L’AMB dóna recomanacions de circulació de vehicles de mobilitat personal

Font: AMB

06/11/2018 - 19:38

L’AMB ha presentat unes recomanacions per ordenar la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, com és el cas de “les rodes”, per tal de regular, de forma coordinada, la circulació d’aquest tipus de vehicles, que en els darrers mesos estan tenint un ús creixent com a modes de transport quotidià.

Per elaborar les recomanacions, s’han tingut en compte els criteris establerts per la DGT, s’han classificat els vehicles en dos grans grups: cicles i vehicles de mobilitat personal (VMP). Aquests darrers es classifiquen en dues subtipologies: sense motor i amb motor elèctric.

Principals recomanacions
Per a cada gran grup (cicles, VMP sense motor i VMP amb motor), l’AMB ha establert unes recomanacions bàsiques.

Per als vehicles mobilitat personal (VMP) sense motor, com patins, patinets i monopatins, que estan categoritzats com VMP0 però que segons la normativa estatal tenen la consideració de vianants, l’AMB proposa les següents recomanacions:

 1.    No podran circular per la calçada i ho faran preferentment per les vies ciclistes respectant el sentit de circulació establert.
 2.    L’edat mínima permesa per circular per vies ciclistes situades a calçada serà de 12 anys.
 3.    Els menors de 12 anys i persones adultes que els acompanyin podran circular per espais reservats per a vianants com voreres, andanes i passejos.
 4.    Hauran de circular amb precaució, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via, i no faran malbé els equipaments tant públics com privats.
 5.    No podran ser arrossegats per altres vehicles.
 6.    No podran fer acrobàcies i jocs d’habilitat fora de les àrees destinades a tal efecte o en cas de talls temporal de la via pel desenvolupament   d’esdeveniments, prèvia autorització municipal.
 7.    No podran circular amb auriculars ni utilitzant el mòbil.
 8.    No podran circular sota els efectes de l’alcohol o drogues.

Per als vehicles de mobilitat personal (VMP) amb motor elèctric i cicles de més de dues rodes, l’AMB presenta les següents recomanacions:

 1.    L’edat mínima permesa del seu ús serà de 16 anys.
 2.    Circularan preferentment per les vies ciclistes, respectant el sentit de la circulació establert.
 3.    Hauran de circular amb precaució, evitant posar en perill a la resta d’usuaris de la via.
 4.    No podran circular amb auriculars ni utilitzant el mòbil.
 5.    No podran circular sota els efectes de l’alcohol o drogues.

Per a les bicicletes, l’AMB ja havia redactat unes recomanacions l’any 2015. Com a novetats de l’edició actual, també aplicables als VMP a motor de tipus A i B, cal destacar:

 1. La necessitat de disposar de carrils bici d’amplada mínima de 2m per poder efectuar avançaments dins del carril bici
 2. La limitació de la velocitat màxima de circulació dins de carril bici en calçada a 30 km/h. A més velocitat es considera que es pot circular amb seguretat amb el trànsit motoritzat.
 3. La possibilitat de circular en contrasentit en carrers o zones 30 quan hi ha un carril de circulació d’una amplada mínima de 4m i quan estigui degudament senyalitzat.
 4. Quan no hi hagi vies ciclistes, o el carrer no estigui pacificat, es podrà circular per les voreres sempre i quan aquestes tinguin una amplada lliure d’obstacles superior als 3m.
 5. S’amplia l’espai necessari entre la bicicleta i el vianant a 1,5m.
 6. Per a les bicicletes d’arrendament i/o activitats de turisme o oci es demana que estiguin registrades i que comptin amb autorització municipal per poder aparcar a la via pública.

Activitat econòmica i integració a les ordenances municipals
Igualment, des de l’AMB es proposa que s’estableixin la necessitat d’un permís municipal perquè les empreses d’activitat econòmica que gestionen flotes de vehicles compartits puguin estacionar i deixar patinets i bicicletes en l’espai públic. A banda, en cas que els ajuntaments habilitin o senyalitzin espais habilitats per l’estacionament d’aquestes bicicletes, patinets i altres VMP d’activitats d’explotació econòmica, les corresponents empreses hauran de deixar els vehicles en aquests espais determinats per l’administració.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Actualment, Barcelona compta amb 113 espais de subministrament elèctric amb 896 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Una nova regulació municipal, pionera a l'Estat, te l'objectiu de multiplicar per sis aquests espais en els pròxims deu anys per promoure una mobilitat més sostenible i menys contaminant. Per fer-ho possible, s'ubicaran diferents instal·lacions per la recàrrega o intercanvi de bateries elèctriques en aparcaments en calçada i soterrats, centres comercials, benzineres, tallers o concessionaris d'automòbils.

Article

Els projectes aportaran possibilitats pioneres a la metròpolis de Barcelona en mobilitat sostenible, com ara l'oferta de bicicletes de càrrega, l'impuls de centres logístics d'últim quilòmetre, l'electrificació de línies de bus o la millora del servei de bus a demanda. Han estat seleccionats per l'EIT Urban Mobility, un referent a Europa que impulsa projectes que plantegin nous models de mobilitat sostenible i facin ciutats més amables i amb menys vehicles privats. És el segon any consecutiu que projectes presentats per l'AMB són escollits per l'EIT Urban Mobility i reben finançament per fer-los realitat

Article

A partir del passat dimarts la velocitat està limitada a 30 km/h en la major part de vies de la ciutat. La mesura s’emmarca en el Pacte per la Mobilitat, el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i l’estratègia Mataró pel Clima, i dona compliment a la modificació del Reglament General de Circulació de la Direcció General de Trànsit, tot plegat per aconseguir una ciutat més segura i amb menys contaminació atmosfèrica i acústica.

Butlletí