eficiència

Article

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha reduït a la meitat el consum energètic per climatitzar la piscina municipal coberta gràcies a la instal·lació de 160 panells solars híbrids​

Article

Amb l’objectiu de donar un millor servei i ampliar les prestacions a l’usuari.