Coneixes els espais naturals de Lleida?

Font: Ajuntament de Lleida

16/05/2019 - 16:25

La Regidoria de l’Hàbitat Rural i la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida ha editat un fulletó explicatiu de 8 espais naturals del terme municipal, destacables pel seu valor ecològic, on s’especifica les característiques i la ubicació de cadascú d’ells, amb l’objectiu de donar-los a conèixer, ja que alguns són poc coneguts per la majoria de lleidatans i lleidatanes.

Aquest fulletó, que recull la informació del Parc de la Mitjana, els Secans de Mas de Melons, Alfés i Torre Ribera, El Tossal de la Moradilla, les pinedes dels turons i vessants de Sucs, Serra del Bou i pineda de la Cerdera i els alzinars i carrascars de Raimat, està disponible al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lleida, al Centre d’Interpretació del Parc de La Mitjana i a l’Oficina de Turisme de Lleida.

Espais d'alt valor natural, paisatgístic i social

El municipi de Lleida allotja un conjunt d'espais d'alt valor natural, paisatgístic i social importants pel desenvolupament sostenible del territori. Molts d’ells estan distribuïts en petites clapes al mig de l’extensa superfície cultivada de l’Horta de Lleida, que constitueix, en si mateixa, el paisatge més característic de l’entorn de la ciutat de Lleida.Són de notable importància els espais naturals lligats a la presència d'aigua, zones de ribera i aiguamolls del riu Segre, marges de séquies i clamors, i zones humides de basses de reg. Entre aquests cal destacar:

- El Parc de la Mitjana

- Els Aiguamolls de Rufea

- Les basses de Sucs

També destaquen nombrosos espais amb vegetació mediterrània estèpica situats en turons, vessants i als secans del sud del terme. Entre aquests espais trobem:

- Els Secans de Mas de Melons, Alfés i Torre Ribera

- El Tossal de la Moradilla

- Les pinedes dels turons i vessants de Sucs, Serra del Bou i pineda de la Cerdera

- Els alzinars i carrascars de Raimat


Els cursos d’aigua i els boscos actuen com a corredors ecològics, facilitant els desplaçaments de la fauna pel territori, creant una autèntica Xarxa d’Espais Naturals. El riu Segre és el gran eix ecològic del terme.

Els serveis ecosistèmics, és a dir, els beneficis que aquests vuit espais aporten a la societat i que milloren la salut, l'economia i la qualitat de vida de les persones, són de gran valor perquè contribueixen a la conservació de la biodiversitat, al cicle de l’aigua, a la fixació de CO2 i, sense dubte, suposen un increment de la qualitat de vida dels lleidatans i les lleidatanes.

El programa d’Ecoactivitats de Lleida ofereix tota una sèrie d’activitats (cursos, jornades, visites guiades....) per descobrir i conèixer els valors d’aquests espais naturals.

 


 

Relacionats

Article

La "Guia pràctica dels acords de custòdia del territori. Marc teòric i opcions jurídiques a Catalunya" vol aportar una visió general de la custòdia del territori i de com funcionen les diverses opcions jurídiques per formalitzar acords de custòdia, el principal instrument per desplegar aquesta estratègia de conservació de la natura.

Article

Una película presentada al darrer festival FICMA.

Article

L’actuació, finançada amb fons Next Generation, incorpora accions com el condicionament de passejos ombrats, la creació d’una bassa naturalitzada, l’estabilització de talussos i la millora de la vegetació, amb la plantació de 178 arbres i més de 2.000 plantes

Butlletí