L'escola Pau Casals de Montmeló compromesa amb el projecte d'estalvi energètic 50/50

Periodista
07/11/2010 - 00:00

Sostenible ha visitat l'escola Pau Casals de Montmeló, al Vallès Oriental, per conèixer de prop com s'hi desenvolupa el projecte Euronet 50/50 que té l'objectiu de crear una xarxa europea d'escoles que treballen per l'estalvi energètic i contra el canvi climàtic. Tretze centres de la província de Barcelona estan participant actualment en aquest projecte que es desenvolupa en el període 2009-2012.

"La nostra feina és explicar a les classes quins són els valors de referència, així per exemple, quan hi ha 340 lux en una aula, doncs no cal encendre el llum", afirma l'Emma Feliu. "A nosaltres el que ens interessa sobretot és sensibilitzar i fer que els que tenen una actitud passiva deixin de tenir-la", aclareix en Pau Torras.

L'Emma i el Pau són respectivament alumnes de 5è i 6è de l'escola Pau Casals de Montmeló i tenen una missió molt important dins el projecte Euronet 50/50. Formen part de l'equip energètic de l'escola, un instrument clau per divulgar el sentit i la necessitat de l'estalvi i per preparar la futura orientació del Pla d'Acció. Aquest pla servirà, en una fase posterior, per implementar un seguit de mesures concretes. L' equip energètic està format per 16 nens -de diferents cursos- un representant de l'ajuntament, un de l'escola, un dels pares, el coordinador de menjador i el conserge. Persones de diferent edat i relació amb l'escola que han adquirit una responsabilitat, cadascú al seu nivell.

Implicar tothom
Un dels reptes del projecte Euronet 50/50 és implicar en l'estalvi energètic la comunitat educativa i altres actors que treballen en els centres, com les persones de neteja o el conserge. Aquest darrer és una figura especialment rellevant ja que la seva feina implica una gestió energètica quotidiana com decidir si s'encenen tots els llums al matí de cop o progressivament, un hàbit que a la llarga incideix força en el consum.

Però, òbviament, la comunitat més nombrosa està formada pels alumnes, un col·lectiu molt especial per la seva capacitat d'aprenentatge i pel potencial de futur que això suposa.  "La sisena hora la dediquem al medi ambient i l' aprofitem per parlar del projecte", explica Carmen Alfaro, coordinadora de l'Euronet 50/50 al Pau Casals. Un aspecte que s'està treballant intensament -assenyala- és el de les mesures: "els nens s'acostumen a mesurar la intensitat de la llum amb un luxòmetre i la temperatura amb un termòmetre digital. Aquesta acció de forma repetida serveix per arribar a entendre la diferència entre la sensació subjectiva de calor i la calor com a valor de referència per decidir si s'encén o no la calefacció".

Aquest és un plantejament empríric que completa molt bé el teòric. És un aprenentatge viu que després serveix a nens com l'Emma o el Pau per anar a altres classes i fer divulgació. Les  edats són, és clar, molt diferents però la idea és que cadascú faci la millor comprensió possible per al seu nivell. "Un nen de P3 pot entendre que si fa fred cal tancar la finestra i encendre calefacció i que si no fa fred no cal", assenyala Alfaro. La coordinadora de l'Euronet 50/50 al Pau Casals destaca que "el repte és que tots s'hi sentin involucrats, encara que les raons per actuar es vagin assimilant poc a poc, i així quan arriben a 5è i 6è ja entenen moltes coses perquè s'ha anat fent un pòsit de coneixement; sempre en sabrà més un alumne que hagi passat per aquest aprenentatge sobre la gestió de l'energia que un del mateix nivell que mai ho hagi fet".

El pla d'acció. Per què?
En el període que va de maig de 2009 fins a maig de 2012 les escoles implicades en el projecte Euronet 50/50  (repartides per Finlàndia, Portugal, Hongria, Espanya, Alemanya, Itàlia, Polònia, Grècia i Eslovènia) hauran d'haver identificat tots els elements que intervenen en l'eficiència i estalvi de l'edifici i posar en marxa el Pla d'Acció, que al final haurà de ser avaluat. De l'estalvi que aconsegueixi cada escola, un 50% retornarà econòmicament al centre per invertir aquest diners en els seus projectes i l'altre 50% serà un estalvi net per a l'administració pública.  És el concepte 50/50, creat a Hamburg el 1994, i que possibilita guanys per a tothom a més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Tanmateix, Carmen Alfaro no pensa encara en la fase final. Ara el tema que està damunt la taula és la formulació del Pla d'Acció durant el curs 2010-2011. Quan Sostenible ha visitat l'escola els acabaven de presentar l'auditoria energètica externa que recull un seguit de propostes orientades a l'objectiu de l'estalvi. D'un total d'onze propostes només quatre tenen cost econòmic. La resta són a cost zero ja que es basen en l'adquisició de certs hàbits com ventilar el temps estrictament necessari o desendollar els aparells electrònics, entre d'altres. L'equip energètic de l'escola farà la seva pròpia llista de propostes i la suma de totes elles serà recollida en el Pla d'Acció.

