Un pas més en l’impuls de l’energia solar a Barcelona

Font: Ajuntament de Barcelona

13/01/2021 - 10:38

En marxa 86 projectes d’energia solar en edificis i mitgeres i a l’espai públic. Amb aquestes noves instal·lacions es passarà dels 3,52 MWp de potència fotovoltaica actuals als 7,2 MWp, i això permetrà estalviar un total de 3.192 tones de diòxid de carboni equivalent cada any.

La generació d’energia renovable i local és una de les línies principals d’actuació que la ciutat impulsa per assolir els compromisos en matèria d’energia i reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle recollits en la Declaració d’emergència climàtica signada per la ciutat el 15 de gener de 2020.

Actualment la ciutat disposa de 102 instal·lacions d’energia solar en cobertes d’edificis i equipaments municipals, 15 en façanes i mitgeres i 17 pèrgoles a l’espai públic. Totes les instal·lacions de generació fotovoltaica municipals estan monitoritzades per poder fer el seguiment de les dades de producció a través de l’Agència d’Energia de Barcelona.

Generació d’energia a l’espai públic

La generació fotovoltaica en façanes i parets mitgeres és especialment rellevant per la visibilitat que tenen i perquè permeten la integració amb el verd. En són un exemple la de la plaça de les Dones del 36, a Gràcia, o la mitgera de la plaça de Tísner, on hi ha la seu de Betevé.

Dels cinc projectes nous que es treballen actualment, un ja està tancat: a les parets mitgeres de tres edificis d’habitatges de l’àmbit de Mas Guinardó. La resta de projectes que estan en desenvolupament corresponen a diversos murs en l’àmbit de les rondes i on s’estudia la integració de la instal·lació fotovoltaica amb l’espai verd.

La instal·lació de pèrgoles generadores a l’espai públic, la reconversió de pèrgoles existents en generadores d’energia o, fins i tot, els paviments són bons exemples de l’aprofitament de l’espai públic com a generador d’energia.

Actualment, hi ha dues actuacions en marxa: d’una banda, l’obra de reconversió de la pèrgola de Pilar Miró, al Bon Pastor, que es preveu que s’acabi el primer trimestre del 2021 i que permetrà alimentar un equipament proper amb energia renovable i de proximitat.

De l’altra l’estudi una prova pilot de paviment fotovoltaic generador d’energia, que en els propers mesos s’instal·larà en alguns punts de la ciutat, per avaluar-ne el funcionament i prestacions en entorn urbà.

Tres pèrgoles fotovoltaiques a la ronda de Dalt

Aquesta setmana s’ha acabat l’obra d’instal·lació de tres pèrgoles fotovoltaiques al nou tram cobert de la ronda de Dalt, situat entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron, al districte d’Horta-Guinardó. Es tracta d’una pèrgola gran amb plaques fotovoltaiques amb una àrea d’uns 2.000 metres quadrats davant del mercat, i dues de petites d’uns 100 metres quadrats cadascuna al llarg del passeig. L’obra ha tingut una inversió d’1,7 milions d’euros.

La instal·lació, amb una potència de 50 kW, generarà aproximadament 75.600 kWh, l’equivalent al que consumeixen 33 llars. L’energia generada es destinarà a un equipament perquè esdevingui una instal·lació d’autoconsum a través de la xarxa.

La instal·lació solar, que començarà a funcionar durant el primer trimestre del 2021, completa el projecte de cobertura de la ronda de Dalt al seu pas per la Vall d’Hebron.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Les Nacions Unides han reconegut MES Barcelona com la col·laboració publicoprivada més sostenible d’un total de 70 models que optaven a aquest mèrit.

Article

S'estima que al voltant del 66 per cent de la població mundial viurà a zones urbanes al 2050. Amb l'objectiu d'ajudar les ciutats a fer front als efectes del canvi climàtic, el projecte RESCCUE, finançat per la UE, es va proposar ajudar les zones urbanes de tot el món, proporcionant models i eines innovadores per millorar la capacitat de les ciutats per resistir i recuperar-se ràpidament de nombrosos impactes i tensions relacionades amb el clima i mantenir la continuïtat dels serveis.

Article

Segons mostra la Memòria de la contractació pública sostenible de l’exercici 2019, més del 88% dels contractes públics inclouen clàusules socials, ambientals o destinades al foment de la innovació. L’estudi constata un augment en la incorporació de clàusules socials respecte al 2018 de més del 46% en les adjudicacions de districtes i gerències, i superior al 30% en els ens del Grup Municipal.

Butlletí