La recollida selectiva porta a porta es consolida al 84% a Sant Esteve de Palautordera

03/04/2017 - 08:12

El 13 de novembre de 2016 el servei de recollida selectiva porta a porta va començar a funcionar com a nou sistema de recollida de residus al municipi de Sant Esteve de Palautordera. Més de 1.100 llars i quasi 100 comerços van començar a utilitzar els seus cubells específics per lliurar els residus de forma separada.

4 mesos després de l’inici del servei els resultats són molt positius, ja que si s’observa l’històric de Sant Esteve pel que fa a percentatge de recollida selectiva, el 84,19% de reciclatge que s’ha obtingut amb el porta a porta és molt superior a les dades d’anys anteriors, al voltant del 40% d’ençà que es va introduir la fracció orgànica al municipi l’any 2008.

Si comparem fracció a fracció, veiem que totes les selectives han incrementat substancialment els seus números, destacant els envasos, que més que doblen els resultats i l’orgànica, que tot i que encara estem fora de temporada de gespa, ha augmentat un 73%. La fracció del rebuig ha disminuït un 86%. I el total de residus a Sant Esteve ha disminuït un 37%. Les raons d’aquestes baixades són tres. Dues de directes i una d’indirecta. Des de l’inici del porta a porta, s’ha doblat el nombre d’usuaris de Sant Esteve que visiten la deixalleria així com el nombre de serveis que es fa dels voluminosos els darrers dijous de cada mes. La raó indirecta és que a l’haver desaparegut els contenidors del poble, s’ha evitat l’incivisme que existia per part de certa gent -tant del poble com gent de fora que venia expressament- que hi abocava molts voluminosos.

La participació del servei és molt elevada. En una mateixa jornada poden arribar a sortir 650 cubells per fracció. El dia de la setmana de més participació i recollida de residus és el diumenge, degut a les altes quantitats lliurades de matèria orgànica (més de 3.000 kg), sobretot per part dels comerços i restauració, que tenen una gran activitat de divendres a diumenge.

Una fracció orgànica d’altíssima qualitat. La bossa compostable, factor determinant

A principis del mes de març, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va realitzar la primera caracterització de la FORM (fracció orgànica) des de l’entrada en servei del porta a porta. En una anàlisi realitzat a la planta de compostatge de Granollers es va determinar que la FORM que els ciutadans de Sant Esteve lliuren, és d’altíssima qualitat, doncs només conté l’1,04% d’impropis, millorant moltíssim el 6,58% que era el darrer resultat amb la recollida en contenidors. L’èxit d’aquest resultat és l’ús generalitzat de la bossa compostable, així com la gran conscienciació i feina ben feta que tots els domicilis i comerços estan fent per a la correcta separació dels residus. L’esforç fet ajudarà, gràcies a aquest resultat, a tenir menors costos de tractament i majors ingressos pel retorn del cànon, ja que aquests dos valors depenen dels resultats d’aquestes caracteritzacions.

Durant el mes de febrer es va dur a terme la campanya de repartiment de les primeres bosses compostables per aquest any, i els dissabtes 11 i 18 de febrer els ciutadans van poder passar a recollir per l’ajuntament les primeres 90 bosses de les 180 que poden adquirir com a màxim en tot l’any. També s’hi va poder recollir un sac de ràfia perquè les cases amb jardí puguin treure la gespa i restes petites de jardineria. Per aquells que no hagin pogut recollir aquests materials, el dia d’atenció al públic és el dimecres de 16h a 19h a l’ajuntament. 

Tot el que va a “rebuig” es crema a la planta incineradora de Mataró, i a part que es generen emissions de CO2 amb la consegüent afectació negativa al medi ambient, té un cost pel municipi de 68 €/tona. Per tant, com menys tones de rebuig es generin, més estalvis genera al servei. A més, com més tones es lliurin de les fraccions orgànica, envasos, paper i vidre, més ingressos obté l’ajuntament, ja que per aquestes fraccions es cobra un retorn econòmic pel seu reciclatge. Si el balanç econòmic millora generant superàvit, aquest es podrà utilitzar per abaratir el cost de la taxa o per oferir més serveis als usuaris.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Des de de diumenge 1 de gener, ha començat el control de les aportacions per tal d'aplicar la nova taxa de residus segons la participació en el sistema porta a porta.

Notícia

Begur incrementa els controls per garantir el bon funcionament del sistema de recollida de residus.

Notícia
S'han presentat les dades de l'any 2022

L’any 2022 el 45,3% dels residus municipals s’han recollit de forma separada. Les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva tenen implantats sistemes eficients com la recollida selectiva porta a porta o amb contenidors tancats i identificació de l’usuari.

Butlletí