Campanya informativa amb adhesius als contenidors de la ciutat sobre la correcta gestió dels residus a Lleida

04/07/2021 - 21:39

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquesta acció per millorar la qualitat de la recollida en la fracció orgànica, per reciclar correctament els envasos i sobre la recollida de voluminosos.

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat una campanya informativa als contenidors la ciutat per a una gestió adient dels residus. L’acció consisteix en col·locar adhesius als contenidors amb informació relacionada amb el reciclatge i la recollida de voluminosos. La Regidoria de Transició Ecològica ha impulsat la iniciativa per millorar la gestió i per conscienciar sobre la importància de reduir de residus, així com per separar les fraccions correctament. D’aquesta manera, s’incideix en el compromís de la ciutadania per reciclar totes les fraccions i fer-ho correctament.

S’han emès i distribuït diversos missatges amb els quals s’han senyalitzat els contenidors de la ciutat. Els objectius són els següents:

-A Pardinyes i Balàfia, on s’ha desenvolupat el sistema de recollida porta a porta, s’ha posat l’adhesiu en els 38 contenidors de fracció orgànica, amb obertura amb identificació. S’ha ubicat a la tapa del contenidor per indicar els residus que hi poden anar per millorar la qualitat en la recollida de la fracció orgànica.

-En tots els contenidors de rebuig de la ciutat i de l’Horta es col·locarà un adhesiu per informa la ciutadania sobre el servei de recollida de residus voluminosos. S’hi facilita un telèfon gratuït de contacte perquè qualsevol persona pugui traslladar qualsevol incidència o suggeriment en relació a la recollida i també per a sol·licitar el servei de recollida gratuïta a domicili dels residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc.). El telèfon és el 900102042. 

-D’altra banda, amb la col·laboració d’Ecoembes, es col·locaran als contenidors d’envasos de la ciutat, aproximadament uns 500, un adhesiu informatiu per recordar que en aquest recipient d’envasos no hi va ni el paper, ni el tèxtil, ni les restes de menjar.

-A més, es posaran adhesius als contenidors de 240 litres d’envasos i paper que la Paeria cedeix a les escoles i les entitats quan fan actes diversos i celebracions, on es recorda de manera gràfica quins són els materials a dipositar. 


 

Relacionats

Article

Quatre Escoles Bressol Municipals de Barcelona lideren el projecte RECOMPARTIM 2.0 que promou la reutilització i l’intercanvi de roba i objectes infantils per a un futur més sostenible i solidari

Article

Al local, situat al carrer Arnald de Corcó, s'hi vendran mobles, llibres o articles de decoració, entre d'altres

Notícia

El COPATE presenta la iniciativa per a unes festes majors més sostenibles en els municipis de la comarca del Baix Ebre i Montsià. Amb una preocupació creixent per la gestió dels residus i la preservació del medi ambient, el COPATE promou una campanya de sensibilització que fomenta el triatge del plàstic, vidre, cartró, fracció orgànica i resta, durant els actes multitudinaris

Butlletí