Campanya informativa amb adhesius als contenidors de la ciutat sobre la correcta gestió dels residus a Lleida

04/07/2021 - 21:39

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquesta acció per millorar la qualitat de la recollida en la fracció orgànica, per reciclar correctament els envasos i sobre la recollida de voluminosos.

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat una campanya informativa als contenidors la ciutat per a una gestió adient dels residus. L’acció consisteix en col·locar adhesius als contenidors amb informació relacionada amb el reciclatge i la recollida de voluminosos. La Regidoria de Transició Ecològica ha impulsat la iniciativa per millorar la gestió i per conscienciar sobre la importància de reduir de residus, així com per separar les fraccions correctament. D’aquesta manera, s’incideix en el compromís de la ciutadania per reciclar totes les fraccions i fer-ho correctament.

S’han emès i distribuït diversos missatges amb els quals s’han senyalitzat els contenidors de la ciutat. Els objectius són els següents:

-A Pardinyes i Balàfia, on s’ha desenvolupat el sistema de recollida porta a porta, s’ha posat l’adhesiu en els 38 contenidors de fracció orgànica, amb obertura amb identificació. S’ha ubicat a la tapa del contenidor per indicar els residus que hi poden anar per millorar la qualitat en la recollida de la fracció orgànica.

-En tots els contenidors de rebuig de la ciutat i de l’Horta es col·locarà un adhesiu per informa la ciutadania sobre el servei de recollida de residus voluminosos. S’hi facilita un telèfon gratuït de contacte perquè qualsevol persona pugui traslladar qualsevol incidència o suggeriment en relació a la recollida i també per a sol·licitar el servei de recollida gratuïta a domicili dels residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc.). El telèfon és el 900102042. 

-D’altra banda, amb la col·laboració d’Ecoembes, es col·locaran als contenidors d’envasos de la ciutat, aproximadament uns 500, un adhesiu informatiu per recordar que en aquest recipient d’envasos no hi va ni el paper, ni el tèxtil, ni les restes de menjar.

-A més, es posaran adhesius als contenidors de 240 litres d’envasos i paper que la Paeria cedeix a les escoles i les entitats quan fan actes diversos i celebracions, on es recorda de manera gràfica quins són els materials a dipositar. 


 

Relacionats

Notícia

L'Agència Catalana de Residus ha concedit a la Paeria una subvenció de de 994.535,36 euros, que permetrà afrontar la construcció de les instal·lacions al carrer Vilanova de la Barca, al costat de l’N-240. Tindrà més capacitat i serveis que l'actual, amb espai destinat a fer tallers de sensibilització i per a la reparació i reutilització de materials i aparells.

Article

El millor residu és aquell que no es genera. Per aquest motiu, les directives europees i la seva transposició a la normativa estatal i catalana situen la prevenció com a la primera prioritat de la gestió dels residus, entenent-la com tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació quantitativa de residus o bé disminuir la seva perillositat. En aquest sentit, i en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té lloc el novembre de 2021, l’Ajuntament de Lleida ha programat tota una sèrie d’activitats per fomentar la sensibilitat ambiental de la ciutadania per evitar generar residus orgànics i no malbaratar aliments als domicilis de Lleida.

Article

Lleida ha iniciat la recollida selectiva de residus porta a porta a una part dels barris de Pardinyes i Balàfia i ha posat a disposició de la ciutadania una app del porta a porta.

Butlletí