Telelectura dels comptadors d'aigua a La Seu d'Urgell

Font: Ajuntament de La Seu d'Urgell
20/05/2016 - 09:04

Amb l’objectiu de donar un millor servei i ampliar les prestacions a l’usuari.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell implantarà el sistema de telelectura dels comptadors de l’aigua de tot el municipi. Aquesta mesura comportarà la substitució dels comptadors actuals, que són de lectura manual, per uns de nous que porten incorporat un xip que permet la telelectura.

La telelectura es podrà fer des del mateix edifici de l’Ajuntament gràcies a dues antenes: una, situada a la torre de telecomunicacions del Pla de les Forques, i l’altra, ubicada a la Torre del Rellotge. Per la seva part, els nous comptadors estan equipats d’un emissor de dades via ràdio.

Jesús Fierro, tinent d’alcalde d’Urbanisme, explica que “amb aquesta acció, el nostre objectiu és donar un millor servei i ampliar les prestacions a l’usuari, com poder visualitzar el seu històric de consums, o que en cas d’una averia, la substitució anirà integrament a càrrec de l’Ajuntament, entre altres qüestions que es puguin donar”. 

Amb la implantació d’aquesta tecnologia s’obtindrà una informació dels consums segons freqüència horària, de manera que cada dia s’obtindran 24 lectures de consum d’aigua. També permetrà realitzar la facturació amb dades reals el període que es desitgi (mensual, bimensual, trimestral, etc.). Aquest nou sistema també permetrà detectar sobreconsums, fuites a la instal·lació, entre d’altres anomalies. A més, es podrà comprovar a l’instant qualsevol reclamació per major consum indicat a la factura segons l’històric de cada comptador d’aigua.

D’altra banda, l’Ajuntament podrà rebre alarmes diàries indicant les avaries, fuites, consums màxims i mínims, etc. Aquestes alarmes podran configurar-se per tal d’avisar tant als abonats com a l’Ajuntament. Cal recordar que l’Ajuntament de la Seu va iniciar el mes de maig de 2014 una prova pilot, amb 400 comptadors, abans d’implantar aquest sistema de telelectura, el resultat del qual ha estat del tot satisfactori.

Comptadors de lloguer

D’altra banda, els nous comptadors ja no seran en règim de propietat del consumidor, com fins ara, sinó que passaran a ser de lloguer. Per aquest motiu, els comptadors analògics de propietat que actualment tinguin menys de deu anys  l’Ajuntament abonarà la part proporcional no amortitzada. El preu del lloguer serà de 0’875€/mensuals, i cada deu anys seran substituïts sense cap cost addicional per l’usuari.

L’Ajuntament urgellenc, a través de l’empresa municipal HIULS SL, titular del Servei Municipal d’Aigües, realitzarà en els propers mesos l’adquisició dels nous comptadors amb un cost aproximat de 665.000 euros, incloent el cost de la substitució, que es procurarà que la realitzin industrials de la ciutat.


 

Categories: 
Municipis: 
Alt Urgellla Seu d'Urgell
Etiquetes: 

Relacionats

Article

L’estany de Graugés a Avià ha estat sempre una zona d’oci i d’activitats pels habitants del voltant i visitants. Durant aquest estiu, s'ha dut a terme una nova actuació de gestió per a la conservació de la fauna autòctona en aquest medi natural. 

Notícia

S'ha aprovat el projecte de creació de 39 nous horts socials que s’ubicaran a la partida de Sant Ermengol del municipi urgellenc, a tocar de la nova zona d’autocaravanes, en un terreny llogat a llarg termini a la família Pallarès.

Article

El ple ha aprovat la constitució de Cicle de l’Aigua del Ter, SA (CATSA), la societat supramunicipal que s’encarregarà del servei d’abastament i distribució de l’aigua potable i el sanejament

Butlletí