La ZEM de la rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès, model de referència per l'Agència Internacional de l'Energia

25/06/2020 - 09:38

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha reduït a la meitat el consum energètic per climatitzar la piscina municipal coberta gràcies a la instal·lació de 160 panells solars híbrids​

Una de les màximes institucions en matèria d'energia a nivell internacional, la IEA (International Energy Agency), reconeix una prova pilot del projecte CHESS SETUP impulsada per l'Ajuntament de Sant Cugat, com a model de referència global de sistemes d'energia termo-solar.

L'Agència Internacional de l'Energia és un organisme que duu a terme un programa de cooperació entre les 28 economies més avançades del món per garantir el subministrament energètic i promoure polítiques energètiques sostenibles i reduir els gasos d'efecte hivernacle amb el desenvolupament de noves tecnologies.


Tecnologia innovadora i eficient

La prova pilot del projecte CHESS SETUP, liderada per l'àmbit de Qualitat Urbana i finançada per la Comissió Europea, s'ha implementat a les instal·lacions del PAV-3 i de la piscina municipal (Zona Esportiva Municipal de la rambla del Celler).

El que fa el projecte innovador és la utilització de noves tecnologies en la producció d'energia neta mitjançant 160 panells híbrids PVT (capaços de produir energia tèrmica i elèctrica simultàniament) col·locats a l teulada de l’edifici, l’ús d’un gran dipòsit d'emmagatzematge d'energia tèrmica (100 m3), una bomba de calor d'alta eficiència que substitueixi l'actual caldera de gas i el control i monitoratge que permet diferents règims de funcionament segons l'energia acumulada.

D'aquesta manera l'energia generada pels panells solars s'acumula al dipòsit tèrmic i es distribueix a demanda a les instal·lacions esportives, recolzada per una bomba de calor.

S'aconsegueix així optimitzar l'ús de l'energia i climatitzar la piscina del centre esportiu.

Es redueix el consum del 50% de l'energia necessària per a climatitzar la piscina del centre esportiu, reduint d'aquesta manera al voltant del 15% de tot el consum tèrmic actual de la instal·lació. Alhora, els panells són capaços de produir l'energia elèctrica necessària per al seu funcionament amb un excedent elèctric que és utilitzat també per tot el complex.

Un cop avaluada la capacitat de producció energètica del sistema, s'estudiarà la possibilitat d'ampliar la cobertura del centre esportiu i replicar el model en altres edificis municipals.

El cost total de la prova pilot a Sant Cugat, inclosa dins del projecte CHESS SETUP, ha estat d'1,12 M€ finançats pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea.

Podeu trobar més informació sobre el projecte a www.chess-setup.net i www.chess-setup.net/sant-cugat.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OccidentalSant Cugat del Vallès

Relacionats

Article

L’acord, impulsat per la cooperativa i acordat amb Promusa, permet a Som Mobilitat disposar d’un espai de lloguer i un punt de càrrega a l’aparcament del Monestir, on es troba el vehicle que utilitzen els socis i sòcies.

Article

L'escola Pins del Vallès de Sant Cugat del Vallès és pionera en l'ús d'energia geotèrmica. Amb l'aplicació d'instal·lacions geotèrmiques, l'Ajuntament ha reduït en un 40% el consum d'energies fòssils en el centre i en preveu arribar al 60%

Article

El projecte permetrà produir més de 2 GWh anualment, reduir més de 528 tones de CO2 i estalviar 340.000 euros a l’any

Butlletí