L’emergència climàtica i l’impacte dels residus, al centre de la nova campanya de sensibilització ciutadana de Barcelona

Font: Ajuntament de Barcelona

06/03/2020 - 11:44

Barcelona ha engegat aquest mes de febrer la nova campanya de sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la recollida i el reciclatge de residus que aquest any es focalitza en el context d’Emergència Climàtica, que l’Ajuntament va declarar el 15 de gener del 2020.

Els principals objectius de la campanya d’aquest any són:

  • Informar sobre els nous reptes que suposa la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona
  • Sensibilitzar sobre l’impacte ambiental dels residus i les seves implicacions econòmiques i en la salut.
  • Promoure un canvi d’hàbits per avançar cap al Residu Zero.
  • Coresponsabilitzar a la ciutadania per tal que s’impliqui en la reducció dels residus i realitzi una separació correcta dels residus domèstics i els recicli.

Els equips d’informadors recorreran fins al 31 de desembre els 73 barris de la ciutat. Es duran a terme diverses tipus d’accions com informació de proximitat per resoldre dubtes i reforçar bones pràctiques sobre la selecció de residus. També es realitzaran dinamitzacions que comptarà amb la participació dels ciutadans per sensibilitzar-los sobre la importància d’avançar cap al Residu Zero, a més de xerrades i taller en els diversos districtes de la ciutat. Les accions s’adeqüen a les diferents problemàtiques detectades en cada barri.

Els residus, un dels eixos de l’Emergència Climàtica

La generació i el tractament dels residus que es generen a la ciutat suposa aproximadament un 10% de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), que contribueixen al canvi climàtic. Les emissions que es generen provenen de:

  • La recollida de residus (emissions vehicles, rutes de recollida, sistemes de recollida, etc.).
  • El tractament dels residus (segons tipus de tractament utilitzat: deposició controlada en abocadors, incineració, compostatge, valorització energètica, valorització material, etc.).

Així doncs, és clau la millora de la gestió dels residus municipals generats també a nivell domèstic. I aquesta millora passa principalment per aconseguir augmentar els nivells de recollida selectiva, és a dir, reduir la quantitat de residus que arriben als abocadors o a les plantes de valorització.

El compromís dels ciutadans a reduir i gestionar correctament els residus

Prèviament a l’inici de la campanya, s’ha avaluat el coneixement de la ciutadania sobre l’Emergència Climàtica i quin és el paper que juguen els residus en la crisi climàtica.

El 67% dels enquestats saben què és la declaració d’Emergència Climàtica i quan ha entrat en vigor. I el 93% està d’acord o molt d’acord amb les mesures que promou l’Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa als residus, el 60 % dels enquestats coneix el concepte de Residu Zero i el 87% es compromet a reduir els residus que genera i a gestionar-los correctament. Ara bé, el 87% no creu que la recollida selectiva pugui ajudar a mitigar els efectes de la crisi climàtica ni a reduir les emissions generades. És a dir no coneix la vinculació que hi ha entre els residus i l’Emergència Climàtica.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Amb l’objectiu d’avançar en l’eliminació de plàstics d’un sol ús i la reducció de residus de plàstics, promogut per una iniciativa interna en els Parcs de Bombers, recentment s’ha implementat la substitució d’ampolles d’aigua d’un sol ús per cantimplores personals i reutilitzables.

Article

El projecte té com a objectiu la implementació del concepte de Punt Verd 2.0, com un espai vertebrador de l’economia circular de la ciutat, un espai de trobada, informació, activitat i intercanvi d’experiències, objectes i materials per fer d’aquest un servei de proximitat i un referent d’educació ambiental. 

Article

La iniciativa, emmarcada en la Setmana Europea de Prevenció de Residus, serà divendres 22 de novembre a les 16 h i està impulsada per Andròmines i Deriva 360 dins la campanya ‘El carrer no és un cendrer’.

Butlletí