El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima obre el termini de presentació de propostes de subvenció, a Lleida

Font: Diputació de Lleida

27/05/2019 - 11:33

S’hi podran acollir aquells ajuntaments signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses i es presentarà a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea a través del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació. El compromís és treballar en la reducció d’un 40% en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, ha obert el termini de presentació de propostes de subvenció per regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que ha de ser presentat a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea.

L’import de les subvencions es determinarà en funció de la població de l’ajuntament sol·licitant, de manera que s’atorgaran amb els següents paràmetres:

• Fins a 600 habitants: fins a 2.100 €
• De 601 a 1.500 habitants: fins a 2.630 €
• De 1.501 a 5.000 habitants: fins a 4.100 €
• De 5.001 a 10.000 habitants: fins a 5.850 €
• Més de 10.000 habitants: fins a 9.100 €

Els 135 municipis de la província de Lleida adherits al Pacte dels Alcaldes s’han compromès a executar accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

El PAESC és un document de planificació energètica i d’adaptació al canvi climàtic local, que conté les accions que cada ens local es compromet a dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030.

Gràcies a aquest PAESC, uns 120 municipis de la demarcació podran finançar, mitjançant projectes propis o coordinats per la Diputació de Lleida, actuacions de millora energètica d’enllumenat públic (leds), rehabilitació energètica d’edificis i equipaments públics o projectes de biomassa, amb una inversió global de 21 M€, una aportació neta de la Diputació de Lleida de 5.250.000 € i una captació de fons FEDER de 10,5 M€, fins a l’any 2021.

D’altra banda, 98 municipis signants del Pacte dels Alcaldes han demanat accés al Programa de Gestió Energètica Municipal, mitjançant el qual poden seguir de forma autònoma l’evolució dels consums energètics dels seus equipaments i edificis municipals, detectant problemes de consum i programant millores. Aquest programa ha permès entre 2015 i 2019 habilitar 158 tècnics municipals en gestió d’energia mitjançant més de 1.200 hores de formació.


 

 

Relacionats

Article

Els alumnes de 5è de primària de l’escola Puig Cavaller de Gandesa han participat aquest dijous al taller "Biomassa forestal i instal·lacions tèrmiques", impartit per la Diputació de Tarragona.

Article

Les principals administracions públiques de les Terres de l’Ebre han aconseguit reduir substancialment l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera en haver-se dotat d’un instrument administratiu i tècnic potent com l’Agència d’Energia de les Terres de l’Ebre (AETE), que es gestiona des de l’àrea d’assistència tècnica del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate) i que també ha contribuït de forma determinant durant l’última dècada a reduir la factura energètica que paguen estes administracions, sobretot ajuntaments.

Article

El projecte europeu Electrific, que vol facilitar l’extensió dels vehicles elèctrics millorant i simplificant qüestions com la càrrega, presenta la seva aplicació mòbil. TMB ha estat escenari d’una prova pilot del sistema.

Butlletí