Les escoles de l'àrea metropolitana, cap al consum energètic quasi nul

L'AMB aprova el seu model d'escoles NZEB

Font: AMB

25/04/2019 - 10:03
Escola Els Garrofers de Viladecans, la primera que es rehabilitarà amb criteris NZEB

Escola Els Garrofers de Viladecans, la primera que es rehabilitarà amb criteris NZEB

El model sorgeix de les directrius marcades per la UE, que entre altres mesures exigeix que a partir del 2020 tots els edificis de nova construcció tinguin un consum energètic quasi nul. L'AMB ha decidit aplicar aquest model a les escoles pel gran potencial de sensibilització en matèria de sostenibilitat que tenen els centres entre l'alumnat i les famílies.

L'AMB ha aprovat, per mitjà del Consell Metropolità, el seu projecte de model metropolità d'escoles NZEB (nearly-zero energy building, o edificis de consum quasi nul). Aquest model està estretament relacionat amb l'eix de potenciació de la generació local renovable i l'eficiència energètica del Pla clima i energia 2030.

El model sorgeix de la Directiva europea d'eficiència energètica en edificis (EPBD), que estableix que, a partir de l'1 de gener del 2019, tots els edificis púbics que es construeixin han de tenir un consum energètic quasi nul, i a partir de l'1 de gener del 2021, tant els públics com els privats. També es preveuen, com en el cas de les escoles metropolitanes, accions de rehabilitació en edificis ja existents. D'aquesta manera, es vol posar fil a l'agulla en el paper clau que tenen els edificis en la transició energètica (40 % del consum d'energia a la UE).

L'AMB ha centrat les seves polítiques de rehabilitació energètica NZEB a les escoles d'infantil i primària, ja que els usuaris d'aquests edificis són especialment sensibles a qüestions de confort tèrmic i qualitat de l'aire.

L'AMB també ha adoptat aquesta mesura, perquè és conscient del gran potencial de sensibilització d'aquesta estratègia, pel mateix fet de portar-se a terme en centres educatius que abasten el personal docent, l'alumnat i les famílies. Així, es dona una importància fonamental al coneixement en la difusió dels valors de sostenibilitat.

El model estableix els criteris d'acord amb els quals es farà la rehabilitació de diverses escoles del territori, per convertir-les en edificis de consum energètic gairebé nul, i defineix els següents punts:

• Solucions tècniques per reduir el consum energètic i les emissions de CO2
• Millora en confort tèrmic i qualitat de l'aire interior
• Inversió necessària i viabilitat econòmica

Aquest model ha de permetre prioritzar futurs projectes i inversions necessàries allà on sigui més útil i efectiu actuar, així com impulsar la inversió en rehabilitació energètica i en confort tèrmic per als usuaris de les escoles.

 

Relacionats

Notícia
60 ens públics rebran subvenció per a la instal·lació de plaques solars per valor de 800.000 €

La Diputació de Barcelona ha aprovat en Junta de Govern les subvencions per a 60 instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum presentades per municipis de la demarcació, amb un import global de 800.000 euros a executar durant dos anys. La Junta de Govern també ha aprovat la concessió de subvencions a un total de 22 entitats ambientals per un import de 70.000 euros.  

Notícia

Catalunya celebrarà, entre els dies 22 i 26 de juny, la Setmana Europea de l’Energia Sostenible (SEES2020), una iniciativa sincronitzada amb la resta d'Europa que té per objectiu incrementar el coneixement i la sensibilització sobre la gestió energètica i la necessitat de canviar els hàbits en el consum d’energia.

Butlletí