La ciutadania d’Esparreguera es pronuncia sobre la gestió de residus municipal

05/02/2021 - 09:19

Ho ha fet a través d’una enquesta digital, impulsada per les regidories d’Espai Natural i de Bon Govern, que ha comptat amb 105 respostes ciutadanes. Les conclusions permetran fer esmenes en el plec del nou contracte de gestió de residus que està redactant l’Ajuntament i fer campanyes d’informació específiques per a donar a conèixer serveis municipals o canviar alguns hàbit.

Un total de 105 persones han respost l’enquesta sobre els hàbits de reciclatge i el nou servei de recollida de residus d’Esparreguera, realitzada entre el dia 21 de desembre i el 21 de gener. Els resultats del qüestionari, impulsat per les regidories d’Espai Natural i de Bon Govern, indiquen que el 95% de les persones enquestades separen els residus a casa i que la principal dificultat que tenen a l’hora de separar bé és la manca d’espai a l’habitatge. Una part important de la ciutadania, un 47%, destaca que cal incrementar la freqüència de recollida per a millorar el model de gestió de residus i un 51% no estaria disposada a pagar una mica més de la taxa d’escombraries per a millorar el servei. Les conclusions de l’enquesta permetran incorporar algunes millores al nou model de gestió de residus que actualment està treballant el consistori, que aposta per l’eliminació del sistema actual de contenidors soterrats, l’establiment de la recollida Porta a Porta a Can Rial, Mas d’en Gall, La Plana i el nucli antic i disposar de contenidors en superfície a la resta de barris.

L’enquesta s’ha realitzat digitalment a través de la plataforma decideix.esparreguera.cat i les persones que han respost són majoritàriament dones (62%) amb edats compreses entre els 31 i els 59 anys que viuen al nucli urbà (43%), però també hi ha un 13% de Can Comelles i un 12% de Mas d’en Gall i de La Plana. La gran majoria, un 95%, indiquen que separen els residus a casa, sent el vidre la fracció més separada, amb un 100%, i l’orgànica la que menys, amb un 74,3%. Les persones enquestades indiquen que el tipus de residu més difícil de separar és la resta (49,5%), seguida dels envasos lleugers (39%) i l’orgànica (30,5%) i la principal dificultat que tenen per a separar i llençar correctament els residus és la falta d’espai a casa (52%). Així mateix, més de la meitat de les persones enquestades (54,3%) han assegurat que es desplacen a l’àrea de contenidors més propera per a dipositar les escombraries quan es troben un contenidor ple. El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha apuntat que “la gent que ha participat en l’enquesta són persones conscienciades que acostumen a reciclar, però tot i això encara es desprenen petites coses que es podrien millorar, com que la principal dificultat per a separar és el desconeixement de la classificació dels residus o que quasi bé la meitat de les persones enquestades no utilitzen bosses compostables per llençar l’orgànica”.

Els resultats de l’enquesta també apunten que el 64,7% de les persones enquestades utilitzen el servei de recollida de mobles o trastos vells, el 80% dipositen la roba al contenidor de la roba i en el cas de residus que no tenen un contenidor específic (oli de cuina, etc...), la majoria dels enquestats (79%) ho porten a la deixalleria fixa o mòbil. En referència als serveis addicionals que s’ofereixen des de l’Ajuntament, els que més coneixen les persones enquestades són el servei de recollida de mobles i trastos vells (94,3%), seguit de la deixalleria fixa (93%), la deixalleria mòbil (86%), el servei de recollida d’esporga i restes vegetals (55,24%) i el que menys, el servei de reutilització (26,67%). La majoria dels enquestats (91,4%) coneix el descompte de la taxa d’escombraries per l’ús de les deixalleries, però una part significativa (63,8%) no sap que hi ha un descompte per realitzar compostatge domèstic. “Els resultats de l’enquesta ens ajudaran a enfocar les pròximes campanyes d’informació i sensibilització, sobretot tenint en compte que hi ha serveis que encara no es coneixen prou, com el de reutilització, la recollida d’esporga i alguns dels descomptes que s’apliquen”, ha apuntat el regidor d’Espai Natural, qui ha reconegut que “la problemàtica principal és com arribar a la gent que no sol reciclar i que tenen uns comportaments més incívics, aquest és el gran repte pendent”.

En referència a les preguntes vinculades al nou model de recollida de residus que vol implementar l’Ajuntament el proper any, una part important de les persones enquestades (47,6%) destaquen com a un dels motius de millora del servei l’increment de la freqüència. D’altra banda, a més de la meitat de les persones enquestades (56%) no li agradaria disposar d’un servei Porta a Porta, però un 33,33% afirmen que sí que el voldrien. En aquest sentit, el regidor ha explicat que “el model escollit no estava en qüestió, l’enquesta volia recollir possibles millores per incloure-les en el plec del contracte, que actualment està en fase de redacció, algunes ja les teníem previstes, com l’increment de la freqüència de recollida, i d’altres les implementarem gràcies a la participació ciutadania”. L’enquesta també apunta que el 51,5% no estaria disposada a pagar una mica més de la taxa d’escombraries si realment això ajudés a millorar el servei de recollida d’escombraries, però hi ha un 38% que assegura que sí que ho estaria. A més, més de la meitat de les persones (55,2%) valoren positivament l’ús de la targeta identificadora, amb la qual es pot registrar qui està fent ús del contenidor. “Si volem aconseguir una taxa de reciclatge més elevada que compleixi amb els objectius fixats per la Unió Europea, per evitar així les sancions, i mantenir la taxa d’escombraries tal i com està, la única solució passa per canviar el model i aplicar serveis on s’elimini l’anonimat, com el Porta a Porta o les targetes identificadores”, ha explicat Emmanuel Ortí. L’enquesta també preguntava quin era el canal més adient per a rebre informació sobre el nou model, un 61% ha indicat que li agradaria que es fessin petits punts informatius per anar a buscar el material i resoldre dubtes i un 23% que vagi un educador ambiental a casa a lliurar-los el cubell i informació.


 

Relacionats

Notícia

Durant els mesos de setembre i octubre dues educadores recorreran els carrers i barris d’Esparreguera per incidir en la corresponsabilitat del veïnat i dels comerços en la gestió dels residus. La campanya inclou la realització d’enquestes, la difusió dels serveis municipals de gestió de residus i visites als establiments per aconseguir noves adhesions al servei de recollida de cartró comercial

Notícia

L'Ajuntament i els càmpings de Torroella i l'Estartit reforçaran la col·laboració per incrementar la recollida de la brossa orgànica. També es fomentarà la recollida selectiva d'olis vegetals usats i de residus tèxtils a càmpings i ciutadania.

Notícia

La cursa es realitzarà 16 de març i té un triple impacte: neteja dels espais naturals, donacions a entitats ambientals que treballen sobre el territori i conscienciació ciutadana sobre la necessitat de tenir cura dels entorns naturals

Butlletí