Vilanova demana finançament als fons regionals de desenvolupament (FEDER) per condicionar climàticament tres edificis municipals

Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

28/01/2019 - 17:52

Vilanova demana finançament als fons regionals de desenvolupament (FEDER) per condicionar climàticament tres edificis municipals per valor de més de 300.000 €. Els projectes demanats des del Consell Comarcal pertanyen a l'eix 4 que té com a objecte finançar projecte per afavorir el pas a una econòmia de baix nivell d'emissions de carboni. Per això els projectes giren al voltant del foment i la producció de mesures d'eficiència energètica, l'ús d'energies renovables en infraestructures públiques i habitatges o el foment de la utilització de cogeneració de calor i energia d'alta eficiència, basada en la demanda de calor útil.

Les inversions destinades als diferents projectes s'hauran de desenvolupar en el termini de tres anys i, en el conjunt de les actuacions als sis municipis del garraf, significaran una inversió de 2.923.816 €. A Vilanova i la Geltrú les actuacions s'adrecen a la millora de l'eficiència energètica i comprenen el tancament de l'espai Victor Rojas a l'Espai Far, la calefacció, climatització i adequació de les fusteries de Can Pahissa i la millora energètica dels aparells de climatització del Museu Víctor Balaguer.

Els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) financen projectes amb l'objectiu d'ajudar a fer créixer l'economia i l'ocupació i reforçar la cohesió econòmica, social i territorial. Són ajudes que s'orienten específicament a promoure el reequilibri territorial propiciant que les inversions contribueixin a reduir diferencials de desenvolupament entre regions. Els ajuts s'estructuren en diferents eixos per atendre diferents necessitats en matèria de transports, TICs, energia, recerca, innovació, rehabilitació urbana, reconversió industrial, infraestructures socials, medi ambient, desenvolupament rural, pesca, turisme, cultura o formació.

El projecte de tancament de l'espai Víctor Rojas té un cost de més de 58.000 euros dels quals el finançament europeu possibilitaria l'aportació de més de 24.000€, preveu la instal·lació d'un tancament de vidre que respecti l'actual estructura d'espai porxat. El projecte preveu també les necessitats de ventilació i renovació de l'aire per millorar les condicions ambientals i de conservació del bot de salvament que s'exhibeix a l'espai minorant l'exposició a la humitat i la radiació solar actuals

La segona de les actuacions preveu la millora de la calefacció i climatització de Can Pahissa i requereix una inversió de més de 57.000 € dels quals els fons Feder permetrien finançar-ne més de 23.000 €. La intervenció contempla la substitució de la caldera existent per una bomba de calor, la climatització d'espais i la substitució de vidres amb càmera d'aire a tots els tancaments de l'edifici. Can Pahissa és un edifici catalogat per la qual cosa s'ha previst que part de la maquinària pugui instal·lar-se al soterrani de l'immoble per evitar afectacions estètiques en la façana i cobertes d'aquest edifici modernista.

La tercera de les obres previstes es l'actualització dels sistemes de climatització del museu Víctor Balaguer i la climatització de la biblioteca. El projecte precisa una inversió de més de 600.000 € del quals els FEDER abastarien un volum de més de 250.000 €. Amb aquestes millores el museu Balaguer adequaria les seves instal·lacions als estàndards de qualitat i protecció de les obres d'art exposades. L'actualització d'aquests sistemes possibilitaran mantenir les condicions termohigromètriques adients a les diferents sales d'exhibició i la Biblioteca millorarà substantivament les condicions tant per a la conservació dels fons bibliogràfics com per a la celebració d'activitats en condicions adequades, ja que aquest espai no compta amb cap mena de sistema de climatització.

Pel que fa a les actuacions previstes a la resta dels municipis de la comarca s'inclouen la millora d'enllumenat públic del sector Plans d'Aiguadolç i del sector Cases Noves, i la millora d'enllumenat públic de l'avinguda Emerencià Roig i Raventós i zona de cobertura a Sitges, la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals de Canyelles, l'adequació de les instal·lacions d'enllumenat públic a la normativa de contaminació lluminosa als onze centres de comandament de Cubelles, la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa per a edificis municipals i pel nucli urbà de Les Roquetes a Sant Pere de Ribes.


 

 

Categories: 

Relacionats

Article

Es Castell i el Consorci de Residus i Energia acorden iniciar la tramitació de la primera planta fotovoltaica de participació ciutadana de Menorca. La planta de Trepuconet comptarà amb el finançament de l'Institut Balear de l'Energia, primer i principal inversor del projecte, i es buscarà socialitzar 700.000 euros entre petits inversors.

Article

Ambdós equips són de 50 kW i permeten carregar, sense cost per a l'usuari, el 100 % de la bateria en menys de 30 minuts, amb possibilitat de carregar dos vehicles alhora.

Article

Ja han començat les obres per instal·lar tres pèrgoles amb plaques solars al nou àmbit ciutadà que es va estrenar el gener passat damunt la cobertura de la ronda al seu pas per la Vall d’Hebron. Els treballs acabaran al desembre amb una inversió prevista d’1,7 milions d’euros, i completaran el nou passeig, d’uns 200 metres de longitud i 3.800 metres quadrats, que contribueix a reduir la fractura urbana que suposa la ronda i a millorar la qualitat de vida del veïnat.

Butlletí