La diagnosi urbanística de Vilanova i la Geltrú planteja com a objectiu destacat el desenvolupament territorial mesurat i sostenible

Font: Vilanova.cat

25/10/2020 - 17:00

La diagnosi urbanística de Vilanova i la Geltrú destaca el desenvolupament territorial mesurat i sostenible com un dels elements claus actuals i de futur. 

L'anàlisi s'ha realitzat des del seu inici des d'una perspectiva territorial, tenint en compte la futura Llei de Territori, en fase d'avantprojecte, que unificarà l'ordenació territorial, el planejament urbanístic i el paisatge.

La diagnosi conclou, per exemple, que "el sòl urbanitzable està sobredimensionat, i el futur POUM haurà de valorar la necessitat de mantenir els diferents sectors de sòl urbanitzable, en funció d'aconseguir el projecte de ciutat desitjat, i esgraonar la posta en joc del sòl".

El regidor d'Urbanisme, Habitatge, Projectes i Obres, Xavier Serra, valora positivament el fet que la diagnosi aposti per potenciar la comunicació vertical (mar-muntanya) i transversal (est-oest) “a través d'eixos formats per la xarxa de camins i els espais lliures dels torrents, incentivant una mobilitat sostenible i una millora i revalorització dels connectors biològics. Tanmateix, els eixos verticals serviran per salvar l'obstacle que representa l'autopista i aproparà la ciutadania a una part del territori desconegut per a molts”.

Serra recorda que una de les complexitats del terme municipal de Vilanova i la Geltrú són les urbanitzacions periurbanes. L'estudi diu que "tan sols dues de les vint-i-vuit urbanitzacions compleixen adequadament amb la meitat dels criteris que considerem importants per recuperar-les urbanísticament". El regidor considera important pel desenvolupament sostenible de la ciutat “minimitzar les actuacions urbanístiques allunyades de la trama urbana" i també que "les urbanitzacions periurbanes recuperades ofereixin els serveis necessaris a les persones”.

La presentació de la diagnosi es va fer el 23 de setembreu en una sessió telemàtica oberta. Totes les activitats previstes del procés participatiu per elaborar l'avanç del POUM (tallers, recorreguts, sessions informatives...) han adaptat el format per complir amb les mesures preventives i de seguretat davant de la Covid-19.

El regidor de Participació Ciutadana, Enric Garriga explica que reprendre un procés com aquest “és molt important per nosaltres. Tot i que la participació es veu afectada per les restriccions i les mesures de seguretat actuals, totalment necessàries, també la situació actual ens ha de fer veure aquest procés amb uns altres ulls”. Garriga diu que “hem descobert mancances a la nostra ciutat que potser fins ara havien passat per alt a bona part de la ciutadania. Ara és el moment de pensar la Vilanova que vindrà”.

L'estudi de la situació actual del municipi està dividit en 3 parts. Per un costat s'analitza el planejament actual, per l'altre els aspectes socioeconòmics i patrimonials i en tercer lloc les activitats que acull el territori.

En l'àmbit econòmic, l'anàlisi proposa que el futur POUM adeqüi i faci competitiva la ciutat, "tot afavorint la modernització de les activitats econòmiques, mantenint les que s'estan duent a terme i atraient aquelles que afavoreixin el model de ciutat i territori desitjat". L'estudi també suggereix que "un dels aspectes que podria valorar és com fixar i atraure població en edat laboral".

La presentació de la diagnosi va anar a càrrec de Joaquim Sabaté, doctor-arquitecte, llicenciat en Ciències Econòmiques i catedràtic del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, membre de l'equip redactor de l'estudi.


 

Relacionats

Acte
21/04/2024 - 11:00
Platja llarga de Vilanova i la Geltrú
Article

Deu escoles de Vilanova i la Geltrú disposen d'estacions meteorològiques per mesurar i prendre consciència del canvi climàtic. S'han lliurat en el marc de l'escola de formació sobre adaptació climàtica del projecte SCORE.

Notícia

Accelerar la implementació de les polítiques locals, amb centralitat i transversalitat i amb el protagonisme de la ciutadania davant la realitat de la crisi climàtica”. Aquest és el compromís que es desprèn de la ‘Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’ambició climàtica’, que s’ha fet pública durant la celebració de la 24a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Butlletí