Es presenten els resultats dels Cercles de comparació intermunicipal de medi ambient

19/01/2017 - 10:27

Gestió de residus, neteja viària, enllumenat públic i verd urbà són els serveis que han presentat llurs resultats en el marc del treball anual que realitzen diversos municipis amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

El 15 de desembre es va celebrat la cloenda dels Cercles de comparació intermunicipal impulsats per la Gerència de Serveis de Medi Ambient i el Servei de Programació de la Diputació de Barcelona. La jornada va comptar amb la intervenció del diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Valentí Junyent, que va destacar la “importància de disposar d’aquesta informació, per comparar-se i, sobretot, millorar els serveis que prestem als nostres veïns per tal de millorar la seva qualitat de vida”.

Es poden consultar els resultats i indicadors presentats dels diversos cercles impulsats des de la Gerència de Medi ambient:

La jornada ha servit per compartir els resultats d’aquests treballs i per reflexionar sobre d’on venim per saber cap a on anem. Tal i com exposava Junyent “és doncs en aquest context que cal seguir treballant des del món local per assolir els objectius que tenim fixats en els diversos àmbits, a través de processos de millora contínua, i aprendre d’aquells que ja han avançat una mica més en el camí”.

A destacar que tots  tres serveis (residus i neteja, enllumenat i verd urbà) poden arribar, en conjunt, a suposar entre el 15 i el 20% del pressupost ordinari municipal –segons els indicadors dels propis Cercles-, per la qual cosa, disposar d’instruments per prestar aquests serveis ambientals bàsics als ciutadans de forma eficaç i eficient és un dels objectius de la feina i dels resultats que ara es presenten.

Els Cercles de comparació intermunicipal :

Els Cercles de comparació intermunicipals (CCI) són un instrument de suport a l'avaluació i millora de la prestació i la gestió dels serveis públics municipals, que dinamitza el Servei de Programació de l'Àrea de Coordinació i Govern Local de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb les àrees que treballen en els diversos àmbits d'anàlisi.

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona col·labora amb els municipis perquè la normativa vigent es compleixi de la manera més ambiciosa i amb la perspectiva de la millora contínua en la protecció de l'entorn  i la qualitat de vida dels ciutadans.

  • Conjuminen el suport tècnic que ofereix la Diputació de Barcelona als ens locals amb l’enriquiment mutu que els municipis obtenen de l’intercanvi d’experiències
  • Contribueixen a establir uns indicadors de referència i uns valors cada cop més significatius i representatius de la realitat dels serveis bàsics municipals
  • És un treball que es desenvolupa amb periodicitat anual i una metodologia de grups de treball
  • Suposa l’aprenentatge d’una metodologia específica de treball, una anàlisi estratègica del seu servei, la definició d’un procés de millora i el lliurament anual de l’Informe final de resultats que teniu a la vostres mans

Per la seva banda, els tècnics locals avaluen molt positivament l’oportunitat de treball que els brinda el Cercle, especialment quant al procés d’intercanvi de metodologies i d’experiències que es deriva de la participació en el grup.

En definitiva, els Cercles esdevenen una eina de millora dels serveis municipals en termes d’eficiència, innovació i control de la despesa, cosa que resulta especialment interessant en moments com els actuals en què les circumstàncies obliguen a aplicar solucions imaginatives per aconseguir millorar, any rera any, la qualitat de l’actuació municipal.

Els resultats al detall

13a edició del Cercle de gestió de residus i neteja viària (any 2015):

7a edició del Cercle sobre Estalvi i Eficiència energètica en l'Enllumenat Públic (any 2015):

  • La despesa corrent del servei d’enllumenat públic se situa en 16,4 € anuals/habitant.

4a edició del Cercle de gestió sostenible del verd urbà (any 2015):


 

Relacionats

Notícia

El passat 8 i 9 de febrer, el municipi de Deltebre ha celebrat dues sessions matinals de neteja de les platges del municipi. En total, han estat més de 500 les persones que de manera desinteressada han participat i han permès recollir al voltant de 300 sacs (3.000kg) amb residus de les platges com a conseqüència del pas del temporal Glòria per Deltebre.

Acte
Article

Pactes verds en temps de pandèmies s’ha redactat i actualitzat en aquest context complex, inquietant, incert i, per a algunes persones, dramàtic. La seva intenció neix de la certesa que, tot i viure en un moment d’intersecció d’emergències (sanitària, climàtica, ambiental, feminista, etc.) i de restriccions de tot tipus (confinaments totals, parcials, perimetrals, tancaments sectorials, tocs de queda, etc.), cal no ser meres espectadores del futur que ha de venir. Aquesta publicació de l'Observatori del Deute per la Globalització, escrita per Alfons Pérez, és una crítica al GreenNewDeal i vol crear consciència crítica de cara als reptes globals del segle XXI. Es pot aconseguir de manera gratuita a la web de l'ODG.

Butlletí