Renovables

Notícia

L'any 2015, els sistemes fotovoltaics instal·lats a les cobertes dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona han generat 324 MWh d'energia elèctrica, estalviant 75 tones de CO2 a l'atmosfera. 

Entrevista
Entrevista a Josep Subirana regidor de medi ambient a Avià.

Josep Subirana és regidor de medi ambient a Avià, i vol convertir el poble en referent d’energia verda. El municipi acaba d’aconseguir el premi d´Excel·lència Energètica de l’ICAEN. Subirana vol encomanar el seu entusiasme als petits pobles de Catalunya.

Opinió
El consorci alemany que promou el projecte saharià Desertec s’ha estrenat a Andalusia
Notícia

Amb aquesta licitació la capital del Maresme dóna continuïtat al Pla d'implantació d'energia solar fotovoltaica en edificis públics que va ser presentat el passat mes d'abril. El Plec de clàusules administratives i condicions tècniques, que es pot consultar íntegrament  a la pàgina web municipal , ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del programa ELENA.

Reportatge
En el context actual de crisi les Empreses de Serveis Energètics (ESE)  apareixen com l'instrument que permet al municipis complir amb els seus compromisos ambientals i alhora reduir la factura energètica. Sostenible enceta una sèrie de reportatges per presentar diverses iniciatives que s'estan desenvolupant al territori amb aquest fórmula. Viatgem en primer lloc a la capital de l'Osona que continua la seva aposta per anar introduint la biomassa com a font energètica de manera progressiva. El 2012 construirà el projecte més ambiciós fins al moment: una xarxa de calor en ple centre urbà. Per portar-ho a terme el consistori confiarà les obres i la prestació del servei a una ESE, amb un compromís que durarà una dècada. 
Notícia
La capacitat eòlica a tot el món arriba a 215 GW al juny del 2011, símptoma de recuperació del feble 2010
Notícia

L'Ajuntament de Sant Cugat ha ingressat 11.841,97 € gràcies a l'energia produïda per les plaques fotovoltaiques municipals en el seu primer any. Aquest import equival al consum energètic d'una escola bressol municipal com el Gargot, Tricicle o Cavall Fort en un any

Notícia
Catalunya multiplicarà per sis la quantitat d'electricitat  generada amb energia eòlica, passant de 1.424 GWh al 2010 a 8.121 al 2015, sempre i quan es faci efectiu el Pla de l'Energia de Catalunya. Aquesta darrera xifra és superior el consum elèctric de totes les llars de les quatre capitals de província catalanes en un any. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer aquest 21 de juny en la presentació del primer informe socioeconòmic de Deloitte, encarregat per l'Associació Eòlica de Catalunya, EolicCat.