Canvi Climàtic

Notícia

L'Ecofòrum 2010 celebrat a Terrassa aquest 6 d'octubre ha posat l'accent sobre el canvi climàtic i el paper de les ciutats, analitzant les accions que caldria posar en pràctica per mitigar-lo, les difícils negociacions internacionals per arribar a acords vinculants i el context del problema energètic.

Notícia
L'Obra Social de CatalunyaCaixa ha iniciat el cicle de Conferències Conviure amb el canvi climàtic d'enguany amb un acte a l'auditori de La Pedrera, a Barcelona. El protagonista ha estat l'arqueòleg i antropòleg Brian Fagan que ha fet una aproximació a les conseqüències que han tingut els successius canvis del clima en les societats humanes, amb especial èmfasi en l'època medieval. Entre dades objectives i reflexions molt personals Fagan ha enviat un missatge optimista amb un repte: la humanitat sobreviurà, però només si pensa a llarg termini i coopera.
Opinió
La productivitat vegetal no para de disminuir en el conjunt de la biosfera per la contaminació
Notícia

James Lovelock ha vingut a Barcelona per pronunciar la conferència Planeta Vida: Coevolució de la Terra i els seus organismes al Saló de Cent de l'Ajuntament, convidat pel Museu de Ciències Naturals.  Lovelock, de 91 anys, és conegut i reconegut mundialment per la seva teoria sobre Gaia, segons la qual la Terra és un únic sistema en el qual els diferents components -vius i no vius- interaccionen i s'influeixen mútuament; i com un tot té les seves pròpies dinàmiques. Abans de la conferència, tant davant de la premsa com d'alguns representants de la comunitat científica, Lovelock ha volgut enviar un missatge clar: la tendència a l'escalfament global és irreversible i només ens queda adaptar-nos-hi el millor possible.

Notícia

El concurs "Boscos i canvi climàtic a Catalunya" s'adreça a estudiants universitaris i de grau superior de formació professional, i premiarà el millor treball tècnic o narratiu sobre l'afectació del canvi climàtic als boscos catalans

Notícia
Set eixos fonamentals articulen l'esquelet de l'Estratègia, desenvolupats en 15 línies estratègiques que alhora es concreten en 101 objectius