La descarbonització i la neutralitat climàtica ja tenen data: el 2050

Font: Betevé

10/11/2020 - 14:51

Aquest dimarts, 3 de novembre, el Govern espanyol ha posat sobre la taula el camí a seguir per aconseguir la descarbonització i la neutralitat climàtica de cara al 2050. El full de ruta pretén que a mitjans de segle les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle siguin zero a tot l’estat. Aquest objectiu presenta dos grans pilars: d’una banda, reduir dràsticament les emissions de CO2 i, de l’altra, compensar amb accions de mitigació les emissions que segueixin produint-se.

L’anomenada estratègia de descarbonització a llarg termini (ELP 2050 en castellà) pretén reduir un 90 % les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respecte a les que s’emetien el 1990. Per aconseguir-ho caldrà abaixar les emissions de CO2 des dels 224 milions de tones equivalents (MtCO2eq) emeses el 2019 fins a un màxim de 29 MtCO2eq el 2050. El 10 % restant serà absorbit pels embornals de CO2 (unes 37 MtCO2eq).

La descarbonització i les energies renovables

Europa vol ser el primer continent a presentar una descarbonització i neutralitat climàtica a mitjans de segle. La setmana passada, el Japó va anunciar que el 2050 també serà el seu horitzó per aconseguir aquest objectiu, mentre que la Xina ha assegurat que ho aconseguirà el 2060. Per poder mantenir aquests terminis, la Comissió Europea vol incrementar l’objectiu europeu de reducció d’emissions. Actualment està establerta una reducció d’un 40 % respecte del 1990, però per al 2030 l’òrgan europeu vol que sigui d’un 55 %.

Per aconseguir la neutralitat climàtica el 2050, les energies renovables representaran el 97 % i es reduirà el consum d’energia un 50 % des del 2020 fins al 2050, millorant l’eficiència energètica i reduint el consum. També està previst que la mobilitat i el transport redueixin les emissions en prop del 98 % amb l’ús de vehicles menys contaminants i que utilitzin fonts més renovables. El Govern també té previst que la indústria i l’edificació redueixin al voltant d’un 90 % les emissions.

Els embornals de carboni i la salut ambiental

Paral·lelament, està previst que es reforestin al voltant d’unes 20.000 hectàrees entre el 2020 i el 2050, s’incrementarà un 4 % la superfície de terres forestals i es recuperaran 50.000 hectàrees d’aiguamolls fins al 2050.

D’altra banda, la neutralitat climàtica permetrà reduir fins a un 60% les morts prematures vinculades a l’exposició de substàncies contaminants, segons les xifres del govern central. D’aquesta manera, es calcula que els nivells de diòxid de sofre (SO2) podrien baixar un 55 %: els òxids de nitrogen (NOx), un 38 % i les partícules fines PM2,5, un 36 %.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’ajuntament impulsa polítiques per mitigar els efectes i adaptar-se al canvi climàtic, com es recull en la Declaració d’emergència climàtica a Lleida signada el 2019 També treballa per a desenvolupar les accions del Pla del Clima de Lleida 2030, amb objectius i actuacions que promoguin, entre altres, l’estalvi i millora de l’eficiència energètica, la promoció de les fonts d’energies renovables o l’adaptació del municipi als efectes del canvi climàtic

Notícia

El parc natural de l'Albufera compta amb prop de mil barques censades, de pesca i passeig turístic, que treballen una mitjana de 300 dies a l'any

Article

La campanya vol sensibilitzar la ciutadania sobre el paper clau del transport públic en la mobilitat del futur, així com posar de relleu que no podem tornar enrere amb una mobilitat de fums i soroll que perjudiqui la nostra salut. També recorda el servei que ofereix la xarxa de transport públic de l’àrea metropolitana i els esforços realitzats per continuar oferint servei i incrementant l’oferta.

Butlletí