Visor de les empreses vinculades al sector turístic acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

Font: Diputació de Barcelona

16/07/2019 - 12:57

La nova eina permet la recerca àgil i ràpida dels set parcs naturals de Catalunya i 136 empreses que compten fins al moment amb aquesta acreditació que avala l’esforç d’entitats públiques i privades per implementar criteris de sostenibilitat ambiental en activitats vinculades al turisme.

El VISOR mostra els àmbits territorials dels parcs naturals acreditats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (en endavant, CETS o Carta) i conté informació de totes les empreses vinculades al sector turístic (allotjaments, restaurants, empreses d’activitats, guies i explotacions agroramaderes que ofereixen visites) que es troben en algun d’aquests àmbits i que també estan acreditades amb la CETS.

  Catalunya disposa ja per tant d’un mapa visor per facilitar la consulta dels seus espais naturals i empreses turístiques acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) que atorga la Federació EUROPARC, integrada per administracions i entitats que gestionen espais naturals protegits d’arreu d’Europa, entre les quals hi ha la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

  El nou mapa permet localitzar geogràficament un conjunt de set espais naturals acreditats fins ara amb aquesta carta, així com 136 empreses del sector turístic , entre allotjaments, restaurants, activitats, guies i explotacions agroramaderes que realitzen visites guiades, que han treballat i treballen perquè la seva activitat es faci de manera sostenible, d’acord amb la gestió i conservació del l’espai natural protegit, incorporant elements i pràctiques de millora mediambiental i contribuint al desenvolupament local del territori.

  De moment, es poden localitzar empreses a cinc dels set espais naturals  i a mesura que es vagin acreditant més espais naturals protegits i més empreses s’aniran afegint a aquest mapa. L’objectiu és posar en valor aquestes empreses i donar-les a conèixer a la ciutadania. Els espais naturals acreditats que poden localitzar-se són:

  • Parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona

  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, acreditat des del 2011

  Parc Natural del Montseny, acreditat des del 2011

  Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, acreditats des del 2018

  • Parcs naturals gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat

  Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, va ser el primer parc natural en aconseguir la CETS el 2001

  Parc Natural del Delta de l’Ebre, acreditat des del 2007

  Parc Natural de la Serra del Montsant, acreditat des del 2016

  Parc Natural del Montgrí, llles Medes i Baix Ter, acreditat el 2016

  Turisme sostenible en tres fases

  La CETS és una eina de planificació i gestió d’adhesió voluntària, que permet als espais naturals protegits desenvolupar el turisme de manera sostenible basant-se en cinc principis bàsics: donar prioritat a la conservació, contribuir al desenvolupament sostenible, aconseguir el compromís de tots els actors i planificar el turisme sostenible de forma efectiva

  L’assoliment d’aquests principis s’aconsegueix de forma gradual, estructurant-se en tres fases, que s’assoleixen de manera voluntària, en funció de les necessitats i objectius de cada indret. La primera comprèn l’acreditació de l’espai natural protegit com a espai CETS. Per assolir aquesta acreditació l’Espai Natural Protegit ha d’establir conjuntament amb els agents implicats del territori una sèrie de mecanismes, formes de treball que els permeti de forma coordinada elaborar una diagnosis, una estratègia i finalment un programa d’actuació per a un turisme sostenible.

  La segona fase comporta la participació del sector privat turístic implicat en les bones pràctiques de gestió turística per a un turisme sostenible. Així doncs, l’adhesió d’empreses turístiques dins la marca CETS estableix un vincle de coordinació, treball i coneixement entre les empreses i l’espai natural protegit, culminant amb la firma d’un acord de col·laboració entre l’empresa i l’espai natural.

  Finalment, en la tercera fase es treballa per a l’acreditació d’agències de viatges que realitzin paquets turístics amb empreses acreditades i sobre la descoberta dels valors naturals i culturals de l’espai.


  Relacionats

  Article

  En Ponç Feliu, director del Parc Natural de Cap de Creus, ens explica el valor ecològic dels espais naturals de Catalunya, l’existència d’àrees protegides i la seva vulnerabilitat. També ens assenyala l’impacte negatiu que té la massificació d’aquests espais singulars i què podem fer per gaudir-ne i ajudar a la seva conservació.

  Article

  Vídeo que parla del valor forestal dels nostres boscos dins de la campanya de Valor de les Muntanyes del Baix.

  Article


  Foc Off és un retret a les persones que cometen imprudències. És un clam per mantenir els boscos lliures d'incendis.

  Butlletí