Finalitza la campanya de tardor de retirada de vegetació invasora a les platges metropolitanes

13/01/2020 - 14:17

L'objectiu últim és que aquests sistemes dunars, gràcies a una bona conservació, recuperin el seu estat natural, i que alhora sigui compabible la funció ambiental, la de l'ús ciutadà i la funció de protecció de les platges i de la primera línia costanera. 

El passat setembre i als municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans, va tenir lloc una primera retirada de Xanthium (una espècie que ja s'havia retirat en altres campanyes). En total se'n van retirar 300 kg.

Durant el mes de novembre, les tasques han continuat, centrades en la retirada de dues espècies que no s'havien retirat de manera intensa fins al desembre, Cenchrus incertus i Ambrosia coronopifolia. Les tasques es van iniciar al municipi de Castelldefels, a la platja de la Pineda, on era molt necessària aquesta intervenció, ja que hi havia una gran superfície dunar (7.500 m2) coberta pràcticament per ambrosia. També s'ha actuat al nord de la platja de Can Camins, al Prat de Llobregat. En total s'ha treballat sobre una superfície de 10.000 m2 i se n'han retirat pràcticament 1.100 kg. L'extracció es fa de manera totalment manual per no danyar ni la duna ni la vegetació original.

Posteriorment, per tal que aquesta gran superfície no quedi nua de vegetació i per d'ajudar que siguin les espècies dunars les que colonitzin aquests espais, s'està fent una plantació d'espècies de duna i de rereduna. Es tracta de sis espècies diferents que sumen un total de 2.000 unitats. D'aquesta manera, amb la plantació de més varietat d'espècies es pretén augmentar la biodiversitat vegetal en aquestes zones, on havia quedat molt empobrida. Les espècies plantades han estat:

  • Otanthus maritimus
  • Ononix natrix
  • Teucrium polium
  • Lotus creticu
  • Medicago marina
  • Ammophila arenaria

    Tancaments de les dunes

Una altra de les tasques que es realiza en temporada baixa és l'adaptació dels tancaments preexistents al creixement de les dunes.  En molts casos, sobretot en les zones en què l'amplada de sorra sense vegetació és més important, el creixement de la vegetació dunar sobrepassa els tancaments de protecció i avança cap a mar. És aleshores, i si l'amplada de la platja ho permet, que s'amplia la superfície protegida i s'ajusten les tanques de fusta a l'avançament estable de la vegetació. També s'aprofita per revisar els tancaments si el creixement en alçada del front dunar en alguns trams els va cobrint de sorra i queden a una alçada relativa inferior a la desitjable per fer la seva funció.


Aquestes són dues de les tasques que s'han dut a terme durant la tardor en dos trams del municipi de Gavà. L'objectiu últim és que aquests sistemes dunars, gràcies a una bona conservació, recuperin el seu estat natural, i que alhora sigui compabible la funció ambiental, la de l'ús ciutadà i la funció de protecció de les platges i de la primera línia costanera. 


 

Categories: 

Relacionats

Article

El Ple municipal de Viladecans de juny va aprovar per unanimitat la declaració formal de “Viladecans, ciutat amiga de les abelles i dels pol·linitzadors silvestres”, per tal de reconèixer el paper essencial d’aquests insectes pel que fa al manteniment dels ecosistemes terrestres, en la producció agrícola i en la seguretat alimentària. Per aquest motiu, la ciutat es compromet a continuar treballant per al desenvolupament del programa municipal Bee Happy, que vol implementar actuacions que permetin contribuir a la conservació dels pol·linitzadors silvestres.

Article

Els protocols que marca el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic remarquen que les restes vegetals del litoral s’han de retirar d’una forma no agressiva, evitant maquinària pesada i utilitzant garbelladores i tamisadores.

Article

Ja s'han començat a submergir els ancoratges ecològics de les boies que delimiten la zona protegida i el circuit de natació de la platja del Cavet. La nova instal·lació ajudarà a preservar i regenerar la posidònia oceànica i les espècies marines a la zona de la platja del Cavet.

Butlletí