Mataró aprova un protocol de contaminació atmosfèrica que preveu restriccions al trànsit, indústries i obres

Font: Ajuntament de Mataró

07/01/2019 - 12:00

El Ple municipal va aprovar inicialment el passat desembre un protocol d’actuació que contempla diferents mesures que s’aplicaran a Mataró davant possibles episodis de contaminació atmosfèrica, com per exemple restriccions a la circulació de vehicles, a l’activitat d’indústries o a l’execució d’obres. El Protocol d’actuació davant episodis de contaminació atmosfèrica sobre el medi ambient i la salut s’emmarca en diferents documents o línies de treball: el Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia sostenible (PAESC), el Pla municipal de salut, el Pacte per la mobilitat i el Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica. De fet, amb el nou protocol Mataró adopta com a pròpies les mesures implantades pel programa metropolità.

L’Ajuntament de Mataró no està obligat a aplicar mesures en cas de patir un episodi de contaminació propi, com sí ho estan els 40 municipis de l’àrea metropolitana. A més, els indicadors de diòxid de nitrògen i micropartícules PM10 a la ciutat estan molt per sota dels nivells d’activació de mesures fixats a dia d’avui. Tot i això, l’Ajuntament ja va signar al 2017 un acord institucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, per contribuir en la difusió i sensibilització entre la ciutadania. Amb l’aprovació d’un protocol propi ara es fa un pas més, davant el fet que el 35% dels vehicles matriculats a la ciutat no poden circular per Barcelona en cas d’episodis de contaminació ambiental i tenint en compte que en el futur es podrien rebaixar els llindars de contaminació.

Els objectius generals són predir amb la màxima anticipació les situacions de contaminació atmosfèrica; vigilar i informar sobre els nivells de diòxid de carboni i PM10; evitar o reduir els episodis de contaminació amb mesures sobre el trànsit de vehicles més contaminants i indústries; coordinar les actuacions en les zones afectades i d’influència per reduir l’impacte sobre la mobilitat; i establir un conjunt d’actuacions per reduir els nivells de contaminació amb mesures excepcionals per a cada fase del protocol.

El protocol estableix actuacions de sensibilització davant nivells considerats normals, mesures de prevenció en fase de pre-alerta, recomanacions per situacions d’alerta i restriccions en fase d’emergència declarada.

Entre les mesures de sensibilització i prevenció previstes davant paràmetres normals o en fase de pre-alerta, es preveu continuar amb la renovació de la flota d’autobusos prescindint dels vehicles dièsel; modificar l’Ordenança municipal de circulació; modificar l’impost de circulació i les taxes d’aparcament; optar per vehicles no contaminants a les flotes corporatives; ampliar la xarxa de punts de recàrrega elèctrica; elaborar recomanacions i incloure condicions mediambientals en l’atorgament de llicències per a obres i indústries; dur a terme accions de sensibilització i educació en general, etcètera.

Entre les mesures de recomanació i restricció previstes en fase d’alerta o d’emergència el protocol contempla comunicació a la població i atenció especial als col·lectius de risc; senyalització extraordinària als accessos de la ciutat; controls d’accés i trànsit; regulació semafòrica per prioritzar el transport públic; regulació específica de l’aparcament per a residents i de la tarifa de zona blava; suspensió de qualsevol activitat pública que pugui generar pols (talls de pedra en obra pública, poda d’arbrat, neteja viària amb bufadors, asfaltat, etc.); restricció de l’activitat d’obres i indústries privades; inspecció d’obres i activitats o instar a les empreses a posar en marxa protocols d’actuació propis.

El nou protocol es troba ara en fase d’exposició pública durant 30 dies. Si no es presenta cap al·legació, el document quedarà aprovat de manera definitiva.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Operadors, gestors industrials i càrrecs institucionals completen quatre dies d’intens intercanvi d’idees per al progrés del transport públic arreu del món.

Notícia

Aquest passat 12 de juny es va obrir el primer tram del nou carril bici integrat dins de la Bicivia Metropolitana, que unirà Santa Coloma amb Barcelona (districtes de Sant Andreu i Nou Barris) i Badalona.

Notícia

La reforma de l'encreuament entre Borrell i Parlament ja està quasi finalitzada, mentre que les altres dues ampliacions van amb retard

 

Butlletí