Unió Europea

Reportatge

És la ciutat amb millor qualitat de vida del món, una de les més sostenibles i ara també una de les capdavanteres en esdevenir 'Smart City'. Viena és la mostra que tots aquests conceptes van units per fer de les ciutats un bon espai habitable, en el present i el futur.
Article
Aquesta és la dotació del Programa "Intelligent Energy Europe", una de les oportunitats que ofereix Europa als projectes del món local.

Gràcies a "Intelligent Energy Europe", projectes com el d'Euronet 50/50 d'estalvi d'energia a les escoles, promogut per la Diputació de Barcelona, s'han fet realitat. Aquests i altres exemples són els que s'han explicat a la presentació de la nova convocatòria del programa europeu què finança projectes innovadors en matèria energètica, les energies renovables i el transport sostenible.

Durant la jornada, organitzada per la Diputació de Barcelona el passat 25 de gener, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, i l'ICAEN; s'han explicat les prioritats i característiques de la convocatòria i s'han resolt dubtes sobre la mateixa.

Notícia

Del 12 al 14 de desembre, prop d'un centenar d'experts europeus es van reunir a Atenes per analitzar com les autoritats locals i regionals poden millorar la seva recollida de residus i les polítiques de reciclatge. Aquesta reunió, organitzada per Efxini Poli, la Xarxa d'Autoritats Locals de la Regió d'Àtica, tenia l'objectiu de compartir l'experiència dels socis del projecte R4R (Regions per al Reciclatge) amb els municipis i les regions gregues. Va permetre presentar els primers resultats del projecte relacionats amb els instruments locals que ajuden a assolir un bons resultats de reciclatge.

Notícia

Les autoritats locals i regionals a tot Europa afronten un repte creixent per tal de garantir que els espais verds urbans segueixin proporcionant un gran nombre de beneficis i serveis ambientals a la societat. L'enfocament des de la Unió Europea és l'anomenada Infraestructura Verda, que pretén harmonitzar la conservació de la biodiversitat amb altres tipus d'usos del sòl.

Opinió
Les directives ambientals europees tenen més seguiment a Catalunya que a Espanya
Notícia

L'informe presentat recentment "[R]evolució Energètica 2012 per Europa" elaborat pel Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) per a Greenpeace i el Consell Europeu de l'Energia Renovable, conclou que "un sistema elèctric basat íntegrament en energies renovables i eficiència energètica pel 2050 a Europa generaria, entre d'altres, tres bilions d'euros d'estalvi en costos associats a la compra de combustibles fòssils entre el 2011 i el 2050, que compensarien àmpliament els seus costos"

Reportatge
Sostenible ha tingut l'oportunitat de visitar algunes cobertes verdes en edificis emblemàtics d'aquest país, que mostren diverses possibilitats d'instal·lació. A banda de crear un efecte visual de notable bellesa, les cobertes verdes fan d'aïllament tèrmic i redueixen la necessitat de consum energètic.  Fan també de barrera acústica i, a més, permeten utilitzar un espai sovint desaprofitat per ajudar a preservar la biodiversitat local. A escala urbana les cobertes verdes contribueixen a disminuir l'efecte d'illa de calor