atmosfera, reducció que ajuda a mitigar els efectes del canvi climàtic; i a reduir les partícules més contaminants de l’aire, la qual cosa aporta millores en la salut i el benestar de la ciutadania.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsL'Hospitalet de Llobregat
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Vuit centres educatius de L’Hospitalet Llobregat participen en la IX Marató RE-M de l’Energia.​

Article

L’esdeveniment, que buscava promoure la sostenibilitat i conscienciació ambiental, amb especial atenció a l’ecosistema marí, va ser tot un èxit. En paral·lel, es va presentar el Llibre “El Futur que volem”.

Article

L'Enverdim és un nou servei de l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció del verd en l’àmbit privat a través de formacions, assessoraments i dotació de recursos, entre d’altres, en el marc del Pla Natura 2023, un instrument estratègic i participat, que té la visió d’una ciutat amb un verd connectat en la trama urbana i amb la xarxa verda metropolitana, per maximitzar els serveis socials i ambientals, sobretot els de salut i adaptació al canvi climàtic. 

Butlletí