Les prioritats
Algunes accions, però, ja estan en marxa. Ben aviat es podran veure rètols per tota l'escola recordant què cal fer respecte a finestres, radiadors, portes, llums, etc. A partir d'aquí la coordinadora del projecte al Pau Casals té molt clares les prioritats: "a curt termini cal sectorialitzar l'enllumenat i més endavant la calefacció".

Aquestes operacions són fonamentals perquè permetrien adaptar a les característiques de cada espai la il·luminació o l'escalfor. Així per exemple, en el cas de la llum i en una mateixa aula, el nombre de lux en les files properes a les finestres fa que la il·luminació artificial sigui innecessària però, en canvi, a les files de l'interior sí que cal. Atendre correctament aquesta particularitat passa per la sectorialització dels fluorescents. D'altra banda, la llum natural és un dels punts forts de l'edifici-com ha subratllat l'auditoria- ja que només entrar-hi es descobreix un magnífic lluernari.

L'Escola Pau Casals ja va iniciar un projecte d'innovació sobre medi ambient el curs 2006-2007 que en aquella ocasió va fer que l'alumnat s'impliqués en prendre mesures per l'estalvi d'aigua. Es va crear un Equip Medi Ambiental (EMA) per generar un seguit d'idees en aquest àmbit que hauria de portar a terme l'escola i, allà o no arribés, seria l'ajuntament qui se n'hauria de fer càrrec . "Així vam entrar en contacte amb l'alcalde que va recollir les nostres propostes i tant amb ell com amb el regidor i els tècnics vam començar a treballar de forma conjunta", explica Carmen Alfaro. Més endavant van tenir notícia de la possibilitat de participar en Euronet 50/50 i des del consistori els van animar a omplir els papers. "L'ajuntament va dir que ens faria costat i així va ser" recorda la coordinadora.

Un balanç satisfactori
Núria Gabernet, de l' Oficina Tècnica de Sensibilització, Participació i Divulgació Ambiental de la Diputació de Barcelona valora molt positivament la forma en què s'està aplicant Euronet 50/50 "perquè els ajuntaments i les escoles s'hi han implicat molt i aquestes estan seguint tots els passos que s'han anat fixant des del projecte".

Si bé inicialment es va parlar d'un mínim de 50, avui ja són 55 les escoles que estan implementant el projecte en diversos països. Durant el 2011 està previst que s'estengui  encara a més centres per tal d'ampliar la xarxa 50/50 i contribuir així a mitigar el canvi climàtic , amb accions molt senzilles i bàsicament centrades en el canvi d'hàbits dels usuaris dels equipaments a partir del coneixement i amb l'execució de petites obres en els edificis.  Pel que fa a la província de Barcelona, Gabernet destaca "la important implicació del professorat i els alumnes". I subratlla el fet que "molts dels alumnes ja estaven vinculats en el projecte el curs passat i això ha fet que aquest any estiguin més conscienciats per millorar l'eficiència energètica a l'escola".

I després?
Un dels objectius de l'Euronet 50/50 es difondre les accions d'eficiència energètica que s'estan emprenent en cada centre a nivell intern però també extern (les llars, el municipi). Carmen Alfaro creu que el sentit del projecte va més enllà d'unes pràctiques concretes: "estem formant ciutadans que quan van amb les seves famílies poden influir en els comportaments col·lectius". La coordinadora del projecte a l'Escola Pau Casals es dóna per satisfeta "si els nens acaben transmetent consciència a casa seva". I per després del 2012 espera "que tot el que haguem après durant aquest temps estigui integrat de forma natural en l'activitat quotidiana de l'escola".

Municipis: 
Vallès OrientalMontmeló

Relacionats

Article

Una vintena d'alumnes de 4t d'ESO de l'IES La Vall del Tenes creen terraris sostenibles i autosuficients. L'Ajuntament de Santa Eulàlia hi ha col·laborat amb la compra del material.​

Article

L’espai ofereix assessorament i informació sobre actuacions que promoguin l’eficiència energètica i la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Article

S'amplia l'oferta amb l’entrada en servei de l’antic laboratori de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable com a espai d’aprenentatge.

Butlletí